Проблеми політичної психології

Сайт журналу: politpsy.org

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) 2411-1449

Online ISSN – 2707-868X

DOI

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ № 22185-12085 ПР від 24.06.2016 р.

Фахова реєстрація у ДАК України Рішення Атестаційної колегії МОН України від 02.07.2020р., Наказ  № 886 від 02.07.2020 р.(Категорія “Б”)

Рік заснування1995, перереєстрований у 2016 р.

ЗасновникІнститут соціальної та політичної психології НАПН України Асоціація політичних психологів України

Періодичність – 1 рази на рік

Мова виданняукраїнська, російська, англійська, польська, італійська

Адреса редакції04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15

Контакти – Тел. 044-425-24-08, email: polpsyua@ukr.net

 

Цілі та проблематика видання

Актуальні проблеми політичної психології, психологічні проблеми побудови громадянського суспільства в Україні, політичної соціалізації молоді

[згорнути]
Процес рецензування
[згорнути]
Інформація для авторів
[згорнути]
Головний редактор

Найдьонова Л. А.

[згорнути]
Заступники головного редактора

Чорна Л. Г.

[згорнути]
Склад редакційної колегії

Батраченко І. Г., Васютинський В. О., Полунін О. В., Сєдих К. В., Татенко В. О., Хазратова Н. В.,
Григоровська Л. В., Суший О. В., Бондаревська І. О.

[згорнути]
Представлення видання у міжнародних наукометричних базах даних

[згорнути]
Свідоцтво

 

 

 

 

 

 

 

 

[згорнути]