Пост-реліз – ІX Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності фахівців соціальної сфери: територіальні та історичні виміри взаємодії» 13 – 14 травня 2021 року (онлайн формат)

ПОСТ-РЕЛІЗ

ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності фахівців соціальної сфери: територіальні та історичні виміри взаємодії»

13 – 14 травня 2021 року (онлайн формат)

13-14 травня 2021 року з нагоди Дня науки була проведена IX Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: історичні та територіальні виміри взаємодії». У конференції брали участь фахівці з України, Білорусі та Америки. Серед представлених міст: Київ, Мелітополь, Дніпро, Одеса, Вінниця, Полтава, Львів, Чернівці.

Організаторами конференції виступили: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” та низка професійних громадських об’єднань, а саме: ВГО “Арт-терапевтична асоціація”, ПП «Інститут коучингу і психотерапії BioSoft» та ГО Асоціація психологів освіти”.

Зважаючи на обмежувальний характер карантинних умов було прийнято рішення проводити конференцію в онлайн-форматі. В програмі конференції взяли участь 57 осіб. Увазі учасників були представлені 24 доповіді, проведено 10 майстер-класів фахівцями з України, Беларусі та США.

З вітальним словом виступили представникиустанов, організаторів конференції, а саме: Слюсаревський Микола Миколайович, к. психол. н., чл-кор. НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; Чорна Лідія Георгіївна, к. психол. н., ст. н. с., зав. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член Ради Правління НС «Національна психологічна асоціація»; Федорова Олена Василівна, к. пед. н., професор, директор Навчально-наукового інституту соціальної педагогіки та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; Фалько Наталя Миколаївна, к. психол. н, доцент, зав. кафедри психології Навчально-наукового інституту соціальної педагогіки та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; Лисенко Валерій Іванович, д. біол. н., професор, директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій ЗВО “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “ Україна ”; Татаринова Світлана Олексіївна, к. пед. н., доцент кафедри соціальної роботи МІЕСТ, директор Мелітопольського коледжу Університету «Україна»; Мова Людмила Вікторівна, к. психол. н., доцент, Київський національний університет культури і мистецтва, Національний університет фізичного виховання спорту України, член правління ВГО «Арттерапевтична асоціація»; Бєлова Оксана Вікторівна, директор Інституту коучингу і психотерапії БіоСофт, аспірантка НПУ імені М. П. Драгоманова, член ВГО «Арттерапевтична асоціація»; Сурело Євген Анатолійович, практичний психолог вищої категорії, голова ГО «Асоціація психологів освіти».

Теми доповідей можна поєднати за практичними та науковими напрямами роботи. Соціальна сфера має розгалужену прикладну сферу діяльності, якба спирається на особистий досвід, має наукове обґрунтування певних наробок та втілює їх у повсякденну практику. На засіданнях обговорювалися питання професійної діяльності працівників соціальної сфери під час пандемії, особливості роботи з вразливими верствами населення, зокрема дітьми та ВПО. Активну участь брали слухачі конференції: цікаві питання, обмін думками, пошук однодумців демонстрували затребуваність фахівцями такого формату взаємодії.

Так, лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології надала можливість учасникам конференції ознайомитися з актуальними дослідженнями та науковими пошуками щодо історичних та територіальних вимірів групової взаємодії. Горностай Павло Петрович (д. психол. н., професор, гол. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України) виступив з доповіддю «Соціальна динаміка колективних травм і посттравматичних суспільств», а Чорна Лідія Георгіївна (к. психол. н., с. н. с., завідувач лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України) виступила з доповіддю: «Групові міфи в соціальному середовищі педагогів: ресурс чи психологічний захист?». Коробанова Ольга Леонідівна (к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України) зробила «Огляд територіальних передумов групової взаємодії», а Плетка Ольга Тарасівна (к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України) розказала про «Особливості прояву територіальної ідентичності у міжгруповій взаємодії». Дишлова Наталія Володимирівна (к. психол. н., н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України) виступила з доповіддю «Переваги та недоліки сучасних закладів дошкільної освіти як соціальне середовище формування групової ідентичності дошкільнят».

Учасниками конференції також стали представники лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. З доповідями виступили: Каніболоцька Марія Сергіївна (к. психол. н., н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України) «Почуття причетності як ресурс взаємодії вчителів в умовах освітніх інновацій» та Гриценок Людмила Іванівна (н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України) «КІТ-ПРО» як соціально-психологічна технологія забезпечення конструктивної взаємодії учасників освітнього процесу».

Навчально-науковий інститут соціальної педагогіки та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на конференції був представлений двома кафедрами: психології та дошкільної освіти і соціальної роботи. З доповідями виступили ведучі спеціалісти закладу. Так, від кафедри психології заслухали виступи: Шевченко Світлани Віталіївни (к. психол. н., доцент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького) «Комп’ютерна діагностика в інноваційній практичній діяльності психолога: досвід лабораторії психо-фізіологічних досліджень» та Прокоф’євої Олесі Олексіївни (к. психол. н., доцент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького) «Лабораторія психічного здоров’я: досвід реалізації всеукраїнських та міжнародних проектів». Кафедра дошкільної освіти і соціальної роботи була представлена наступними доповідями: «Особливості супроводу дітей з особливими освітніми потребами засобом арттерапії» (доповідач: Федорова Олена Василівна, к. пед. н., професор, директор Навчально-наукового інституту соціальної педагогіки та мистецької освіти МДПУ імені Богдана Хмельницького) та «Громадсько-активна школа як вектор оновлення соціально-виховної роботи» (доповідач: Єрьоміна Лілія Євгенівна, к. пед. н., доцент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького).

Від Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій ЗВО “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “ Україна ” з доповідями виступили: Татаринова Світлана Олексіївна (к. пед. н., доцент Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій ЗВО ВМУРоЛ «Україна», директор Мелітопольського коледжу Університету «Україна») «Соціальна робота з профілактики адиктивної поведінки (на прикладі співпраці з БО БФ «Все можливо»)» та Рябицька Тетяна Іванівна (ст. викладач Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій ЗВО ВМУРоЛ «Україна», голова циклової комісії з соціальної роботи Мелітопольського коледжу) «Особливості профілактики соціальної ізоляції людей пізньої дорослості в національній громаді (досвід соціальної роботи БФ БО «Хесед Міхаель»)».

Науковці інших навчальних закладів України також презентували свою роботу. Так, Волошина Валентина Віталіївна (д. психол. н., доцент, професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова) виступила з доповіддю «Особливості професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери в умовах онлайн-освіти», а Хазратова Нігора Вікторівна (д, психол. н., доцент, професор Національного університету «Львівська політехніка») розповіла про «Конструювання ситуації ризику та небезпеки медійними засобами під час пандемії короновірусу». Чайкіна Наталія Олександрівна (к. психол. н., доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) розкрила тему  «Негативні наслідки психологічного чинника розвитку професійних деструкцій фахівців соціальної сфери», Ковальчук Інна Владиславівна (к. пед. н., доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) висвітлила «Шляхи налагодження соціальної взаємодії між людьми похилого віку та членами їхніх сімей». Мова Людмила Вікторівна (к. психол. н., доцент Київського національного університету культури і мистецтв, Національного університету фізичного виховання і спорту України, хореограф, арттерапевт, керівник Центру психології руху і творчого самовираження LMaluma) визначила «Соціальні виміри сучасного танцювального мистецтва», а Бєлова Оксана Вікторівна (директор Інституту коучингу і психотерапії БіоСофт, аспірантка НПУ імені М. П. Драгоманова) представила доповідь на тему: «Формування стресостійкості працівників соціальної сфери засобом танцювально-рухової терапії».

Майстер-класи відбувалися в онлайн-форматі один за одним, організатори навмисно не робили лінійки з них, щоб учасники мали можливість відвідати всі обрані. На майстер-класах ведучі презентували власні розробки, ділилися досвідом роботи та демонстрували практичну роботу. США представляла Хилари Брайен (сертифікованний руховий аналітик (MFA), соматичний терапевт (RSMT), експерт з LBMA (Laban/Bartenieff Movement Studies). Вона виступила з майстер-класом: Вивчення руху Лабана/Бартеньєв. Як відчувати себе, свої можливості, як дихати життя? Ці питання спонукали учасників рухатися усвідомлено та пізнавати через рух власне тіло. Майстер-клас Стишенок Ірини Володимирівни (ст. викл. Гомельського обласного інституту розвитку освіти, член Міжнародної спільноти казкотерапевтів, Східно-Європейської асоціації арттерапії, Білоруської спільноти психологів, білоруської асоціації психотерапевтів) було присвячено проблемі професійного вигорання: «Професійне вигорання фахівців соціальної сфери. Прийоми та способи самодопомоги». Ведуча надала можливість учасникам продіагностувати себе та спробувати використовувати запропоновані нею техніки.

Вітчизняна практична психологія та соціальна робота були представлені низкою майстер-класів спеціалістів з Києва, Мелітополя, Одеси та Дніпра. Так, київські фахівчині надали змогу зануритися в світ арттерапевтичного простору (Скнар Оксана Миколаївна (канд. психол. н., ст. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член правління ВГО «Арт-терапевтична асоціація») майстер-клас: Внутрішні витоки сяйва), танцювально-рухової практики (Бєлова Оксана Вікторівна (директор Інституту коучингу і психотерапії БіоСофт, аспірантка НПУ імені М. П. Драгоманова, ембодімент тренерка, танцювально-руховий терапевт), майстер-клас: Розвиток стресостійкості методами танцювально-рухової терапії) та власної ідентичності (Плетка Ольга Тарасівна (к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, арттерапевт, практик транзакційного аналізу, магістр з соціальної роботи та фізичної реабілітації, член Ради Правління НС «Національна психологічна асоціація», голова осередку ВГО «Арттерапевтична асоціація», член Ради ГО «Українська спільнота транзакційного аналізу», член Ради ГО «Асоціація психологів освіти») з майстер-класом: Хто Я є і де Я є – прояви ідентичності у особистісному та соціальному вимірах взаємодії).

Мелітопольську фахову спільноту на конференції представляли: Денисов Ігор Геннадійович (к. психол. н., доцент МДПУ імені Богдана Хмельницького, практичний психолог) – майстер-клас: Використання сугестивних методів в роботі з батьками, що виховують дітей з обмеженими можливостями здоров’я; Сергеєва Людмила Вікторівна (арттерапевт, магістр психології, нутрицолог, практичний психолог) – майстер-клас: Береги особистого Я та Шевченко Світлана Віталіївна (к. психол. н., PhD, доцент МДПУ імені Богдана Хмельницького, арт-терапевт, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація», НС «Національна психологічна асоціація», співавтор МАК, автор Т-ігор) і Варіна Ганна Борисівна (магістр психології, старший викладач МДПУ імені Богдана Хмельницького, арт-терапевт, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація», НС «Національна психологічна асоціація», співавтор МАК, автор Т-ігор) з майстер-класом: Трансформаційна ресурсна гра «Розправ крила».

Яскравим промінцем у низці майстер-класів відбулася презентація Ортинської Владіслави Георгіївни (арт-терапевт, нейрокінезіолог, супервізор нейрографіки, член ВГО «Арттерапевтична асоціація», викл. Одеського художнього училища ім. М .Б. Грекова, викладач та тренер центру «ZDRAVEL» (м. Прага, Чехія), керівник мобільної групи Волонтерської психологічної служби Реабілітаційного центра Св. Павла, тренер Інституту аналітичного коучингу (м. Цюріх, Швейцарія) – Методика нейрографічного коучингу з використанням метафоричних карт. Цікавим також був майстер-клас Сурело Євген Анатолійович (артерапевт, тренер, магістр педагогіки та релігіознавства, ігротехнік, сертифікований ведучий 12 психологічних ігор, сертифікований фахівець по роботі з МАК, медіатор і тренер національної мережі тренерів і медіаторів ГО «Ла Страда – Україна», голова ГО «Асоціація психологів освіти») – Формування ментального здоров’я підлітків засобами арттерапії.

Завершаючи конференцію, учасники склали наступні рекомендації щодо подальшого розвитку фахових компетенцій працівників соціальної сфери.

Рекомендації

ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності фахівців соціальної сфери: територіальні та історичні виміри взаємодії», яка відбулася 13 – 14 травня 2021 року в онлайн форматі

Щороку в Україні відзначається День науки, як символ необхідності опанування світу з метою його пізнання та створення певних умов розвитку цивілізації. Неабиякого значення набувають науки гуманітарного напряму, зокрема, психологія, педагогіка, соціальна робота, реабілітація та інші напрями, що досліджують та використовують на практиці особливості побудови взаємодії між людьми. Синтез теоретичних досліджень та впровадження цих ідей у повсякденну практику сприяє розвитку самосвідомості кожного учасника процесу. Гуманістичний характер означених професій передбачає дбайливе ставлення до потреб населення та окремих категорій громадян, що опинились у скрутних життєвих обставинах та потребують уваги з боку фахівців. Формування професійної ідентичності таких спеціалістів потребує також уваги до певних світових тенденцій надання допомоги, пошуку ефективних методів впливу та розвитку власної спроможності долати ті перепони, які виникають у житті.

Учасники конференції зазначають, що проблема взаємодії між психологами, соціальними працівниками, реабілітологами та соціальними педагогами в контексті сучасних цивілізаційних процесів, пов’язаних з ситуацією пандемії Covid-19, набуває особливої актуальності як в теоретичному так і в практичному контекстах. Вміння конгруентно відповідати на виклики сьогодення базується також на історичних та територіальних вимірах досвіду попередніх поколінь. Історичний характер досвіду долання складних соціальних ситуацій стає в нагоді теперішнім поколінням. Однак слід зауважити, що світовий досвід пандемічних заходів спонукав до пошуку нових форм роботи, зокрема в онлайн форматі. Пошук найновіших форматів, набуття досвіду використання сучасних технологій, трансформація професійних навичок та концептуальна необхідність опанування новітніх дистанційних форм роботи вказує на необхідність пошуку інших методів роботи, яка також вимагає вироблення методологічної бази професійної діяльності.

Учасники конференції під час закриття конференції наголосили, що професійна діяльність працівників соціальної сфери потребує підтримки з боку держави, зокрема у зміні певних нормативно-правових документах, що регламентують роботу фахівців у певних сферах господарчої діяльності (дистанційний та онлайн формати роботи, трудові відносини при таких умовах роботи, адекватну оплату праці фахівців).

Важливими питаннями успішності професійної ефективності фахівців названі наступні пропозиції:

 • Розробка ефективних систем обліку роботи, моніторингу її якості;

 • Підготовка організаційно-методичних аспектів удосконалення формату роботу з метою підвищення професійних навичок фахівців соціальної сфери;

 • Обґрунтування пропозицій щодо підвищення інформативності спеціалістів стосовно новітніх форм організації взаємодії у онлайн просторі;

 • Організація семінарів та вебінарів для навчання фахівців використанню сучасних інтернет-платформ;

 • Забезпечення мотиваційної політики інституцій щодо підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів, зокрема у царині технологізації професійної діяльності задля доступності послуг для ширшого кола населення.

Учасники конференції також зазначили, що суттєвими надбаннями фахової ідентифікації спеціалістів соціальної сфери є:

 • Об’єднання зусиль фахівців соціальної сфери у пошуку дієвих методів роботи з метою удосконалення процесу надання соціальних послуг;

 • Створення умов для дослідницької роботи студентів та викладачів соціальних дисциплін;

 • Розвиток у майбутніх фахівців вміння використовувати на практиці отримані теоретичні знання;

 • Формування у фахівців та студентів означених спеціальностей здатності до самоосвіти та удосконалення своєї професійної компетентності впродовж всього періоду практичної діяльності;

 • Впровадження у діяльність та процес підготовки майбутніх фахівців отриманий під час конференції досвід;

 • Розповсюдження та популяризація інноваційних методів роботи, запропонованих спікерами конференції на майстер-класах;

 • Розширення географії конференції задля інтеграції отриманих результатів у суспільну практику.

Учасниками конференції запропоновано розпочати підготовку Ювілейної Х конференції та наголошено визнати роботу ІХ конференції задовільною та корисною задля консолідації сил професійної спільноти, спрямованих на удосконалення рівня підготовки та самореалізації спеціалістів соціальної сфери за підтримки соціальної політики держави.

Учасники науково-практичної конференції вважають проведену роботу плідною і сподіваються на успішне виконання поставлених завдань.

Прийнято одностайно учасниками ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності фахівців соціальної сфери: територіальні та історичні виміри взаємодії», Україна, Київ-Мелітополь, 13-14 травня 2021 року.

Ілюстративні матеріали заходу: