IІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку: теорія і практика»

10-11 жовтня 2019 року на базі Запорізького національного університету   лабораторією психології мас і спільнот  ІСПП НАПН України спільно з кафедрою психології факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету, лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кафедрою психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України проведено IІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку»: теорія і практика», приурочену до Всесвітнього дня психічного здоров’я. Учасники конференції – науковці, викладачі, практики з психології, психотерапії, соціальної роботи, студенти-психологи ЗНУ.

На пленарному засіданні було представлено наукові доповіді науковців лабораторії психології мас і спільнот:

– «До проблеми соціально-психологічної підтримки осіб, які зазнають стигматизації в різних суспільних та освітніх середовищах»  (зав. лабораторії Коробка Л.М.);

– «Психологічна структура атрибуції молоддю міжособових провин» (головний н.с. Васютинський В.О.)

Проведено круглий стіл «Від політичного протистояння до порозуміння і співпраці: завдання та можливості психології» (модератори гол.н.співр. лабораторії професор В.О. Васютинський та експерт уповноваженого Верховної Ради України з прав людини , к.психол.н. Ю.А.Паскевська).

Результати роботи конференції висвітлено в матеріалах конференції  – «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку» : теорія і практика». Матер. IІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня 2019 року, м. Запоріжжя). – Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019.