Наукові студії із соціальної та політичної психології

Сайт журналу: sssppj.org

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) 2309-8287

Online ISSN 2706-9672

DOI

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ № 22197-12097 ПР від 08.07.2016 р.

Фахова реєстрація у ДАК УкраїниРішення Атестаційної колегії МОН України від 02.07.2020р., Наказ  № 886 від 02.07.2020 р.(Категорія “Б”)

Рік заснування1995

ЗасновникІнститут соціальної та політичної психології НАПН України

Періодичність – 2 рази на рік

Мова виданняЗмішаними мовами: українська та англійська.

Адреса редакції04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15

Контакти – Тел. 044-425-24-08, email: info@ispp.org.ua

 

Цілі та проблематика видання

«Наукові студії із соціальної та політичної психології» – це єдине у своїй галузі українське рецензоване наукове видання з відкритим доступом, що презентує оригінальні дослідження з проблем соціальної та політичної психології.

Адресоване науковцям і практикам відповідної галузі, фахівцям із суміжних наук, викладачам, аспірантам і студентам.

Тематика: соціальна психологія, політична психологія, психологія особистості, медіапсихологія, медіаосвіта.

Видання засноване у 1995 році за ініціативи М. М. Слюсаревського – директора єдиного на той час в Україні Науково-практичного Центру політичної психології. Перші три збірники презентували результати найважливіших теоретичних й емпіричних досліджень центру та були випущені під назвою «Наукові студії з політичної психології». Із четвертого випуску видання отримало поточну назву і охопило більш широке коло досліджень. Від часу заснування видання до 2019 року було опубліковано 1057 статей від 471 автора.

Орієнтовні рубрики збірника:

 • Теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології
 • Соціально-психологічні проблеми трансформаційних процесів в українському суспільстві
 • Соціальна психологія особистості
 • Психологія мас і спільнот
 • Психологія груп та міжособових відносин
 • Історична та етнічна психологія
 • Психологія спілкування
 • Психологія сім’ї
 • Медіапсихологія та медіаосвіта
 • Проблеми освіти і виховання у соціальному та політичному вимірах
 • Інформаційні процеси і соціально-психологічні технології
 • Психологія війни і миру
 • Міждисциплінарний форум із соціальної та політичної проблематики

[згорнути]
Процес рецензування

До журналу приймаються статті теоретичного та методологічного характеру з вищезазначеної наукової проблематики. Рукопис, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилений одразу виконавчим редактором.

Редакція підтримує світові стандарти прозорості процесу експертного оцінювання, тому практикує подвійне анонімне рецензування рукописів: автору та рецензенту не повідомляються імена один одного. Попередньо всі їх персональні дані видаляються з текстів статей та властивостей файлів.

Статті, подані до журналу, надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензенти ознайомлюються з анотацією статті, після чого погоджуються або відмовляються рецензувати даний матеріал. У разі відмови – призначаються інші.

Рецензенти опрацьовують матеріал та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи “Форму рецензування”, де вказують свої зауваження. Додатково експерти можуть завантажити файли з виправленим рукописом або матеріалами, що можуть бути використанні при доопрацюванні статті.

Після заповнення основної “Форми рецензування” рецензенти обирають одну із запропонованих рекомендацій:

Прийняти подання – подання готове до публікації і приймається без змін

Необхідно виправити – приймається, якщо автор врахує вказані зауваження

Повернути на повторне рецензування – необхідне доопрацювання і повторне рецензування

Відправити в інше видання – за тематикою подання підходить іншому виданню

Відхилити подання – подання не задовольняє вимогам видання

Дивіться коментарі – не задовольняє жодна з попередніх рекомендацій

Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація надсилається автору.  Автор доопрацьовує рукопис та завантажує в систему журналу його нову версію. Якщо рукопис не було повернуто або про причини затримки не повідомлено редакції, він знімається з черги і видаляється.

Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації.

Процедура апеляції:

Якщо автор не погоджується із певними зауваженнями рецензента, він має право надіслати до редакції апеляцію у форматі «зауваження рецензента – коментар автора». Даний документ надсилається рецензентові та, спільно з редакцією, приймається відповідне рішення щодо рукопису.

У випадку, коли рецензенти обирають взаємопротилежні резолюції щодо представленого рукопису (прийняти/відхилити), редакція сконтактовує з ними та спільно розглядає всі зауваження для узгодження позиції щодо подальшої публікації даного матеріалу.

Якщо рішення прийняти не вдається, редакція призначає незалежного експерта.

[згорнути]
Інформація для авторів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

 • Автори, які подають матеріали до цього журналу, погоджуються з наступними положеннями:
 • Автори отримують право на авторство своєї роботи одразу після її публікації та назавжди зберігають це право за собою без жодних обмежень.
 • Дата початку дії авторського права на статтю відповідає даті публікації випуску, до якого вона включена.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ КОНТЕНТУ

 • Автори передають журналу право першої публікації свого рукопису на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, котра дозволяє іншим особам вільно читати, завантажувати, копіювати і роздруковувати представлені матеріали, здійснювати пошук контенту та посилатись на опубліковані статті, поширювати їх повний текст і використовувати з будь-якою законною некомерційною метою (в тому числі з навчальною або науковою) таобов’язковим посиланням на авторів робіт і первинну публікацію у цьому журналі.
 • Опубліковані оригінальні статті в подальшому не можуть використовуватись користувачами (окрім авторів) з комерційною метою або поширюватись сторонніми організаціями-посередниками на платній основі.

ПОЛІТИКА ДЕПОНУВАННЯ

 • Редакція журналу заохочує розміщення авторами рукопису статті в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах), оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності і динаміці цитування (див. задекларовану політику депонування даного журналу в директоріїSherpa/Romeo).
 • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження статті у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати її в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на первинну публікацію у цьому журналі.
 • Дозволяється самоархівування постпринтів (версій рукописів, схваленихдо друку в процесі рецензування) під час їх редакційного опрацювання або опублікованих видавцем PDF-версій.

Самоархівування препринтів (версій рукописів до рецензування) не дозволяється.

Вимоги та шаблон оформлення статті: http://ispp.org.ua/2019/11/11/vimogi-do-statej-ta-shablon/

[згорнути]
Головний редактор

Вус Віктор Ілларіонович, кандидат психологічних наук, доцент, науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

[згорнути]
Заступники головного редактора

Заступник головного редактора: Блинова Олена Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології, Херсонський державний університет, Україна.

Виконавчий редактор: Дворник Марина Сергіївна, кандидат психологічних наук, завідувач лабораторії соціальної психології особистості, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

[згорнути]
Склад редакційної колегії

Редакційна рада видання:

Слюсаревський Микола Миколайович (голова), кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, віце-президент Товариства психологів України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, президент НАПН України, дійсний член НАН і НАПН України.

Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, президент Товариства психологів України, директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України.

Титаренко Тетяна Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Редакційна колегія:

Левицька Марія, дійсний доктор психології, професор, Інститут психології, факультет філософії та соціальних наук, Університет Миколая Коперника, Польща.

Васкес-Ехеверрія Алехандро, доктор філософії у галузі психології, доцент, Інститут основ та методики психології, Центр фундаментальних досліджень психології, Університет Республіки, Уругвай.

Горбанюк Олег, дійсний доктор психології, доцент кафедри загальної психології, Інститут психології, Люблінський католицький університет Іоанна Павла II, Польща.

Гулий Юрій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна.

Фраделос Евангелос, доктор філософії в галузі клінічної психології, професор-ад’юнкт, Університет Фессалії, Греція.

Молчанова Олена, доктор психіатрії та психотерапії, професор відділу соціальних наук, Американський університет Центральної Азії, Киргизстан.

Дроздов Олександр Юрійович, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М.А. Скока, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка, Україна.

Запрошені редактори:

Карпенко Зіновія Степанівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної і вікової психології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна.

Климчук Віталій Олександрович, доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Луценко Олена Львівна, доктор психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології, керівник Лабораторії психодіагностики, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, Україна.

Савченко Олена В’ячеславівна, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна.

[згорнути]
Сайт

http://sssppj.org

[згорнути]
Представлення видання у міжнародних наукометричних базах даних

Індексований у Crossref, ROAD, SciLi, DOAJ, CiteFactor, ResearchBib.

[згорнути]
Свідоцтво

 

 

 

 

 

 

 

 

[згорнути]