Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи
тел.: (044) 252-70-11

UKRAINIAN SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL CENTER FOR PRACTICAL PSYCHOLOGY AND SOCIAL WORK

В. Г. Панок, докор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи