Усеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2019)

У рамках Євросеместру інститут та співзасновники організували та провели УКСП–2019 (7-8 листопада 2019 р.).

Співзасновники
  • Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра педагогіки та психології, секція “Психологія”

Звіт

Пост-реліз

 

7-8 листопада 2019 року в місті Києві відбувся ІІ Всеукраїнський конгрес із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи».

Конгрес організовано Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України в межах Європейського психологічного семестру/European Semester of Psychology Європейської федерації психологічних асоціацій/European Federation of Psychologists’ Associations: EFPA. Співорганізаторами конгресу виступили: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інститут соціології НАН України, Факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Чернігівський національний технологічний університет, Товариство психологів України та Асоціація політичних психологів України.

Головна мета конгресу – створити платформу теоретико-практичного професійного та міжгалузевого обміну досвідом та концептуального осмислення суспільних зрушень в Україні, що породжують дедалі складніші виклики в різних сферах життя.  Щоб підбити підсумки досягнень наукових досліджень останнього десятиліття і визначити шляхи розвитку на наступні роки, на Конгрес зібрались понад 120 учасників з України, Грузії, Киргизстану та інших країн світу – науковці і практики різних психологічних спеціальностей, а також фахівці дотичних до соціальної психології галузей (соціологи, спеціалісти із соціальних комунікацій, соціальні педагоги, соціальні працівники, управлінці).

Відкриваючи конгрес, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України Микола Слюсаревський зазначив, що за останні роки країна прожила драматичні і доленосні події, які послужили іспитом для всього психологічного товариства, і соціальних психологів зокрема. «Ми як професіонали набули значний досвід. І наше зібрання – це шанс поділитися та обмінятися цим досвідом», – наголосив Микола Миколайович.

Сергій Максименко, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, президент Товариства психологів України, академік НАПН України у своєму вітальному слові зазначив, що наразі на діяльність та цілі психологічної спільноти значною мірою впливають трансформаційні процеси переходу від командно-адміністративного управлінського та суспільного укладу до системи, сфокусованої на розвитку особистості.

На думку декана факультету психології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, професора Івана Данилюка місія соціальної психології наразі полягає в тому, щоб покращити емоційну та психологічну рівновагу в українському суспільстві і сприяти розв’язанню тих суспільних питань, які поки залишаються невирішеними.

Заступник директора Інституту соціології НАН України, член-кореспондент НАН України Євген Головаха наголосив на необхідності міжнародного обміну актуальними знаннями, дослідженнями та концепціями в царині соціальної психології, та відмітив особливу значущість участі іноземних колег у роботі конгресу.

Декан Школи мистецтв і наук державного університету Іллі (м. Тбілісі, Грузія), професор Гіоргі Гвалія підкреслив, що перед професійними спільнотами наших країн стоять споріднені завдання, пов’язані з необхідністю встановлення миру. Саме тому принципово важливим є міжнародний та міждисциплінарний характер конгресу.

Олена Молчанова, професор Американського університету Центральної Азії (м. Бішкек, Киргизстан) акцентувала особливу увагу на ролі соціальних психологів у розвитку суспільних навичок адаптації до життя в ситуації невизначеності.

 

Під час Конгресу працювало вісім секцій: Історіографічні та методологічні проблеми соціальної психології, Соціально-психологічний супровід та реабілітація особистості в суспільстві викликів та ризиків,  Особистість у соціально-психологічному вимірі, Медіапсихологія та медіаосвіта, Соціальна-психологічна підтримка життєдіяльності спільнот в умовах суспільних трансформацій, Соціально-політичні виміри політико-правової дійсності, Освітня реформа в Україні: соціально-психологічні аспекти впровадження, Групова взаємодія в складних соціальних ситуаціях: ризики та ресурси. У межах конгресу також відбувся міжнародний симпозіум “Сучасні суспільні трансформації: виклики і ресурси адаптації”. Для учасників Конгресу відбулась презентація нових видань, зокрема навчальних посібників «Основи соціальної психології» (за ред. М.М.Слюсаревського) та «Психологія міграції» (М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова); практичний посібник «Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій» (за наук. ред. Т.М. Титаренко); видання «Консультативна психологія: Теорія і практика проблемного підходу» (П.П. Горностай).  

Тези (завантаження)

Posted in Зміни, Конгрес | Коментарі Вимкнено до Тези (завантаження)

Програма Конгресу (завантаження)

Posted in Зміни, Конгрес | Коментарі Вимкнено до Програма Конгресу (завантаження)