Інститут соціальної та політичної психології Національної Академії педагогічних наук України оголошує конкурс на заміщення посад

Лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень:

завідувача лабораторії – 1;

провідного наукового співробітника – 2;

старшого наукового співробітника – 1;

молодшого наукового співробітника – 1.

Лабораторія психології спілкування:

завідувача лабораторії – 1;

старшого наукового співробітника – 3;

наукового співробітника – 1;

молодшого наукового співробітника – 1.

Лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти:

старшого наукового співробітника – 2;

молодшого наукового співробітника – 2.

Лабораторія психології політико-правових відносин:

завідувача лабораторії – 1;

провідного наукового співробітника – 1;

наукового співробітника – 1;

молодшого наукового співробітника – 1.

Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин:

завідувача лабораторії – 1.

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення. Лишилося:

[wpdevart_countdown text_for_day=”Днів” text_for_hour=”Годин” text_for_minut=”Хвилин” text_for_second=”Секунд” countdown_end_type=”date” end_date=”28-12-2019 23:59″ start_time=”1574943703″ end_time=”0,1,1″ action_end_time=”hide” content_position=”center” top_ditance=”10″ bottom_distance=”10″ ][/wpdevart_countdown]

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву (написану власноруч) на ім’я директора інституту про участь у конкурсі;  копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки; копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присудження вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Документи надсилати на адресу:

04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15,

каб. 22 (ст. інспектор з кадрів – Мелещенко Оксана Михайлівна).

Телефон для довідок: 425-24-08.