Результати конкурсу щодо вступу до аспірантури Інституту соціальної та політичної психології НАПН України на 2019/2020 навчальний рік

№ п/п Прізвище пошукача Психологія Іноземна мова Диплом переможця Диплом з відзнакою Конференції Направлення в аспірантуру Публікації Загальна кількість балів
міжнародні інші Фахові Інші
1. Носова

Ірина

Євгеніївна

11 1 5 30 40 90 20 197
2. Нестеренко

Ірина

Ігорівна

11 1 40 15 5 20 20 112
3. Качарова

Валерія Михайлівна

11 1 10 10 5 50 20 106
4. Усатенко

Ганна

Володимирівна

11 1 5 10 27
5. Литвинчук

Анна

Миколаївна

8 1 5 5 19
6. Діброва

Валерія

Анатоліївна

11 1 12
7. Рєзніков

Олександр

Анатолійович

6 1 5 12
8. Заїка

Роман

Владиславович

10 1 11
9. Ястремська

Ірина

Олександрівна

7 1 8