II міжінститутський семінар «Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни»

Запрошуємо Вас взяти участь у II міжінститутському семінарі «Кіберсоціалізація в
умовах інформаційної війни» (в рамках Всеукраїнського фестивалю науки)
Дата проведення: 13 травня 2019 р.
Організатори: Інститут соціальної та політичної психології спільно з Інститутом
журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, факультетом соціології і права КПІ ім. Ігоря
Сікорського, Інститутом журналістики Київського університету імені БорисаГрінченка.
Основною метою семінару є створення міждисциплінарного простору для розмови, та
різностороннього вивчення кіберпрактик. Планується розгляд як потенційних ризиків даного
середовища, так і ресурсів створення соціального капіталу для розв’язання проблем
сьогодення.

Напрями роботи семінару:

  • філософське осмислення феномену, психологічні моделі і підходи;
  •  зміни в процесі соціалізації за останні десятиліття;
  •  осмислення кіберсоціалізації професіоналами в галузі соціальних комунікацій;
  •  перехресна реальність: віртуальна та додана;
  •  роботизація та парасоціальні стосунки;
  •  вікові особливості кіберпрактик та саморегуляції взаємодії з інтернет-простором;
  •  нейропсихологія та психофізіологічні аспекти кіберсоціалізації;
  •  кібербулінг та інтернет-ризики;
  •  інформаційна безпека у кіберпросторі.

 

Адреса проведення: Інститут соціальної та політичної психології, вул Адріївська,15, к. 34
Початок: о 15:00
За результатами семінару планується публікація електронної збірки тез, яка буде
розміщена на сайті сайті лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти
ІСПП НАПН України: http://mediaosvita.org.ua/uk/ (вимоги до оформлення тез дивитися
нижче)
Участь у семінарі безкоштовна.
З питань участі у семінарі звертатися за контактами: 067 656 48 18 (Наталія Дідик)
Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез до 3-х сторінок, формату А4.
Шрифт Times New Roman 14 пт.
Стиль «Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині.
Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм.
Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104×170) мм, назву таблиці
розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт.
Посилання на літературу в квадратних дужках, список за алфавітом.
Елементи заголовку: у першому рядку зліва – ініціали та прізвище автора (авторів), науковий
ступінь, вчене звання; наступний абзац – навчальний заклад, місто; наступний абзац – назва
(по центру).

Тези надсилати до 10 травня 2019р.
Формат назви тез: Іванов_А.А._назва_тези.doc (Іванов_А.А._назва_тези.docx)
На електронну пошту: mediapsylab2017@gmail.com
Із обов’язковим зазначенням назви: Семінар «Кіберсоціалізація».
Автори відповідають за зміст і достовірність поданих матеріалів
NB: Тези публікуються в авторській редакції, тому прохання, з поваги до організаторів та
учасників семінару, використати стандартне оформлення.