Третій круглий стіл: «Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті» (з міжнародною участю)

17 жовтня 2019 р.

10:00 – 14:00

 

Місце проведення круглого столу:

ІСПП НАПН України, м. Київ, вул. Андріївська, 15, актова зала (3‑й поверх)

 

 

Шановні колеги!

 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України запрошує на дискусію, присвячену дослідженню феномену історичної пам’яті як основи націєтворення та консолідації суспільства.

Історична пам’ять як суспільний феномен, її вплив на сучасні процеси націє творення. Відповіді на ці запитання лежать у площині розуміння психологічної сутності самого феномену історичної пам’яті, який є предметом міждисциплінарних досліджень.

На обговорення виносяться наступні проблемні напрями:

  1. Історична пам’ять та фактори її формування
  2. Політики пам’яті в Україні
  3. Вплив історичної пам’яті на національну ідентичність та націєтворення
  4. Історична пам’ять на пострадянському просторі та в країнах ЄС
  5. Історична пам’ять в умовах гібридної війни
  6. Історична психологія та історична пам’ять
  7. Історичні травми

За результатами круглого столу буде підготовлено електронний збірник. Пропонуємо учасникам разом із заявкою подати тези доповідей обсягом до 0,25 авт. арк.

Для участі в круглому столі просимо до 10 жовтня 2019 р. надіслати заявку (форма додається) на електронну адресу : yar.oxana@gmail.com.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Керівник круглого столу – провідний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, д. психол. н., доцент Яремчук Оксана Василівна.

Контактна інформація:

e-mail: yar.oxana@gmail.com ;

тел.: (095) 46 166 20 ; (068) 29 11 743

Заявка на участь у Третьому круглому столі

«Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті»

(з міжнародною участю)

17 жовтня 2019 р.

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________

 

Назва доповіді_____________________________________________________________

 

Проблемний напрям _____________________________________________________________

 

Чи подаються тези доповіді? (Так/ні) _____________________________________________

 

Місце роботи: організація, підрозділ __________________________________________

 

Посада, науковий ступінь, наукове звання _____________________________________

 

E-mail ____________________________________________________________________

 

Контактний телефон _______________________________________________________

 

Поштова адреса з індексом __________________________________________________