Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин

Чорна Лідія Георгіївна

Завідувачка лабораторії, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

ORCID  G.Scholar  WoS

Сайтhttp://gorn.kiev.ua/group/

e-mail: ChornaLidiya@ispp.org.ua

Lidia.Chorna@gmail.com

 

 

Співробітники лабораторії:

Горностай Павло Петрович – доктор психологічних наук, професор – головний науковий співробітник

ORCID  G.Scholar

Яремчук Оксана Василівна – доктор психологічних наук, доцент – провідний науковий співробітник

ORCID  G.Scholar

Коробанова Ольга Леонідівна – кандидат психологічних наук – старший науковий співробітник

ORCID  G.Scholar  WoS  Scopus

Вус Віктор Ілларіонович – кандидат психологічних наук, доцент – старший науковий співробітник

Головний редактор міжнародного наукового журналу “Mental Health: global challenges” (www.mhgcj.org)

Координатор Міжнародної конференції “Mental Health: global challenges of XXI century” (www.mhgc21.org)

ORCID G.Scholar WoS Scopus

Плетка Ольга Тарасівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

ORCID G.Scholar WoS Scopus

Ревера Ірина Іванівна – молодший науковий співробітник

 

Про лабораторію:

Лабораторію психології малих груп та міжгрупових відносин було створено у 2006 році з метою дослідження проблем внутрішньогрупової та міжгрупової взаємодії в різноманітних соціальних ситуаціях.

Науковцями лабораторії досліджуються проблеми групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях; міжгрупової взаємодії в умовах війни і миру; групової ідентичності; групового несвідомого; психології колективних травм; психології ролей та гендерної психології; ментального здоров’я; психології історичної пам’яті; різноманітних аспектів психотерапії, психологічної реабілітації та консультативної психології та багато інших.

До основних наукових здобутків лабораторії належать:

 • Соціально-психологічна теорія групової ідентичності в малих групах освітніх та соціальних середовищ
 • Основні положення теорії свідомого та несвідомого як чинників регуляції групової взаємодії
 • Основні положення теорії проблемної групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях

З 2021 року співробітники лабораторії здійснюють наукове дослідження за темою «Психологія міжгрупової взаємодії в історичному і територіальному вимірах». Оскільки війна є екстремальною формою міжгрупової взаємодії, а чинниками війни є історично та територіально обумовлені особливості міжгрупових відносин, то визначення часових і просторових соціально-психологічних механізмів конфліктної взаємодії соціальних груп, є актуальним і прогностично важливим. Дослідження передбачає визначення наукових засад врегулювання та долання суперечностей, напруженості, конфліктів між різними соціальними групами, обумовлених колективними травмами, станами війни і миру.

У різні роки в лабораторії працювали: доктори психологічних наук В. В. Горбунова, В. Р. Дорожкін, О. А. Лещинська, кандидати психологічних наук О. Л. Вознесенська, Н. В. Дишлова, Г. В. Циганенко.

 

Тематика наукового дослідження

 • Психологія міжгрупової взаємодії в історичному та територіальному вимірах (2021-2023 р.р.)
 • “Психологічні феномени групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях” (2018-2020 р.р.)
 • “Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу” (2014-2017 р.р.)
 • “Особливості становлення групової ідентичності в освітніх та соціальних середовищах” (2009-2013 р.р.)
 • “Особливості групової динаміки в умовах реформування загальноосвітньої школи” (2006-2008 р.р.)

[згорнути]
Видання:

Проблемна взаємодія в групах: феноменологія, чинники, профілактика

Проблемна взаємодія в групах: феноменологія, чинники, профілактика: монографія [Л. Г. Чорна, П. П. Горностай, О. В. Яремчук, В. І. Вус, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка] / за наук. ред. Л. Г. Чорної; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: ІМЕКС-ЛТД, 2021. – 112 с.

Режим доступу:

https://ispp.org.ua/2021/12/31/monografiya-problemna-vzayemodiya-v-grupax-fenomenologiya-chinniki-profilaktika

http://gorn.kiev.ua/group/biblio.html

https://lib.iitta.gov.ua/729979/1/ПРОБЛЕМНА-ВЗАЄМОДІЯ-В-ГРУПАХ-.pdf


Історична психологія: націєтворчий потенціал

Яремчук О. В. Історична психологія: націєтворчий потенціал: монографія, 2 – ге вид, перероб., доповн. / О. В. Яремчук; Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2021. – 152 с.

Режим доступу:

https://ispp.org.ua/2021/02/25/yaremchuk-o-v-monografiya-istorichna-psixologiya-naciyetvorchij-potencial/


Групові ресурси подолання наслідків негативних соціальних явищ

Групові ресурси подолання наслідків негативних соціальних явищ: практичний посібник [Л. Г. Чорна, П. П. Горностай, В. І. Вус, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка] / за наук. ред. Л. Г. Чорної; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2021. – 98 с.

Режим доступу:

http://gorn.kiev.ua/group/biblio.html

https://lib.iitta.gov.ua/730953/1/ГРУПОВІ%20РЕСУРСИ%20ПОДОЛАННЯ%20НАСЛІДКІВ%20НЕГАТИВНИХ%20СОЦІАЛЬНИХ%20ЯВИЩ%20-.pdf


Оптимізація групової взаємодії в малих групах

Оптимізація групової взаємодії в малих групах: посібник / [П. П. Горностай, Л. Г. Чорна, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко]; за ред. П. П. Горностая. – К., 2020. – 126 с.

Режим доступу:

https://cutt.ly/sN4pEm3

http://gorn.kiev.ua/group/biblio.html

https://lib.iitta.gov.ua/727647/1/Posibnyk_Group_2020.pdf


Консультативная психология: Теория и практика проблемного подхода

Горностай П. П. Консультативна психологія: Теорія і практика проблемного підходу. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 400 с. (російською)

Pavlo P. Gornostai. Counselling Psychology: The Theory and Practice of a Problem-Based Approach. – Kiev: Nika-Centre, 2018 (in Russian)

Режим доступу:

http://gorn.kiev.ua/publ101.htm


Свідоме і несвідоме в груповій взаємодії

Свідоме і несвідоме в груповій взаємодії: монографія / [П. П. Горностай, О. Л. Коробанова, О.  Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна]; за наук. ред. П. П. Горностая; НАПН України, Ін-т соціальної та політ. псих. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018 – 244с.

Режим доступу:

http://lib.iitta.gov.ua/712566/


Методи групової роботи в системі освіти : Методичні рекомендації

Методи групової роботи в системі освіти : Методичні рекомендації / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – К. : Міленіум, 2017. – 64 с.

Режим доступу:

http://lib.iitta.gov.ua/708767/


Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі : Навчально-методичний комплекс спецкурсу для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти

Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі : Навчально-методичний комплекс спецкурсу для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – К. : Міленіум, 2017. – 48 с.

Режим доступу:

http://lib.iitta.gov.ua/708771/


Как позаботится о себе: экономичность в работе специалистов социальной сферы

Плетка О., Чаплинська Ю. Как позаботится о себе: экономичность в работе специалистов социальной сферы: метод. пос. / О. Т. Плетка, Ю. С. Чаплинська. – К.: Університет “Україна”, 2016. – 252 с.


Рольова ідентичність старшокласників

Чорна Л. Г. Рольова ідентичність старшокласників: посібник / Л. Г. Чорна. – К., Міленіум, 2014. -128 с.

Режим доступу:

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10738


Психологія групової ідентичності: закономірності становлення

Психологія групової ідентичності: закономірності становлення: [монографія] / [П. П. Горностай, О. А. Ліщинська, Л. Г. Чорна та ін.]; за наук. ред. П. П. Горностая. – К., Міленіум, 2014 – 252с.

Режим доступу:

http://lib.iitta.gov.ua/10487/


Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід теоретичного та емпіричного дослідження

Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід теоретичного та емпіричного дослідження: практичний посібник / за ред. П. П. Горностая. – Кіровоград; Імекс-ЛТД, 2013 .- 106 с.

Режим доступу:

http://lib.iitta.gov.ua/10497/


Динамічні процеси в малій групі: соціально-психологічний вимір освітнього середовища

Динамічні процеси в малій групі: соціально-психологічний вимір освітнього середовища: [монографія]/[П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, І. В. Грибенко та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013 – 190с.

Режим доступу:

http://lib.iitta.gov.ua/10495/


Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб’єктів освітньої діяльності

Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб’єктів освітньої діяльності: методичні рекомендації / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П.  Горностая. – К., 2011. – 80 с.

Режим доступу:

http://gorn.kiev.ua/group/biblio.html


Личность и роль: ролевой подход в социальной психологии личности

Горностай П. П. Особистість і роль: Рольовий підхід в соціальній психології особистості. – К.: Інтерпресс ЛТД, 2007. – 312 с. (російською)

Pavlo P. Gornostai. Personality and Role: Role Approach in Social Psychology of Personality. – Kiev: Interpress LTD, 2007 (in Russian)

Режим доступу:

http://gorn.kiev.ua/Personality.pdf

[згорнути]
Підготовлено до друку

[згорнути]
Перспективний перелік основних наукових напрямів і проблем для аспірантів, докторантів і здобувачів

Завантажити: persp-per-grouplab

Завантажено разів: 37, розмір: 30.1 KB, дата: 20 Чер. 2023

[згорнути]
Практичний досвід співробітників

 • Розроблення та реалізація програм психологічних досліджень групової динаміки, групової ідентичності, свідомих та несвідомих складових групової взаємодії, групових феноменів;
 • Розроблення та впровадження програм оптимізації соціально-психологічного клімату малих та середніх груп (шкільних, наукових, виробничих колективів, організацій, навчальних груп різного штибу);
 • Психологічний супровід розв’язання внутрішньо- та міжгрупових конфліктів, долання групової напруженості; фасилітація взаємодії в групі та сприяння ментальному здоров’ю членів групи;
 • Розроблення та верифікація активних соціально-психологічних методів роботи з групою з використанням різних підходів (тренінги та практикуми, психосоціальна підтримка та соціально-психологічний супровід; психодрама, трансакційний аналіз, артпедагогіка та арттерапія, казкотерапія, травматерапія);
 • Моделювання соціальних та історичних процесів і подій за допомогою спеціальних методів роботи з групою (психодрама, соціодрама, соціально-психологічна реконструкція);
 • Психологічне консультування та психотерапія (індивідуальна, групова, в тому числі – сімейна);
 • Навчання психологів основам психологічного консультування;
 • Психологічні супервізії та інтервізії;
 • Розроблення психодіагностичного інструментарію;
 • Розроблення навчальних програм та викладання психологічних дисциплін;
 • Розроблення методик психологічної та психотерапевтичної допомоги групам і окремим особам;
 • Волонтерська діяльність із супроводу вразливих груп населення, соціально-психологічної адаптації різних соціальних груп населення в складних соціальних ситуаціях (ВПО; комбатанти та члени їх родин; особи з особливими потребами; діти, позбавленні батьківського піклування; люди похилого віку);
 • Рецензування та наукова експертиза досліджень, методик, публікацій, міжнародних та національних програм співпраці, стажування тощо;
 • Розбудова міжнародної співпраці (академічні, дослідницькі, фахові спільноти та інституції (ВООЗ, Міжнародний медичний корпус, Глобальний Договір ООН тощо)) та організація міжнародних заходів;
 • Проектний менеджмент;
 • Організація видання та промоція у міжнародні наукометричні бази наукових фахових видань.
 • Науково-дослідна робота – до сфери наукових інтересів співробітників лабораторії входить соціальна психологія малих груп; психологія групової взаємодії; рольова ідентичність особи; психологія творчості, здібностей та обдарованості; історична психологія; психологія колективних травм; консультативна психологія; гендерно-рольова психологія; проблеми збереження психічного здоров’я
 • Викладацька діяльність
 • Практична психологічна та психотерапевтична робота з психологічного консультування, надання психологічної допомоги, проведення психодраматичних, соціодраматичних сесій, арт-терапія, володіння КПТ та ТА; індивідуальна та групова супервізія
 • Підвищення професійного рівня на різних навчальних курсах
 • Редакторсько-видавнича діяльність
 • Рецензування рукописів, підготовлених до публікації
 • Членство в фахових організаціях (Асоціація політичних психологів України, Арт-терапевтична асоціація, Національна психологічна асоціація України, Українська асоціація транзактного аналізу, Українська спілка психотерапевтів та ін.

[згорнути]
Пропонуємо послуги

 • розроблення програм і проведення психологічних досліджень, навчальних курсів, методик, проектів, спецкурсів за запитом; здійснення опитувань, анкетувань та використання отриманих даних з метою розроблення заходів, спрямованих на подолання виявлених проблем;
 • розроблення та проведення соціально-психологічних тренінгів, інших активних соціально-психологічних методик роботи з групою;
 • оптимізація соціально-психологічного клімату колективів, організацій, інших видів груп; медіація та психологічний супровід долання групових криз; фасилітація групової взаємодії;
 • психологічний супровід процесів формування і розвитку груп, команд, шкільних колективів і студентських груп;
 • проведення фокус-груп;
 • проведення психодраматичних та соціодраматичних сесій у малих та середніх групах;
 • психологічний супровід передвиборчих політичних кампаній;
 • проведення соціально-рольових ігор різної тематики та спрямованості;
 • арт-терапевтична робота (індивідуально та в групах) з застосуванням методик ізотерапії, казкотерапії, драматерапії тощо;
 • психологічне консультування та психотерапія (індивідуальна, групова, в тому числі – сімейна);
 • психологічна реабілітація та підтримка учасників бойових дій;
 • навчання психологів основам психологічного консультування;
 • організація та проведення психологічних супервізій та інтервізій;
 • здійснення проектного менеджменту;
 • організація видання та промоція у міжнародні наукометричні бази наукових фахових видань;
 • кількісні та якісні психологічні дослідження;
 • рецензування та редагування усіх видів наукової продукції.
Тренінги
 • Розвиток творчого спілкування для педагогів,
 • Подолання групових суперечностей методом соціодрами,
 • Особистісне зростання старшокласників – «Роль, я тебе знаю»,
 • Формування готовності освітян до роботи з обдарованими дітьми: соціально-психологічні аспекти,
 • Комунікативної компетентності,
 • «Психосоматика та ментальне здоров’я»,
 • «Рольова взаємодія членів малої групи»,
 • «Кроки соціального зростання»,
 • «Взаєморозуміння в колективі»,
 • Психологічна комунікативна невербальна гра «Позиції учасників спілкування»,
 • «Взаємодія і спілкування»,
 • «Мої почуття до себе та до інших»,
 • «Я і стереотипи»,
 • «Я чоловік! Я жінка!»,
 • «У пошуках жіночності».

[згорнути]
Семінари
 • Семінар-тренінг «Особливості роботи з втратами, пораненнями, родинними проблемами» для волонтерів – спрямований на оволодіння методиками психосоціальної підтримки родин ветеранів АТО/ООС.
 • Семінар «Родинні цінності» – розкриває особливості роботи психолога з вразливими верствами населення (ветерани АТО/ООС та ВПО та їхні родини).
 • Семінар-тренінг «Я в межах себе та іншого» – розкриває особливості психологічної роботи з особистісними межами.

[згорнути]
Навчальні курси та програми
 • «Теорія та практика психологічного консультування» (460 годин). Програма призначена для підвищення кваліфікації психологів-консультантів, практичних психологів та методистів-психологів системи освіти, психологів центрів соціальних служб для молоді. У програмі враховано сучасні вимоги до професійної діяльності психолога-консультанта. Програма націлена на оволодіння основними теоретичними та методичними знаннями, практичними уміннями та навичками, рефлексію особистого консультативного досвіду роботи з дорослими, дітьми та підлітками, сім’ями тощо.
 • Курс підвищення кваліфікації Арт-терапія: теорія та практика консультування.
 • Волонтерська школа (навчальна тренінгова програма з 8 модулів) – спрямована на оволодіння методиками роботи з вразливими верствами населення (ветерани АТО/ООС і ВПО та їхні родини).
 • «Практика надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги у ситуаціях екстремального типу в закладах освіти» – програма курсу підвищення кваліфікації для шкільних психологів.
 • «Інтенсивна робота з травмою» – програма навчання психологів методам роботи з особами, що постраждали внаслідок травмівних подій.
 • Освітній курс «Організація системи охорони психічного здоров’я у перехідних суспільствах».
 • Теоретико-методологічні проблеми психології груп – навчальний курс та програма

[згорнути]

[згорнути]