ПОЛОЖЕННЯ про проведення Всеукраїнського конкурсу-квесту «Реформа – шлях до школи моєї мрії»

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнського конкурсу-квесту
«Реформа – шлях до школи моєї мрії»

 

Всеукраїнський конкурс-квест «Реформа – шлях до школи моєї мрії» (далі – Конкурс) присвячений проблемі реформування загальної середньої освіти в Україні відповідно до Закону України «Про освіту», Концептуальних засад реформування середньої школи «Нова українська школа» (2016) та Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково технічних розробок на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. (напрям: Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика).

 

 1. Цілі та завдання Конкурсу

 

1.1. Головною метою Конкурсу є привернення уваги громадськості до освітніх інновацій шляхом запровадження соціально-психологічної технології забезпечення ефективної підтримки вчителями, учнями та їхніми батьками реформи у сфері загальної середньої освіти.

1.2. Основними завданнями Конкурсу є:

1.2.1. Формування свідомої позиції педагогічної спільноти, учнів, батьків і широкої громадськості щодо значення та необхідності реформування загальної середньої освіти.

1.2.2. Привернення уваги педагогів, учнів і їхніх батьків до різних аспектів освітньої реформи.

1.2.3. Забезпечення ефективної підтримки громадськістю, зокрема вчителями, учнями та їхніми батьками реформи у сфері загальної середньої освіти.

1.2.4. Активізація творчого потенціалу дітей і молоді, сприяння розвитку їхньої творчості.

1.2.5. Виявлення та підтримка талановитої учнівської молоді.

 

 1. Організація Конкурсу

 

2.1. Конкурс організовує і проводить Інститут соціальної та політичної психології НАПН України за підтримки Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України.

2.2. Конкурс проводиться у два етапи:
І етап  – відбіркові тури (вересень 2019 – лютий 2020 року).
ІІ етап  – фінал та оголошення переможців (лютий – березень 2020 року).

 

 1. Умови участі в Конкурсі

 

3.1. Учасниками Конкурсу є команди з 10 осіб, з яких: 6 осіб – учні 5-11 класів, 2 особи – вчителі, 2 особи – батьки. Кількість команд-учасників від одного закладу освіти не обмежується. Для участі в конкурсі кожна команда має заповнити реєстраційну форму за посиланням:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh0WqNhSaj8qg5R34VB-1ftgCjFLJFlxynPEIz-6i5q1ucwQ/viewform?usp=sf_link

3.2. Предметом оцінювання в Конкурсі є результати командної творчої діяльності, надіслані конкурсному журі: звіти, передбачені модулями; фото чи скановані зображення напрацювань команди в ході проведення мозкових штурмів, анкетувань, інтерв’ю; фото чи скановані зображення малюнків; фото процесу виконання завдань тощо.

3.3. На кожному етапі Конкурсу команди опрацьовують один з аспектів реформування середньої загальної освіти України (освітня реформа і її необхідність; освіта для життя; партнерство між учителем, учнем і батьками та ін.)

3.4. До розгляду журі приймаються лише оригінальні колективні (командні) роботи, що відповідають умовам Конкурсу.

3.5. Для забезпечення роботи команди заклад освіти, від якого реєструється команда-учасник Конкурсу, визначає координатора, який створює організаційні умови для виконання конкурсних завдань: надання приміщення для роботи команди, розмноження анкет тощо. Координатор не є членом команди.

3.6. Організовує роботу команди з виконання конкурсних завдань, відслідковує терміни виконання Лідер, обраний командою.

3.6. Колективні (командні) роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються авторам.

3.7. Надіслані на Конкурс матеріали можуть використовуватись Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України для виготовлення друкованої продукції та тиражування під час організації науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, виставок тощо.

 

 1. Вимоги до робіт

4.1. Протягом відбіркового туру Конкурсу, в кінці кожного звітного періоду команди мають подати результати виконаних завдань: у програмах PowerPoint та Word, фото або скановані зображення – у форматі PDF, дані в таблицях Excel (якщо такі передбачено завданням), – де відображено процес виконання завдань і кінцевий результат у вигляді документів, зображень та сторінок Презентації. Малюнки, передбачені завданнями, виконуються у довільній графічній, живописній формах олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю. Фотографії чи скановані зображення цих малюнків додаються до звіту і надсилаються журі.

4.2. Кінцевим продуктом відбіркового туру Конкурсу є Презентація у програмі PowerPoint, яка готується під час останнього сьомого звітного періоду за результатами всіх попередніх напрацювань Команди, надісланих до журі.

4.3. Кожен надісланий на електронну адресу журі звіт повинен мати стандартну тему електронного листа: «Назва команди, Назва закладу освіти, Модуль №__».

 

 1. Критерії оцінювання конкурсних робіт

 

5.1. Конкурсні роботи оцінюють за такими критеріями:

– відповідність виконаних завдань тематиці;

– виконання всіх завдань (команда може перейти на наступну сходинку етапу лише після завершення всіх завдань попереднього модуля);

– активність та швидкість виконання;

– глибина розкриття питання, оригінальність підходу та влучність висловлювань;

– якість оформлення.

 

5.2. Звіт про виконання завдань модуля повинен бути вчасно відправлений на електронну пошту concours_2019@ukr.net або Lps.ispp@gmail.com

 

Робота зроблена і надіслана раніше на 5 днів і більше отримає додатковий бал.

У кожному модулі також вказані інші умови отримання додаткових балів.

 

 1. Відбірковий тур Конкурсу-квесту (І етап)

 

6.1. Відбірковий тур Конкурсу проводиться в закладах середньої освіти впродовж вересня 2019 р. – лютого 2020 р.

6.2. Конкурс-квест складається з 7 модулів (22 тижні). Кожний наступний модуль із завданнями надсилається командам-учасникам Конкурсу згідно з графіком:

Модуль Термін надсилання завдання Кінцевий термін відправлення звіту
№ І 25 вересня 2019 р. 13 жовтня 2019 року
№2 15 жовтня 2019 року 27 жовтня 2019 р.
№3 11 листопада 2019 р. 24 листопада 2019 р.
№;4 26 листопада 2019 р. 8 грудня 2019 р.
№5 10 грудня 2019 р. 22 грудня 2019 р.
№6 13 січня 2020 р. 26 січня 2020 р.
№7 28 січня 2020 р. 9 лютого 2020

 

6.3.1. Модулі Конкурсу-квесту:

Модуль І. Реєстрація команди / команд від закладу освіти

Модуль ІІ.- У цьому модулі ви маєте зібрати й обговорити інформацію щодо поняття «реформа»

Модулі ІІІ.- VІ. У цих модулях ви маєте зібрати  й  обговорити інформацію щодо запропонованих у завданні модуля позицій  освітньої  реформи.

Модуль VІІ. Заключний

6.4. Визначення команд-фіналістів Конкурсу здійснюється журі не пізніше 17 лютого 2020 р.

6.5. Результати засідань журі оформляють відповідними протоколами, які підписують усі члени журі.

6.6. Команди робіт, що посіли перші 5 місць у відбірковому турі Конкурсу, стають лауреатами Конкурсу.

6.7. Для проходження всіх модулів відбіркового туру Конкурсу звіти про виконання завдань мають бути надіслані на електронну адресу журі Конкурсу е-mail: concours_2019@ukr.net або Lps.ispp@gmail.com не пізніше зазначених у п. 6.2. термінів.

6.8. Роботи, які надійдуть без передбаченої в Модулі №1 реєстрації команди, не розглядатимуться.

 

 1. Фінал Конкурсу-квесту (ІІ етап)

 

7.1. Фінал Конкурсу проводиться дистанційно через мережу Інтернет.

7.2. Для участі у фіналі Конкурсу Команди-переможниці у період з 17 лютого по 1 березня (2 тижні) готують подання у творчій формі (відеопрезентація) фінальної роботи І етапу і надсилають до оргкомітету Конкурсу.

7.4. Журі Конкурсу не пізніше ніж 12 березня 2020 р. визначає роботи, що посіли І, ІІ і ІІІ місця.

 

 1. Нагороди

8.1. Всі учасники Конкурсу нагороджуються відповідними Сертифікатами.

8.2. Фіналісти нагороджуються Дипломами учасників Конкурсу.

8.3. Команди-переможниці отримають можливість замовити проведення тренінгів у своєму закладі освіти співробітниками Інституту соціальної та політичної психології НАПН України:

 • ІІІ місце – 1 тренінг,
 • ІІ місце – 2 тренінги,
 • І місце – 3 тренінги.

8.4. На офіційному сайті Інституту соціальної та політичної психології НАПН України будуть розміщені найкращі роботи лауреатів і переможців фіналу Конкурсу.