IV Міжнародна Конференція «Ментальне здоров’я: глобальні виклики XXI століття» 12-14 Листопада 2020 року

IV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Ментальне здоров’я: глобальні виклики XXI століття

Листопад 12-14 2020

Мета конференції:

 • привернути увагу світових дослідників до проблем охорони ментального здоров’я в країнах, що розвиваються, і до глобальних проблем ментального здоров’я
 • вивчити перспективи вирішення конкретних питань охорони ментального здоров’я у мультидисциплінарних та мультикультурних аспектах
 • стимулювати об’єднання досліджень для ефективного вирішення глобальних проблем ментального здоров’я
 • забезпечити платформу для обміну ідей, побудови академічної співпраці між дослідниками з різних регіонів світу

Тематика:

Міжнародна науково-практична конференція для фахівців у сферах: Здоров’я, Медицина, Соціальні науки, Психологія, Соціальна робота, Економіка, Менеджмент, Право, Між- та Мульти- дисциплінарні дослідження.

Зміст:

Ми прагнемо зосередити роботу конференції на розбудові та удосконаленні професійних практичних навичок фахівців, які дотичні до сфери охорони ментального здоровя:

 • Обмін провідними практиками
 • Семінари, майстер-класи
 • Презентація провідних досліджень

Ми приймаємо:

 • case-studies
 • практично-наукові дослідження
 • теоретичні дослідження

Типи присутності:

Очна присутність  Віртуальна присутність  Заочна присутність

Розповсюдження інформації:

Ми прагнемо сприяти широкому географічному розповсюдженню результатів конференції

Мова публікації українська

 • Наукові Студії з Соціальної та Політичної Психології (індексований у Crossref, ROAD, SciLit) (видавець- Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) www.sssppj.org

Мова публікації – англійська

 • MHGC Proceedings (Publons, Crossref, Google Scholar) with unique DOI for each publication:
 • Volume 1 of MHGC Proceedings 2020
 • Volume 2 “Mental Health aspects in Organizational Studies” will comprise selected papers to be published in journals of MBAcademy (UK) (indexed in Web of Science)
 • ITALY Academic Journal “Mental Health: global challenges” (E-ISSN 2612-2138; DOAJI, Publons, Crossref, Semantic Scholar, CORE, ResearchBib, BASE, Index Copernicus, Cite Factor, SIS, Scilit) Fields covered: Health, Medicine, Social Science, Psychology, Education, Economic, Law, Inter- and Multi-disciplinary studies http://www.mhgcj.org/index.php/MHGCJ

The MHGC Journal is also available in National Library of Australia

Style Guideline:

 Extended Abstract (1000-3000 words) should include the following:

 • Title
 • Authors full names
 • Information about authors: Institute affiliation, e-mail address
 • Main text (Introduction; Purpose; Design/Methodology/Approach; Results; Limitations and strengths of the study; Practical/Social value; Originality/Conclusions)
 • Key words

Автори повинні надіслати два файли:

 1. Титульну сторінку з авторською інформацією
 2. Текст публікації без авторської інформації

Acceptance/Rejection (for publication)

All research papers will be evaluated by international recognized scholars (from Universities of Belgium, Canada, Greece, Netherlands, Portugal) in a double blind reviewing process and research papers will be selected according to the international research standard.

 1. Учасники можуть надіслати розширену анотацію
 2. Ми надішлемо Вам повідомлення електронною поштою щодо прийняття чи відхилення протягом 1-2 тижня
 3. Тільки за умови що Ваша публікація прийнята, Ви сплачуєте оргвнесок (ми надішлемо Вам банківські реквізити)
 4. Ми готові розглянути Вашу повну статтю

The conference registration fee includes:

 • Участь у заходах конференції
 • Можливість презентації-доповіді
 • Публікація у MHGC proceedings (Volume 1 or Volume 2)
 • Можливість публікації у одному з міжнародних журналів (MHGC Journal or JOSI)
 • Програму конференції
 • Сертифікат участі

Оргвнески:

 • Публікація: 350 ГРН

Реєстрація:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoSI-4C4eOodq70Z6aaFxaxyy5rKJmcgRLvme2DzRrzeRZ3g/viewform  

Надсилання розширених анотацій (to MHGC Proceedings Volume 2): September 15 2020

Надсилання розширених анотацій: October 20 2020

Надсилання статей: October 30 2020

 

Просимо надсилати Ваші матеріали на е-адресу: intconfmhgc21c@gmail.com  або viktor.vus@mhgc21.org

 

Дата: Листопад 12-14, 2020

Офіційна інформація

Інформація щодо конференції доступна на офіційному вебсайті конференції:

Для уточнення інформації просимо контактувати

Dr. Viktor Vus

PhD in psychology, Associate Professor,

Editor-in-chief of the journal “Mental Health: global challenges” (www.mhgcj.org )

Coordinator of the International Conference on Mental Health Care

“Mental Health: global challenges of XXI century” (www.mhgc21.org )

Institute for Social and Political Psychology NAES Ukraine

R&D Laboratory for Community Health (LPNU)

NDSAN Network (sector of partnership building) (Italy)

e-mail:       viktor.vus@mhgc21.org

viktor.vus@mhgcj.org