Психологічні перспективи

Сайт журналу: https://psychoprospects.eenu.edu.ua

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) 2227-1376 (Print), 2308-3743 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 19837-9637 ПР від 11.04.2013

Фахова реєстрація у ДАК УкраїниРішення Атестаційної колегії МОН України від 02.07.2020р., Наказ  № 886 від 02.07.2020 р.(Категорія “Б”)

Рік заснування – 2001

Засновник – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Інститут соціальної та політичної психології  НАПН України

Періодичність – 2 рази на рік

Мова видання – українська, російська, англійська

Адреса редакції – 43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9.

Контакти – Тел. (0332) 24-40-12, email: psychoprospects@mail.ru

 

Цілі та проблематика видання

Актуальні проблеми загальної, соціальної, практичної, вікової та педагогічної психології та суміжних наук.

[згорнути]
Процес рецензування
[згорнути]
Інформація для авторів
[згорнути]
Головний редактор

Засєкіна Л. В.

[згорнути]
Заступники головного редактора

Вірна Ж. П., Кочубейник О. М

[згорнути]
Склад редакційної колегії

В. Васютинський (Київ), Я. Гошовський (Луцьк), Ж. Ґлозман (Москва, Росія), І. Коцан (Луцьк), М. Ледзінська (Варшава, Польща), Р. Мацуока (Токіо, Японія), Дж. Маккейб-Янкі (Норт Ньютон, США), М. Мушкевич (Луцьк), K. Найдьонов (Київ), М. Слюсаревський (Київ), Н. Фоміна (Рязань, Росія), К. Шкарлатюк (Луцьк)

[згорнути]
Сайт
Представлення видання у міжнародних наукометричних базах даних

Index Copernicus

РИНЦ

Google Scholar

[згорнути]
Свідоцтво

 

 

 

 

 

 

 

 

[згорнути]