Курси підвищення кваліфікації лабораторії психології політико-правових відносин

Лабораторія пропонує навчальні курси:

  • «Психологія Влади та Впливу в управлінській діяльності»
  • «Психологія Публічної та Переговорної діяльності»
  • «Аналіз соціальних даних: методологія, дескриптивна статистика, алгоритми»
  • «Дискурс аналіз соціальних течій»

«Психологія Влади та Впливу в управлінській діяльності»

Курс включає в себе серію психологічних тренінгів для управлінців різного рівня комерційних та державних структур. Програма курсу орієнтована на засвоєння та відпрацювання навичок ефективного використання психологічного інструментарію задля управління колективом та вирішення завдань групової та індивідуальної діяльності.

Ознайомлення з матеріалами курсу сприятиме формуванню компетенцій з управління організаційною владою та впливом; підвищенню рівня знань з організаційної соціально-психологічної компетентності персоналу; зростанню ефективності переговорної діяльності учасників та ін.

«Психологія Публічної та Переговорної діяльності»

Курс включає в себе серію психологічних тренінгів для фахівців, що по роду своєї діяльності займаються переговорами, презентацією та продажами. Засвоєння матеріалів курсу передбачає розвиток навичок діагностування різних планів публічних виступів, навичок підготовки та проведення презентаційних заходів, роботу з запитаннями та запереченнями тощо.

Для корпоративних замовників програма курсу може бути реалізована в форматі розроблення власних внутрікорпоративних стандартів ведення презентаційної та переговорної діяльності.

«Аналіз соціальних даних: методологія, дескриптивна статистика, алгоритми»

Курс включає  розгляд низки методологічних положень, пов’язаних з  особливостями постановки  дослідницьких завдань у соціальних орієнтованих дисциплінах, формує уявлення про  зв’язок емпіричних соціальних досліджень з математичною статистикою, розкриває специфіку застосування алгоритмів аналізу даних  в соціальних площинах знання.

Відібрано методи, найбільш адекватні потребам соціальних дисциплін – традиційні методи описової статистики і методи аналізу зв’язків  та порівняльного аналізу.

Специфікою курсу є посилена увага до  вивчення зв’язків та відмінностей для  номінальних ознак, що слабо відображено  у вітчизняній літературі.

Курс  розраховано на студентів та аспірантів, що спеціалізуються у соціальних дисциплінах, а також  на всіх осіб, які бажають ефективно вивчати соціальну емпіричну інформацію.

«Дискурс аналіз соціальних течій»

Курс побудовано з опорою на методологію критичного дискурс аналізу,  де дискурс розглядається як комунікативний ресурс,  що забезпечує  формування і відтворення нерівного розподілу влади між соціальними групами. Дискурсивні  практики аналізуються з позиції вироблених ними ідеологічних ефектів, –  того, як вони формують і відтворюють нерівність в соціальних відносинах, створюють ідентичності шляхом позиціонування і категоріальної класифікації спільнот та осіб, стають інструментом стигматизації або дестигматизації певних груп та людей.

Завдяки опанованим знанням формуються компетентності, пов’язані із аналізом різних соціальних феноменів і політичних процесів, структур і особливостей соціальних відносин, спільнот та спільностей, інститутів суспільства з використанням можливостей і правил методу дискурс-аналізу; виробляється вміння типологізувати й іншим чином узагальнювати теоретичну і емпіричну інформацію при аналізі соціальної дійсності.

Слухачі отримують знання, які дадуть можливість  застосовувати дискурс-аналіз як окремий метод дослідження, а також в комбінації з іншими методами; брати участь в проектних формах роботи і реалізовувати самостійні аналітичні проекти;  представляти результати дослідницької та аналітичної роботи перед професійною та масовою аудиторіями; використовувати соціально-психологічні  знання для вирішення практичних завдань.

Курс  розраховано на студентів та аспірантів, що спеціалізуються у соціальних дисциплінах, а також  на всіх осіб, які бажають отримати уміння ефективно орієнтуватися у соціальних та політичних течіях та особливостях їхнього функціонування.