Графік надання консультацій аспірантам лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень у другому півріччі 2019-2020 навчального року

ГРАФІК 

надання консультацій аспірантам

лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень

у другому півріччі 2019-2020 навчального року

 

п/п

Дата

консультації

Години Кількість

годин

Науковий керівник

(консультант)

Л ю т и й
1 11.02.19 11.00 – 12.00 1,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
2 13.02.19 17.00.- 19.00 2,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
3 18.02.19 11.00 – 13.00 2,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
4 20.02.19 17.00.- 19.00 2,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
5 25.02.19 11.00 – 13.00 2,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
6 27.02.19 18.00.- 19.00 1,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
Б е р е з е н ь
1 10.03.19 11.00 – 12.00 1,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
2 12.03.19 17.00.- 19.00 2,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
3 17.03.19 11.00 – 13.00 2,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
4 19.03.19 17.00.- 19.00 2,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
5 24.03.19 11.00 – 13.00 2,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
6 26.03.19 18.00.- 19.00 1 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
К в і т е н ь 
1 07.04.19 11.00 – 12.00 1,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
2 09.04.19 17.00.- 19.00 2,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
3 14.04.19 11.00 – 13.00 2,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
4 16.04.19 17.00.- 19.00 2,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
5 21.04.19 11.00 – 13.00 2,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
6 23.04.19 18.00.- 19.00 1,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
Т р а в е н ь
1 05.05.19 11.00 – 13.00 2,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
2 7.05.19 17.00.- 19.00 2,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
3 12.05.19 11.00 – 13.00 2,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
4 14.05.19 17.00.- 19.00 2,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
5 19.05.19 11.00 – 12.00 1,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
6 21.05.19 18.00.- 19.00 1,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
Ч е р в е н ь
1 02.06.20 11.00 – 12.00 1,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
2 04.06.20 17.00.- 19.00 2,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
3 09.06.20 11.00 – 13.00 2,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
4 11.06.20 17.00.- 19.00 2,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.
5 16.06.20 11.00 – 13.00 2,0 Суший О.В., д.н.держ.упр, доц.
6 18.06.20 18.00.- 19.00 1,0 Слюсаревський М.М., чл.-кор. НАПН України, к.психол.н.