Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

Hacked By B4B4NN #Mezopotamia_Team Gr33tZ: = = Aihan Mzure - SerwaN Mzure - ifactoryx - NeT.Defacer - BaTMaNLe72 - MuhmadEmad - Asakir - Rizgar Halshoy - Hawleri_hacker - Nali_HaXR  

./C0nT3cT  


 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА МЕДІАОСВІТИ

 

Завідувач лабораторії:
Найдьонова
Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, заступник директора з наукової роботи

Сайт лабораторії: www.mediaosvita.org.ua

Співробітники лабораторії:
Вознесенська Олена Лернідівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
Мироненко Ганна Валентинівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
Чаплінська Юлія Сергіївна, кандидат психологічних наук,  науковий співробітник
Кузьменко Тамара Арсентіївна, старший науковий співробітник
Голубєва Олена Євгенівна, молодший науковий співробітник
Обухова Наталія Олександрівна, молодший науковий співробітник

Тема дослідження лабораторії:
Соціально-психологічні та психолого-педагогічні умови організації медіаосвіти молоді (2014–2016 рр.)

Лабораторію створено 2006 року як перший в Україні науковий підрозділ, що має за мету відстеження рівня медіа-культури шкільної молоді та дорослого населення, осмислення методологічних і методичних підходів до розгортання медіа-освіти в системі середньої школи.
Потреба в таких дослідженнях пояснюється незворотними процесами входження України в глобальну систему інформаційного суспільства з його високими вимогами щодо медіа-культури особистості. Розбудова громадянського суспільства в Україні неможливе без виховання свідомого громадянина із самостійними світоглядом та соціально-політичними настановами й орієнтирами, а це насамперед його здатність орієнтуватися в інформаційному просторі і свідомо вибирати та споживати соціальну інформацію. Тим часом нинішні українські мас-медіа сформувалися і діють за ринковими законами виробництва і поширення інформації, що створює ситуацію маніпулювання громадською думкою, масовими настроями та поведінкою особистості.

Теоретичне осмислення процесів розвитку інформаційного суспільства, взаємодії людини і мас-медіа знаходимо в працях ряду зарубіжних психологів та соціологів. Розробляються теорія медіа-культури, методологія і методика медіа-освіти як напрямку педагогічної науки, що ставить за мету: підготувати нове покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, сприйняття різної інформації; навчити людину розуміти цю інформацію, усвідомлювати наслідки її впливу на психіку; допомогти в оволодінні способами спілкування за допомогою технічних засобів на основі невербальних форм комунікації.

У світі останнім часом утверджується більш широке розуміння медіа-освіти - не тільки як певного компонента шкільного чи вузівського навчання, а і як довгострокової суспільно-просвітительської діяльності, що охоплює дітей і дорослих. Тобто нині медіа-освіту розглядають насамперед як неперервний розвиток особистості в суспільстві. Важливість виховання активних та обізнаних у соціальних процесах громадян, формування нової культури спілкування зі ЗМІ, що сприяло б органічному входженню людини в інформаційне суспільство, зростає в міру поширення новітніх комп’ютерно-мережевих комунікацій.

На основі досягнень психологічної науки вчені лабораторії здійснюють теоретичний пошук у сфері психології сприйняття медіа-продукту, осмисленого засвоєння медійного змісту з огляду на знання про сутність і цілі, специфіку масових комунікацій. Розробляються методики навчання шкільної молоді культури споживання інформації та орієнтування в інформаційному просторі, спрямовані на розвиток самостійного критичного мислення щодо засобів масової інформації, оволодіння практичними навичками у виявленні помилкових повідомлень і перекручувань інформації. Тобто йдеться про вироблення в населення стійкого імунітету проти маніпулятивного впливу ЗМІ, збагачення соціального досвіду аудиторії в практичному спілкуванні з друкованою та електронною продукцією.
Провадиться підготовка до різнопланових досліджень рівня медіа-культури різних вікових категорій населення, вивчається зарубіжний досвід організації та методичного забезпечення медіа-освіти в системі середньої і вищої школи.

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України