Навчальна програма лабораторії психології мас і спільнот «Соціально-психологічні проблеми адаптації спільноти до кризових умов»

Навчальна програма підготовлена для системи післядипломної педагогічної освіти. Матеріали навчальної програми розроблено з урахуванням сучасних теоретичних напрацювань із проблеми адаптації в психологічній науці та практики надання соціально-психологічної підтримки різним групам населення, що переживають наслідки травматичних подій.
Програма відображає зв’язок дисципліни з базисними і профільними дисциплінами: загальною, соціальною та віковою психологією, психологічним консультуванням та психокорекцією.
Навчальна програма з дисципліни «Соціально-психологічні проблеми адаптації спільноти до кризових умов» включає такі структурні елементи: пояснювальна записка, структура навчальної дисципліни (тематичний план лекцій, практичних занять, самостійної роботи слухачів) орієнтовні питання для обговорення на конференції з обміну досвідом роботи, тематика колективних творчих проектів та рекомендована література.
Навчальну програму адресовано слухачам курсів підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти (психологам, соціальних педагогам, учителям освітніх закладів), а також представникам органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та іншим фахівцям, що опікуються проблемами адаптації різних груп населення до кризових умов.