Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин

Чорна Лідія Георгіївна

Завідувач лабораторії, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

ORCID

Сайтhttp://gorn.kiev.ua/group/

e-mail: ChornaLidiya@ispp.org.ua

 

 

Співробітники лабораторії:

Горностай Павло Петрович – доктор психологічних наук, професор – головний науковий співробітник

ORCID

Яремчук Оксана Василівна – доктор психологічних наук, доцент – провідний науковий співробітник

Коробанова Ольга Леонідівна – кандидат психологічних наук – старший науковий співробітник

ORCID

Вус Віктор Ілларіонович – кандидат психологічних наук, доцент – старший науковий співробітник

Головний редактор міжнародного наукового журналу “Mental Health: global challenges” (www.mhgcj.org)

Координатор Міжнародної конференції “Mental Health: global challenges of XXI century” (www.mhgc21.org)

WoS    ORCID

Плетка Ольга Тарасівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

ORCID

Абаніна Ганна Валентинівна – кандидат психологічних наук, доцент, науковий співробітник

ORCID

Ревера Ірина Іванівна – молодший науковий співробітник

 

Про лабораторію:

Лабораторія була створена у 2006 році. Її співробітники розпочали працювати над темою «Особливості групової динаміки в умовах реформування загальноосвітньої школи» (2006-2008). Науковий керівник: Горностай П. П. Виконавці: Вознесенська О. Л., Чорна Л. Г., Грибенко І. В., Никоненко Л. В., Плетка О. Т.

У 2009–2013 рр. лабораторія виконувала тему «Особливості становлення групової ідентичності в освітніх та соціальних середовищах». Науковий керівник: Горностай П. П. Виконавці: Циганенко Г. В., Чорна Л. Г., Грибенко І. В., Плетка О. Т., Покладова В. В., Скрипнік О. В.

У 2014–2017 рр. колектив лабораторії працював над темою НДР «Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу». Науковий керівник: Горностай П. П. Виконавці: Горбунова В. В., Дорожкін В. Р., Циганенко Г. В., Коробанова О. Л., Чорна Л. Г., Грибенко І. В., Плетка О. Т., Покладова В. В., Скрипнік О. В.

З 2018 р. колектив лабораторії працює над темою НДР «Психологічні феномени групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях» (2018–2020 рр.). Науковий керівник: Чорна Л. Г. Виконавці: Горностай П. П., Яремчук О. В., Циганенко Г. В., Коробанова О. Л., Вус В. І., Плетка О. Т.
Актуальність теми визначається гострою суспільною потребою в розробленні соціально прийнятних засобів долання негативних соціальних ситуацій, зумовлених соціальною напруженістю, протистоянням, конфліктами та високим рівнем міжгрупової недовіри між представниками різних соціальних груп, важкістю знаходження порозуміння між ними.
Метою дослідження є виокремлення, класифікація та розкриття психологічної природи феноменів проблемної внутрішньогрупової та міжгрупової взаємодії в складних соціальних ситуаціях.

Тематика наукового дослідження

 • Психологія міжгрупової взаємодії в історичному та територіальному вимірах (2021-2023 р.р.)
 • “Психологічні феномени групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях” (2018-2020 р.р.)
 • “Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу” (2014-2017 р.р.)
 • “Особливості становлення групової ідентичності в освітніх та соціальних середовищах” (2009-2013 р.р.)
 • “Особливості групової динаміки в умовах реформування загальноосвітньої школи” (2006-2008 р.р.)

[згорнути]
Видання:

Консультативная психология: Теория и практика проблемного подхода

Горностай П. П. Консультативная психология: Теория и практика проблемного подхода. – Киев : Ника-Центр, 2018. – 400 с

В пособии реализован проблемный подход к теории и практикеконсультативной пси-хологии, в основе которого лежит подробный и всесторонний анализ психологических проблем человека. Выделение проблемы как предмета изучения позволяет представить консультативную психологию как отдельную сферу практической психологии. Проблемно-ориентированное консультирование опирается на прагматическое обобщение разных тео-ретических подходов в консультировании и психотерапии, прежде всего – психодра мы, трансактного анализа и системной семейной терапии. Проблемно-ориентированный подходоказался плодотворным как для реальной практики, так и для конструирования учебных задач, моделирования консультативной деятельности в условиях учебной аудитории. Для психологов, психотерапевтов, педагогов, студентов психологических факультетов и отделений университетов и педвузов, а также для всех, кто интересуется практикой пси-хологической помощи человеку.

Оглавление
Предисловие ……………………………………………………………………………………..6
Введение…………………………………………………………………………………………..8
Глава 1.Консультирование как вид психологической практики ……. 10
1.1.Исторические предпосылки и источники консультативнойпсихологии…… 11
1.2.Современная консультативная психология …………………………………….. 15
1.3.Предмет консультативной психологии ………………………………………….. 21
1.4.Различия между консультированием и психотерапией …………………… 26
1.5.Проблематика консультирования и другие практики психологической помощи. 29
1.6.Проблемный подход ……………………………………………………………………… 32
1.7.Личностная и профессиональная идентичность психолога ……………… 37
1.8.Границы компетентности психолога-консультанта ………………………… 41
1.9.Проблемы профессиональной подготовки консультантов ………………. 45
1.10.Гипотеза о «стоимости» специалиста …………………………………………….. 49
Глава 2.Взаимодействие консультанта и клиента …………………………… 55
2.1.Начало консультирования и искусство контакта ……………………………. 55
2.2.Психотерапевтический контракт, его виды и задачи ………………………. 59
2.3.Доверие, понимание и честность между консультантом и клиентом …. 65
2.4.Эмпатия и директивность в работе консультанта …………………………… 70
2.5.Перенос и контрперенос в консультировании ………………………………… 73
2.6.Длительность процесса консультирования и его завершение ………….. 78
2.7.Процесс-анализ консультативных сессий ………………………………………. 82
Глава 3.Психологическая проблема ………………………………………………….. 84
3.1.Понятие психологической проблемы и ее особенности ………………….. 84
3.2.Источники и виды психологических проблем: попытка классификации. 87
3.3.Гармоничность личности с позиций ролевого подхода …………………… 91
3.4.Проблемная рефлексия …………………………………………………………………. 94
3.5.Жалоба, запрос и проблемная ситуация …………………………………………. 98
3.6.Консультативные гипотезы и гибкость мышления консультанта ….. 102
3.7.Проблемный анализ ……………………………………………………………………. 105
3.8.Психологические ресурсы и их блокирование ……………………………… 109
Глава 4.Диагностика психологических проблем …………………………….. .114
4.1.О проблеме «диагноза» в консультировании ……………………………….. 114
4.2.Модель двумерных личностных конструктов ………………………………. 118
4.3.Вербальные и невербальные аспекты общения: психологические ключи. 125
4.4.Защитное поведение и сопротивление …………………………………………. 131
4.5.Психосоматика как индикатор психологических проблем ……………. 135
4.6.Работа с психотическими симптомами в консультировании …………. 139
Глава 5.Закономерности и принципы процесса консультирования…… 144
5.1.Принцип «здесь и теперь» в консультировании …………………………… 144
5.2.Проблема ответственности клиента и консультанта …………………….. 148
5.3.Фильтры восприятия и «слепые пятна» в консультировании ………… 151
5.4.Психологические игры в процессе консультирования ………………….. 154
5.4.1.Типичные игры клиентов ………………………………………………….. 156
5.4.2.Типичные игры консультантов ………………………………………….. 160
5.5.Проблема эффективности консультирования ………………………………. 163
5.6.Профилактика эмоционального выгорания ………………………………….. 168
5.7.Супервизия в консультировании …………………………………………………. 171
Глава 6.Работа с отдельными типами психологических проблем………… 175
6.1.Эмоциональные проблемы ………………………………………………………….. 175
6.2.Нарушения коммуникативной сферы ………………………………………….. 180
6.3.Проблемная Я-концепция и сценарные убеждения ………………………. 184
6.4.Работа с гендерными ресурсами в консультировании ………………….. 188
6.5.Помощь детям с особыми потребностями ……………………………………. 193
6.6.Психические травмы ………………………………………………………………….. 197
6.7.Последствия детской травматизации и дезадаптации …………………… 202
6.8.Психологическая зависимость, созависимость и проблемы с близостью.. 207
6.9.Внутриличностные конфликтыи проблемы выбора …………………….. 215
6.10.Психокоррекция ролевых конфликтов ………………………………………… 218
6.11.Работа с жертвами межгрупповых конфликтов и информационной агрессии. 223
6.12.Жизненный кризис и проблемы самореализации …………………………. 228
Глава 7.Методы и техники индивидуального консультирования … 232
7.1.Консультативная беседа ……………………………………………………………… 232
7.2.Рациональные методики повышения самооценки …………………………. 235
7.3.Рисунок в процессе консультирования …………………………………………. 238
7.4.Работа с воображением ……………………………………………………………….. 242
7.5.Интерактивныеметоды, методы действия итрансактная психодрама.. 245
7.6.Основные техники монодрамы ……………………………………………………. 249
7.6.1.Монодрама со стульями …………………………………………………….. 251
7.6.2.Монодрама с игрушками ……………………………………………………. 257
7.7.Анализ психологических игр ………………………………………………………. 259
7.8.Анализ жизненныхсценариев и сценарных решений ……………………. 263
7.9.Работа с возрастной регрессией в трансактной психодраме ………….. 269
Глава 8.Принципы и методы семейного консультирования ………… 275
8.1.Теория группового бессознательного и психология семьи ……………. 277
8.2.Семейно-родовая система ……………………………………………………………. 283
8.3.Психологические проблемы человека в семейно-родовом и историческом контекстах ……………………………………………………………. 287
8.4.«Парадоксальный семейный баланс» как психологическая характеристика дисфункциональных семей …………………………………. 292
8.5.Семейные истории и тайны , семейные мифы, предрассудки и стереотипы. 298
8.6.Метод геносоциограмм, «семейное созвездие» и социальный атом …. 303
8.7.Консультирование супружеских (партнерских) пар ……………………… 307
8.8.Детско-родительские отношения как источники проблем у детей …. 316
8.8.1.Факторы личностного развития детей ………………………………… 316
8.8.2.Родительское программирование ……………………………………….. 320
8.9.Психологические игры в семье ……………………………………………………. 325
Заключение ……………………………………………………………………………………………. 333
Краткий словарь консультативной психологии ………………………………. 334
Список литературы по консультированию ………………………………………. 357
Именной указатель ……………………………………………………………………………….. 383
Предметный указатель ………………………………………………………………………… 385
Summary …………………………………………………………………………………………………. 395
Contents ………………………………………………………………………………………………….. 397

[згорнути]
Свідоме і несвідоме в груповій взаємодії

Свідоме і несвідоме в груповій взаємодії: монографія / [П. П. Горностай, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна]; за наук. ред. П. П. Горностая; НАПН України, Ін-т соціальної та політ. псих. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018 – 244с.

Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/712566/

[згорнути]
Методи групової роботи в системі освіти : Методичні рекомендації

Методи групової роботи в системі освіти : Методичні рекомендації / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – К. : Міленіум, 2017. – 64 с.

Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/708767/

[згорнути]
Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі : Навчально-методичний комплекс спецкурсу для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти

Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі : Навчально-методичний комплекс спецкурсу для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – К. : Міленіум, 2017. – 48 с.

Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/708771/

[згорнути]
Как позаботится о себе: экономичность в работе специалистов социальной сферы

Плетка О., Чаплинська Ю. Как позаботится о себе: экономичность в работе специалистов социальной сферы: метод. пос. / О. Т. Плетка, Ю. С. Чаплинська. – К.: Університет “Україна”, 2016. – 252с.

[згорнути]
Рольова ідентичність старшокласників

Чорна Л. Г. Рольова ідентичність старшокласників: посібник / Л. Г. Чорна. – К., Міленіум, 2014. -128с.

Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10738

[згорнути]
Психологія групової ідентичності: закономірності становлення

Психологія групової ідентичності: закономірності становлення: [монографія] / [П. П. Горностай, О. А. Ліщинська, Л. Г. Чорна та ін.]; за наук. ред. П. П. Горностая. – К., Міленіум, 2014 – 252с.

Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10487/

[згорнути]
Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід теоретичного та емпіричного дослідження

Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід теоритичного та емпіричного дослідження: практичний посібник / за ред. П. П. Горностая. – Кіровоград; Імекс-ЛТД, 2013 .- 106с.

Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10497/

[згорнути]
Динамічні процеси в малій групі: соціально-психологічний вимір освітнього середовища

Динамічні процеси в малій групі: соціально-психологічний вимір освітнього середовища: [монографія]/[П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, І. В. Грибенко та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013 – 190с.

Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10495/

[згорнути]
Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб'єктів освітньої діяльності

Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб’єктів освітньої діяльності: методичні рекомендації / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – К., 2011. – 80с.

Методичні рекомендації присвячено практичним методам оптимізації соціально-психологічного клімату в різноманітних малих групах, що є колек-тивними суб’єктами освітнього процесу і складають соціально-психологічну структуру освітнього середовища. Серед завдань видання–допомога в розв’язанні внутрішньогрупових і міжгрупових конфліктів, що виникають у процесі групової динаміки в малих групах. Висвітлено практичні методи роботи з учнівськими колективами, починаючи з першого класу як нерозвину-тої малої групи, а також із профільними класами в період реорганізації освіти. Значну увагу приділено роботі з педагогами і керівниками освіти, а саме тренінговим програмам та іншим методикам оптимізації діяльності педагогічних колективів. Особливе місце серед розглянутих методів належать творчим методикам і технологіям, покликаним не лише оптимізувати морально-психологічний клімат у малих групах освітнього середовища, а й розвивати їхні креативність і творчий потенціал, здатність розв’язувати різноманітні педагогічні завдання, конфліктні ситуації та інші проблеми, що постають перед освітянами. Для практичних психологів, педагогів і керівників системи освіти та всіх тих, хто цікавиться проблемами малих груп і міжгрупових відносин

З М І СТ
Передмова………………………………………………………………………..5
1. Використання соціально-психологічних технологій для роботи з групами та колективами в системі освіти….7
1.1. Соціограма як метод дослідження динамічних процесів у групах………………………………………………………8
1.2. Рольова гра та інші методи дії як засоби самовизначення і розвитку особистісних ресурсів………11
1.3. Використання креативних методів для підвищення творчого потенціалу і розвитку творчого спілкування………………………………………………..14
2. Розвиток колективу першого класу та оптимізація соціально-психологічного клімату через творчу взаємодію “батьки–діти”………………………………………………..19
2.1. Методологія арт-терапії в організації творчоївзаємодії“батьки–діти”…………………………………19
2.2. Новітня форма розвитку батьківсько-дитячих стосунків –сімейна арт-терапевтична майстерня……….20
2.3. Соціально-психологічні принципи реалізації сімейної арт-майстерні………………………………………………23
2.4. Методологічні принципи реалізації сімейної арт-майстерні……………………………………………………………24
2.5. Формат групової роботи сімейної арт-терапевтичної майстерні……………………………………..25
2.6. Стиль проведення занять і функції ведучого………..25
2.7. Орієнтовні теми занять………………………………………..28
3. Соціально-психологічний супровід учнівського колективу профільних класів………………………………………….30
3.1.Запровадження профільного навчання і пов’язані з ним труднощі…………………………………………31
3.2. Формування профільних класів……………………………33
3.3. Передпрофільна підготовка школярів………………….35
3.4. Поліпшення соціально-психологічного клімату в профільних класах та між ними………………………………36
4. Взаємозв’язки формальних і неформальних підліткових груп у межах школи……………………………………..41
4.1. Неформальні підліткові групи та їх вивчення………42
4.2. Командоутворення у формальних групах…………….44
4.3. Методики дослідження груп і групової динаміки…46
5. Стратегії та підходи в побудові ефективних тренінгових програм для менеджерів освітніх закладів….51
5.1. Побудова тренінгових програм……………………………52
5.2. Особливості тренінгових програм для системи освіти………………………………………………………………………..55
5.3. Приклад опису тренінгової програми для менеджерів освіти……………………………………………….58
6. Оптимізація соціально-психологічного клімату в педагогічних колективах загальноосвітніх шкіл………….63
6.1. Педагогічний колектив як мала група………………….63
6.2. Вивчення соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі…………………………………………65
Післямова…………………………………………………………………………72
Література………………………………………………………………………..74

[згорнути]
Личность и роль: ролевой подход в социальной психологии личности

Горностай П. П. Личность и роль: ролевой подход в социальной психологии личности. – К.: Интерпресс-ЛТД, 2007. – 312с.

Монография посвящена реализации ролевого подхода в социальной психологии, в рамках которого автор разрабатывает ряд ролевых концепций личности.
В книге дается всесторонний анализ категории “роль”, в частности – понятие “жизненная роль”, исследуется структура ролевого взаимодействия, ролевое развитие личности, жизненные кризисы, предлагается ролевая модель жизненного мира человека, вводятся новые ролевые понятия. С помощью ролевых концепций объясняются сложные закономерности социального поведения человека, процессов творчества, формируется целостное представление о человеке, о его внутреннем мире, сознании и бессознательном. Работа имеет практическую направленность, в ней с позиций ролевого подхода излагаются основы психопатологии, раскрываются методы ролевой психотерапии, ориентированные на преодоление личностных дисгармоний, приводятся примеры из психотерапевтической практики автора и из художественных произведений.
Для научных работников и практиков в области социологии, психологии, психотерапии, методологии науки и всех, кто интересуется ролевым подходом в социальных науках.
Оглавление
Предисловие
Весь мир – театр (вместо введения)
Часть I. Психология ролевого взаимодействия
Глава 1. Понятие роли в гуманитарных науках
1.1. Междисциплинарный характер феноменов “роль” и “ролевая игра”
1.2. Ролевые теории в социологии и социальной психологии
1.3. Психология роли: психометрический, социально-организационный и терапевтический аспекты
1.4. Психологическая природа роли
1.5. Роли и проблема классификации
1.6. Жизненные роли и ритуалы
Глава 2. Структура ролевого взаимодействия
2.1. Исполнение ролей как форма социального поведения
2.2. Явное и неявное содержание роли
2.3. Внешняя и внутренняя детерминация роли
2.4. “Короля играет свита” или Эффект инерции ролевых ожиданий
2.5. Ролевые конфликты: закономерности и парадоксы
2.6. Ролевые игры
2.7. Роль и измененное состояние сознания
Глава 3. Группы и роли
3.1. Ролевая комплиментарность и ролевые матрицы
3.2. Роли и социальная перцепция
3.3. Феномен групповой идентификации
3.4. Групповая идентичность, групповой нарциссизм и коллективные травмы
Часть II. К созданию ролевой теории личности
Глава 4. Методологические источники и теоретические предшественники
4.1. Теории личности в психологии
4.2. Личность в теории символического интеракционизма
4.3. Личность и роли в теории и практике психодрамы
4.4. Личность в трансактном анализе
4.5. Другие теории личности и ролевой подход
4.6. Обоснование ролевой теории личности
Глава 5. Основная тенденция и ролевые характеристики личности
5.1. Между ролевым конфликтом и самореализацией: социально-индивидуальный дуализм
5.2. Локус ролевого конфликта
5.3. Ролевая идентичность
5.4. Ролевая компетентность
5.5. Половые и гендерные роли
5.6. Гендерные роли и соперничество полов
Глава 6. Ролевое развитие личности
6.1. Различные трактовки жизненного опыта
6.2. Ролевая социализация
6.3. От социализации к индивидуализации
6.4. Гендерно-ролевая социализация
6.5. Развитие жизненных ролей и периодизация развития личности
6.6. Жизненный кризис как ролевой конфликт
6.7. Формы жизненных кризисов
Глава 7. Жизненные роли в структуре жизненного мира личности
7.1. Жизненные роли и их содержание: эго-состояния, игры, сценарии, архетипы
7.2. Репертуар жизненных ролей и проблема типологии
7.3. Жизненные роли, психологическое время и жизненные миры
7.4. Дисгармонии жизненных ролей и деформация жизненного мира
Глава 8. Чувства, роли и творчество
8.1. Ролевое переживание: почему без эмоций невозможна роль
8.2. “Мы печальны потому, что плачем”
8.3. Креативность и гармоничность личности
8.4. Что на самом деле движет развитием способностей?
Часть III. Ролевая психопатология и ролевая психотерапия
Глава 9. Ролевые дисгармонии личности
9.1. Ролевые девиации и дисгармоничное ролевое развитие
9.2. Ролевые конфликты: феноменология проблем
9.3. Ролевые конфликты: психологическая помощь
9.4. Гендерно-ролевой конфликт и поло-ролевые девиации
Глава 10. Психодрама и ТА – ведущие методы ролевого подхода
10.1. Жизнь игры и игра в жизнь
10.2. Жанры и техники психодрамы
10.3. Спонтанность, креативность и ролевые ресурсы
10.4. Ресурсные роли в психодраме
10.5. Социодрама
10.6. Трансактные игры и игровые роли
10.7. Жизненные сценарии и личностная автономия
Глава 11. Интеграция психотерапии с позиций ролевого подхода
11.1. Интегративные модели в психотерапии
11.2. Трансактная психодрама
11.3. Роли в семейной психотерапии
11.4. Ролевая психотерапия и трансгенерационный подход
11.5. Терапия творчеством, психологическое время личности и смысл жизни
Заключение
Приложения
I. Случаи из практики (описания психодраматических сессий)
II. Тестовые методики
III. Глоссарий
Литература
Именной указатель
Предметный указатель
Summary
Contents
Расширенное резюме:
Книга посвящена реализации ролевого подхода в социальной психологии личности, в рамках которого автор разрабатывает ряд ролевых концепций личности.
В первой главе дается всесторонний анализ категории “роль” с позиций различных гуманитарных наук: философии, культурологи, социологии, социальной психологии, психологии личности, психодиагностики, психотерапии. С точки зрения автора роль представляет собой совокупность различных характеристик: поведенческую модель социальной позиции, норму, функцию, символ, ценность, психическое состояние, личностный модус, установку, ресурс и защитный механизм. В основу классификации ролей положено их рассмотрение в ракурсе личностно-социального, жизненно-временного, поведенческого и нормативно-функционального измерений. Автор рассматривает различные виды и типы психологических ролей, но важнейшими в контексте социальной психологии личности считает жизненные роли.
Во второй главе анализируется структура ролевого взаимодействия, состоящая из таких подструктур: системы ролевых ожиданий, ролевого поведения и ролевой Я-концепции личности. Ролевое поведение является важнейшей подструктурой и одним из основных форм социального поведения. Взаимодействие этих подструктур создает множество конфигураций ролевого поведения, оно может провоцировать ролевые конфликты, как противоречия различных элементов роли. Автор рассматривает как явные роли, так и внутренние (воображаемые), а также теневые роли, анализирует значение социальных ожиданий для ролевого поведения и развития личности. Среди различных видов ролевых конфликтов особое внимание уделено “односторонним” ролевым конфликтам. Описаны разные виды ролевых игр и проанализирована связь ролей с измененными состояниями сознания.
Третья глава посвящена групповым аспектам психологии ролей: изучению ролевой структуры групп, закономерностям ролевой перцепции, феноменам групповой идентификации и их значению в процессе социализации личности, понятиям социальной и ролевой идентичности. Много внимания уделено динамическим процессам в больших и малых группах и групповым конфликтам, имеющим отношение к групповым ролям, групповой идентичности, в частности, происходящие в этнических группах.
Вторая часть книги (4-8 главы) посвящена психологическим концепциям, представляющим собой элементы ролевой теории личности. В четвертой главе описываются теории личности, которые являются теоретическими предпосылками для исследований автора. Это, прежде всего – теория символического интеракционизма, теория психодрамы, теория трансактного анализа, а также отдельные положения других теорий. В главе излагается общая характеристика теорий личности, их составных частей, касающихся структуры личности, ее развития, психопатологии и личностных изменений. Обосновывается необходимость построение ролевой теории личности, подчеркивается ее важность для понимания природы человека, ее большой теоретический и методологический потенциал.
В пятой главе излагается концепция движущих сил развития личности с позиций ролевого подхода. В основе развития личности лежит стремление минимизировать ролевой конфликт, возникающий в процессе ролевой социализации, при максимизации удовлетворения потребностей в ролевой самореализации. Разные личности отличаются друг от друга разными стратегиями поведения в условиях ролевого конфликта, что определяется новой личностной характеристикой, которую автор предлагает назвать “локус ролевого конфликта”. Для обоснования этого положения автор разработал психодиагностическую методику для его измерения. Автор уделяет много внимания ролевым характеристикам личности, среди которых ролевая идентичность и предложенный автором термин “ролевая компетентность”. Для измерения ролевой компетентности и ее структуры также разработана соответствующая тестовая методика. Автор всесторонне анализирует психологию половых и гендерных ролей, гендерно-ролевой идентичности и противоречия, возникающие в процессе гендерного развития.
Шестая глава посвящена концепции ролевого развития личности. Рассматривая жизнь человека как переживание и как действие (ролевое разыгрывание), автор анализирует диалектику процессов ролевой социализации и ролевой индивидуализации, в результате которых человек становится индивидуальностью, субъектом своих жизненных ролей, автономной и самореализованной личностью. Особое внимание уделено гендерно-ролевой социализации и гендерному развитию человека. Автор рассматривает различные периоды развития личности как смену важнейших жизненных ролей. Переход от одного периода развития к другому сопровождается жизненными кризисами, которые трактуется как ролевой конфликт в сфере жизненных ролей.
В седьмой главе излагается концепция жизненных ролей и их связь с жизненным миром личности. Автор дает обзор литературы, в которой анализируются различные типы и виды жизненных ролей, а также описывает разработанную им методику “репертуар жизненных ролей”. Автор предлагает собственную концепцию жизненного мира личности с позиций ролевого подхода, как сцены, на которой происходят жизненные события. Жизненный мир рассматривается состоящим из двух подсистем: внутренней части, в основе которой находится репертуар жизненных ролей; и внешней составляющей, в основе которой лежат жизненные роли Значимых Других, входящие в “социальный атом” индивида. Важной характеристикой функционирования жизненного мира является психологическое время личности. В процессе жизненного кризиса или в переломные драматические моменты жизни человека жизненный мир может деформироваться или разрушаться. При этом могут разрушаться жизненные роли, восстановление которых возможно средствами ролевой психотерапии.
Восьмая глава посвящена проблеме творчества, которое рассматривается не традиционно, как когнитивный процесс, а как переживание. Автор развивает понятие “ролевого переживания”, возникающего при исполнении разнообразных ролей, а также рассматривает потребность в ролевом переживании, которая выступает как одна из движущих сил личностного развития. Он анализирует взаимосвязь между ролевым поведением и переживанием, выясняет психотерапевтические механизмы творчества с позиций ролевого подхода, доказывает значимость ролевых ожиданий для развития творчества человека и для формирования его способностей.
В девятой главе излагается концепция личностной психопатологии с позиций ролевого подхода. Рассматриваются различные виды ролевых дисгармоний и девиаций, в том числе и связанные с половыми и гендерными ролями (напр. транссексуализм и трансвестизм). В главе описывается феноменология такой распространенной ролевой дисгармонии, как ролевые конфликты и излагается профессиональный опыт автора как практикующего психолога и психотерапевта в преодолении ролевых конфликтов и других дисгармоний.
В десятой главе описываются ведущие практические методы ролевого подхода – психодрама и трансактный анализ. Помимо описания основных жанров и техник психодрамы автор дает собственный способ работы с ресурсными ролями с примерами из собственной практики. Анализируются общественные аспекты применения метода социодрамы, трансактная теория игр (в частности – игры, которые провоцируются в процессе психотерапии) и теория жизненных сценариев и сценарных запретов.
Одиннадцатая глава посвящена интегративным аспектам современной психотерапии. Интеграция рассматривается с позиций ролевого подхода. Автор предлагает характеристику разных моделей интеграции психотерапии, приводит много примеров, ссылаясь на разнообразие современных методов психотерапии. Один из вариантов такой интеграции представляет собой трансактную психодраму, в разработке которой активное участие принимает автор. С позиций ролевого подхода рассматриваются системная семейная терапия, трансгенерационный подход, методы арттерапий, логотерапия, которые предлагают большие возможности для практики психологической и психотерапевтической помощи. Интегративная психотерапия, по мнению автора, с успехом может использоваться не только для лечения, но и для гармонизации личности, личностного роста и ролевой самореализации личности.
Подытоживая, можно утверждать, что ролевой подход является очень плодотворным для изучения социальной психологии личности, так как позволяет объяснить сложные закономерности социального поведения и развития личности, он позволяет сформировать целостное представление о человеке, его характеристиках, дисгармониях, внутреннем мире, сознании и бессознательном. Ролевые концепции личности являются предпосылками для разработки ролевой теории личности, правомерность которой подтверждается теоретическим анализом и эмпирическими исследованиями автора.

[згорнути]

[згорнути]
Підготовлено до друку

Оптимізація групової взаємодії в малих групах : Посібник

Оптимізація групової взаємодії в малих групах : Посібник / [П. П. Горностай, Л. Г. Чорна, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко] ; за ред. П. П. Горностая ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К., 2019.

 

Посібник присвячено актуальним теоретичним і практичним проблем взаємодії в малих групах, розв’язання яких буде спрямовано на поліпшення соціально-психологічного клімату в них, гармонізацію стосунків між членами групи та успішне досягнення спільної мети діяльності. По суті в посібнику йдеться про методи, методики, технології, які формують соціальні компетенції людини, про відсутність яких у молодих людей так багато говориться останнім часом у літературі та в громадських обговореннях педагогічної спільноти.

Для практичних психологів системи освіти, педагогів і керівників системи освіти, а також для всіх, хто цікавиться проблемами малих груп і методами практичної роботи з ними.

Зміст

Передмова

1. Поняття групової взаємодії та її особливості в малих групах

2. Рольовий баланс і рольова напруга в малій групи

2.1. Усвідомлення рольової структури малої групи та гармонізація взаємодії в ній

2.2. Технології долання рольової напруги

3. Напрями оптимізації рольової комунікації в новоствореній групі

3.1. Процеси диференціації в новостворених групах

3.2. Розвиток статусно-рольової комунікації

4. Групова взаємодія в тренінговій групі: ресурси і ризики

4.1. Чинники групової взаємодії та її складові

4.2. Практичні методики оптимізації групової взаємодії

5. Емоційне відреаговування в малій групі

5.1. Методики емоційного відреаговування

5.2. Ефекти оптимізації групових процесів

6. Практика оптимізації гендерно-зумовленої групової взаємодії

6.1. Арт-терапевтичний супровід гендерної взаємодії

6.2. Програми розвитку гендерних відносин у групі

7. Особливості групової взаємодії в групах самодопомоги

Використана література

Післямова

[згорнути]

[згорнути]
Перспективний перелік основних наукових напрямів і проблем для аспірантів, докторантів і здобувачів

Завантажити: mal_group-ПЕРСПЕКТИВНИЙ-ПЕРЕЛІК-тем-для-аспірантів

Завантажено разів: 71, розмір: 18.7 KB, дата: 01 Лип. 2020

[згорнути]
Практичний досвід співробітників

 • Розроблення та реалізація програм психологічних досліджень групової динаміки, групової ідентичності, свідомих та несвідомих складових групової взаємодії, групових феноменів;
 • Розроблення та впровадження програм оптимізації соціально-психологічного клімату малих та середніх груп (шкільних, наукових, виробничих колективів, організацій, навчальних груп різного штибу);
 • Психологічний супровід розв’язання внутрішньо- та міжгрупових конфліктів, долання групової напруженості; фасилітація взаємодії в групі та сприяння ментальному здоров’ю членів групи;
 • Розроблення та верифікація активних соціально-психологічних методів роботи з групою з використанням різних підходів (тренінги та практикуми, психосоціальна підтримка та соціально-психологічний супровід; психодрама, трансакційний аналіз, артпедагогіка та арттерапія, казкотерапія, травматерапія);
 • Моделювання соціальних та історичних процесів і подій за допомогою спеціальних методів роботи з групою (психодрама, соціодрама, соціально-психологічна реконструкція);
 • Психологічне консультування та психотерапія (індивідуальна, групова, в тому числі – сімейна);
 • Навчання психологів основам психологічного консультування;
 • Психологічні супервізії та інтервізії;
 • Розроблення психодіагностичного інструментарію;
 • Розроблення навчальних програм та викладання психологічних дисциплін;
 • Розроблення методик психологічної та психотерапевтичної допомоги групам і окремим особам;
 • Волонтерська діяльність із супроводу вразливих груп населення, соціально-психологічної адаптації різних соціальних груп населення в складних соціальних ситуаціях (ВПО; комбатанти та члени їх родин; особи з особливими потребами; діти, позбавленні батьківського піклування; люди похилого віку);
 • Рецензування та наукова експертиза досліджень, методик, публікацій, міжнародних та національних програм співпраці, стажування тощо;
 • Розбудова міжнародної співпраці (академічні, дослідницькі, фахові спільноти та інституції (ВООЗ, Міжнародний медичний корпус, Глобальний Договір ООН тощо)) та організація міжнародних заходів;
 • Проектний менеджмент;
 • Організація видання та промоція у міжнародні наукометричні бази наукових фахових видань.
 • Науково-дослідна робота – до сфери наукових інтересів співробітників лабораторії входить соціальна психологія малих груп; психологія групової взаємодії; рольова ідентичність особи; психологія творчості, здібностей та обдарованості; історична психологія; психологія колективних травм; консультативна психологія; гендерно-рольова психологія; проблеми збереження психічного здоров’я
 • Викладацька діяльність
 • Практична психологічна та психотерапевтична робота з психологічного консультування, надання психологічної допомоги, проведення психодраматичних, соціодраматичних сесій, арт-терапія, володіння КПТ та ТА; індивідуальна та групова супервізія
 • Підвищення професійного рівня на різних навчальних курсах
 • Редакторсько-видавнича діяльність
 • Рецензування рукописів, підготовлених до публікації
 • Членство в фахових організаціях (Асоціація політичних психологів України, Арт-терапевтична асоціація, Національна психологічна асоціація України, Українська асоціація транзактного аналізу та ін.)

[згорнути]
Пропонуємо послуги

 • розроблення програм і проведення психологічних досліджень, навчальних курсів, методик, проектів, спецкурсів за запитом; здійснення опитувань, анкетувань та використання отриманих даних з метою розроблення заходів, спрямованих на подолання виявлених проблем;
 • розроблення та проведення соціально-психологічних тренінгів, інших активних соціально-психологічних методик роботи з групою;
 • оптимізація соціально-психологічного клімату колективів, організацій, інших видів груп; медіація та психологічний супровід долання групових криз; фасилітація групової взаємодії;
 • психологічний супровід процесів формування і розвитку груп, команд, шкільних колективів і студентських груп;
  проведення фокус-груп;
 • проведення психодраматичних та соціодраматичних сесій у малих та середніх групах;
 • психологічний супровід передвиборчих політичних кампаній;
 • проведення соціально-рольових ігор різної тематики та спрямованості;
 • арт-терапевтична робота (індивідуально та в групах) з застосуванням методик ізотерапії, казкотерапії, драматерапії тощо;
 • психологічне консультування та психотерапія (індивідуальна, групова, в тому числі – сімейна);
 • психологічна реабілітація та підтримка учасників бойових дій;
 • навчання психологів основам психологічного консультування;
 • організація та проведення психологічних супервізій та інтервізій;
 • здійснення проектного менеджменту;
 • організація видання та промоція у міжнародні наукометричні бази наукових фахових видань;
 • кількісні та якісні психологічні дослідження;
 • рецензування та редагування усіх видів наукової продукції.
Тренінги
 • Розвиток творчого спілкування для педагогів,
 • Подолання групових суперечностей методом соціограми,
 • Особистісне зростання старшокласників – «Роль, я тебе знаю»,
 • Формування готовності освітян до роботи з обдарованими дітьми: соціально-психологічні аспекти,
 • Комунікативної компетентності,
 • «Психосоматика та ментальне здоров’я»,
 • «Рольова взаємодія членів малої групи»,
 • «Кроки соціального зростання»,
 • «Взаєморозуміння в колективі»,
 • Психологічна комунікативна невербальна гра «Позиції учасників спілкування»,
 • «Взаємодія і спілкування»,
 • «Мої почуття до себе та до інших»,
 • «Я і стереотипи»,
 • «Я чоловік! Я жінка!»,
 • «У пошуках жіночності».

[згорнути]
Семінари
 • Семінар-тренінг «Особливості роботи з втратами, пораненнями, родинними проблемами» для волонтерів – спрямований на оволодіння методиками психосоціальної підтримки родин ветеранів АТО/ООС.
 • Семінар «Родинні цінності» – розкриває особливості роботи психолога з вразливими верствами населення (ветерани АТО/ООС та ВПО та їхні родини).
 • Семінар-тренінг «Я в межах себе та іншого» – розкриває особливості психологічної роботи з особистісними межами.

[згорнути]
Навчальні курси та програми
 • «Теорія та практика психологічного консультування» (460 годин). Програма призначена для підвищення кваліфікації психологів-консультантів, практичних психологів та методистів-психологів системи освіти, психологів центрів соціальних служб для молоді. У програмі враховано сучасні вимоги до професійної діяльності психолога-консультанта. Програма націлена на оволодіння основними теоретичними та методичними знаннями, практичними уміннями та навичками, рефлексію особистого консультативного досвіду роботи з дорослими, дітьми та підлітками, сім’ями тощо.
 • Курс підвищення кваліфікації Арт-терапія: теорія та практика консультування.
 • Волонтерська школа (навчальна тренінгова програма з 8 модулів) – спрямована на оволодіння методиками роботи з вразливими верствами населення (ветерани АТО/ООС і ВПО та їхні родини).
 • «Практика надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги у ситуаціях екстремального типу в закладах освіти» – програма курсу підвищення кваліфікації для шкільних психологів.
 • «Інтенсивна робота з травмою» – програма навчання психологів методам роботи з особами, що постраждали внаслідок травмівних подій.
 • Освітній курс «Організація системи охорони психічного здоров’я у перехідних суспільствах».

[згорнути]

[згорнути]