Електоральні наміри громадян України

Масове опитування громадян, результати якого подаються нижче,  проведено Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України  4–10 квітня  2019 року за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від
18 років і старше. Опитування проводилося методом інтерв’ювання. Опитано
1200 респондентів у всіх регіонах України за винятком АР Крим,
м. Севатополя і захоплених сепаратистами окремих районів Донецької та Луганської областей. Похибка вибірки становить  3,2%.

 

Розподіл відповідей на запитання Чи маєте Ви намір взяти участь
у другому турі голосування на виборах Президента України 21 квітня цього року?”, у %

 

однозначно так 53,0 81,0
скоріше так 28,1
скоріше ні 5,2 7,4
однозначно ні 4,2
важко відповісти 9,4  

 

 

У регіональному розрізі:

 

  Макрорегіони
Захід­ний Центра­ль­ний Схід­ний Півде­нний
Так (однозначно так + скоріше так) 77,0 80,3 84,2 84,5
Ні (скоріше ні  + однозначно ні) 10,7 10,7 8,3 5,9
важко відповісти 12,2 9,0 7,6 9,6

 

Серед прихильників  кандидатів у президенти:

 

Прихильники
В. Зеленського
Прихильники
П. Порошенка
Так (однозначно так + скоріше так) 93,2 96,0
Ні (скоріше ні  + однозначно ні) 3,0 0,8
важко відповісти 3,8 3,2

 

 

 

За типом поселення:

 

Місто СМТ Село
Так (однозначно так + скоріше так) 82,1 83,0 79,4
Ні (скоріше ні  + однозначно ні) 9,5 6,1 10,6
важко відповісти 8,5 10,9 10,1

 

 

У віковому розрізі:

 

  18–29 років 30–55 років 56 років
і більше
Так (однозначно так + скоріше так) 81,8 84,3 76,5
Ні (скоріше ні  + однозначно ні) 9,1 7,4 12,5
важко відповісти 9,1 8,3 11,0

 

 

За статтю:

 

Чоловіки Жінки
Так (однозначно так + скоріше так) 80,0 81,8
Ні (скоріше ні  + однозначно ні) 10,9 8,4
важко відповісти 9,0 9,8

 

 

За рівнем освіти:

 

  Повна вища Незакінчена вища, середня спеціальна Повна середня Неповна середня
Так (однозначно так + скоріше так) 87,3 86,0 79,6 69,2
Ні (скоріше ні  + однозначно ні) 5,5 7,1 10,0 16,9
важко відповісти 7,2 6,8 10,4 13,8

 

 

Розподіл відповідей на запитання За кого Ви проголосували б
у другому турі
виборів Президента України, якби він відбувався
вже сьогодні, – за Володимира Зеленського чи за Петра Порошенка ”, у %

 

  По вибірці
в цілому
Серед тих, хто має намір взяти участь
у голосуванні
 
Серед тих, хто має намір взяти участь
у голосуванні
і визначився
з вибором
за В. Зеленського 46,7 53,9 68,5
за П. Порошенка 20,8 24,8 31,5
ще не знаю 25,5 21,3
не пішов би голосувати 7,0

 

У регіональному розрізі:

  Макрорегіони
Захід­ний Центра­ль­ний Схід­ний Півде­нний
за В. Зеленського 30,7 45,2 57,9 56,3
за П. Порошенка 35,9 20,8 12,8 10,4
ще не знаю 26,3 26,1 22,9 28,1
не пішов би голосувати 7,0 7,9 6,4 5,2

 

За типом поселення:

Місто СМТ Село
за В. Зеленського 49,3 40,8 44,7
за П. Порошенка 20,9 22,4 20,4
ще не знаю 22,9 30,6 27,4
не пішов би голосувати 7,0 6,1 7,5

 

У віковому розрізі:

  18–29 років 30–55 років 56 років
і більше
за В. Зеленського 66,3 48,4 31,7
за П. Порошенка 12,1 22,5 24,3
ще не знаю 15,9 24,8 32,7
не пішов би голосувати 5,7 4,3 11,3

 

За статтю:

Чоловіки Жінки
за В. Зеленського 44,9 48,3
за П. Порошенка 22,2 19,4
ще не знаю 25,3 25,7
не пішов би голосувати 7,6 6,6

 

За рівнем освіти:

  Повна вища Незакінчена вища, середня спеціальна Повна середня Неповна середня
за В. Зеленського 44,3 54,1 48,0 36,1
за П. Порошенка 30,0 20,1 18,0 17,0
ще не знаю 23,2 21,4 26,5 31,4
не пішов би голосувати 2,5 4,4 7,4 15,5

 

За приналежністю до релігійної конфесії:

 

  Конфесії Не вважають себе прибічником
жодної  з конфесій
ПЦ України РП Ц в Україні УГКЦ РКЦ інша
за В. Зеленського 44,6 53,8 26,7 33,3 61,9 50,2
за П. Порошенка 24,2 14,5 41,9 26,7 4,8 15,2
ще не знаю 26,7 24,0 24,4 40,0 19,0 25,1
не пішов би голосувати 4,5 7,6 7,0 0,0 14,3 9,5

 

За мовою повсякденного спілкування:

 

  Українська Російська Українська
і російська однаковою мірою
інша
за В. Зеленського 34,7 63,6 51,8 71,4
за П. Порошенка 29,2 9,2 17,2 14,3
ще не знаю 28,7 19,9 25,1 0,0
не пішов би голосувати 7,4 7,4 6,0 14,3

 

За національністю:

  Українці Росіяни Представники інших національностей
за В. Зеленського 46,5 45,5 59,1
за П. Порошенка 22,3 7,9 18,2
ще не знаю 25,0 31,7 13,6
не пішов би голосувати 6,2 14,9 9,1

 

 

Тенденції перерозподілу голосів громадян, відданих за кандидатів
у першому турі, на користь учасників другого туру виборів
Президента України
 (у % до числа респондентів, які голосували
в І турі за того чи іншого кандидата)

 

Голосували у першому турі: Наміри щодо другого туру
за В. Зеленсь­кого за П. Поро­шен­ка ще не визначились не підуть голосувати
за Володимира Зеленського 93,5 1,1 4,7 0,7
за Петра Порошенка 1,8 92,8 5,4 0,0
за Юлію Тимошенко 34,4 14,1 44,5 7,0
за Юрія Бойка 49,1 2,7 37,5 10,7
за Анатолія Гриценка 28,1 16,7 51,0 4,2
за Ігоря Смешка 41,6 21,3 34,8 2,2
за Олега Ляшка 43,3 6,7 43,3 6,7
за Олександра Вілкула 63,2 5,3 23,7 7,9
за Руслана Кошулинського 13,3 46,7 33,3 6,7
за іншого 16,7 27,8 55,6 0,0
не пам’ятають 36,8 5,3 57,9 0,0
не голосували 41,0 9,5 25,5 24,0

 

Примітка. Розподіл відповідей респондентів щодо голосування у першому турі президентських виборів був таким:

 

Розподіл відповідей на запитання Чи брали Ви участь у голосуванні
під час першого туру президентських виборів 31 березня цього року
?”,  у %

 • так, брав участь у голосуванні…………….. 81,9
 • ні, не брав участі в голосуванні……………. 18,1

 

Розподіл відповідей на запитання “За кого з кандидатів у президенти Ви голосували 31 березня”,  у %

 • за Володимира Зеленського ………………… 23,4
 • за Петра Порошенка …………………………… 13,9
 • за Юлію Тимошенко …………………………… 10,8
 • за Юрія Бойка …………………………………….. 9,4
 • за Анатолія Гриценка …………………………. 8,1
 • за Ігоря Смешка ………………………………….. 7,5
 • за Олександра Вілкула ……………………….. 3,2
 • за Олега Ляшка …………………………………… 2,5
 • за Руслана Кошулинського …………………. 1,3
 • за іншого ……………………………………………. 1,5
 • не пам’ятаю…………………………………………. 1,6
 • не голосував………………………………………… 16,8

 

Розподіл відповідей на запитання “Чи були Ви ознайомлені з перед­виборною програмою кандидата в президенти, за якого голосували ”,  у %

 • так, повністю прочитав передвиборну програму…………………………….. 25,8
 • мав про неї загальне уявлення завдяки передвиборній агітації, повідомленням засобів масової інформації……………………………………… 42,9
 • мені й без програми було зрозуміло, за кого голосувати……………….. 31,3

 

У регіональному розрізі:

  Макрорегіони
Захід­ний Центра­ль­ний Схід­ний Півде­нний
так, повністю прочитав передвиборну програму 23,3 31,5 18,2 29,9
мав про неї загальне уявлення завдя­ки передвиборній агітації, повідом­ленням засобів масової інформаці 43,9 39,4 45,5 46,3
мені й без програми було зрозуміло, за кого голосувати 32,8 29,1 36,3 23,9

 

Серед прихильників  кандидатів у президенти:

Прихильники
В. Зеленського П. Порошенка Ю. Тимошенко Ю. Бойка А. Гриценка І. Смешка О. Ляшка О. Вілкула Р. Кошулинського
так, повністю прочитав передвиборну програму 24,0 38,6 22,0 29,5 24,0 33,7 13,3 31,6 33,3
мав про неї загальне уявлення завдя­ки передвиборній агітації, повідом­ленням засобів масової інформаці 36,6 44,6 48,8 53,6 59,4 47,2 50,0 50,0 53,3
мені й без програми було зрозуміло, за кого голосувати 39,4 16,9 29,1 17,0 16,7 19,1 36,7 18,4 13,3

 

У віковому розрізі:

  18–29 років 30–55 років 56 років
і більше
так, повністю прочитав передвиборну програму 24,3 28,4 23,4
мав про неї загальне уявлення завдя­ки передвиборній агітації, повідом­ленням засобів масової інформаці 38,2 44,0 44,4
мені й без програми було зрозуміло, за кого голосувати 37,5 27,6 32,2

 

Розподіл ствердних відповідей на запитання Якщо Ви маєте намір проголосувати в другому турі президентських виборів за одного
з кандидатів, то
чи керуєтесь у своєму виборі наведеними нижче міркуваннями та аргументами”, у %

 

  Серед тих, хто має намір голосувати Серед прихильників
В. Зеленського
Серед прихильників
П. Порошенка
цей кандидат має добрі шанси на обрання 60,1 74,2 44,8
позитивної оцінки заслуговує попередня діяльність цього кандидата 59,0 53,5 72,5
цей кандидат є найменшим злом 68,8 76,4 63,3
приваблюють особисті якості кандидата 64,9 75,2 46,8
цей кандидат виражає
й захищає інтереси таких людей, як я
58,7 64,9 47,0
цей кандидат  обстоює ідеологію, політичні погляди, які я поділяю 53,2 51,7 68,1
люди, яким я довіряю, збираються голосувати за цього кандидата 46,8 53,4 44,8
цей кандидат очолює партію, членам якої я довіряю 24,0 26,3 19,9
цей кандидат  наведе порядок 60,1 68,3 52,8
цей кандидат виступає проти нинішньої влади 53,4 80,3 8,9
хочу, щоб не переміг інший кандидат 65,1 76,2 62,9
цей кандидат дбає про інтереси народу та держави більше, ніж про свої власні 45,1 47,0 39,5

 

 

 

Розподіл відповідей на запитання Хто, на Вашу думку, має кращі шанси перемогти у другому турі виборів і стати Президентом України – Володимир Зеленський чи Петро Порошенко?”,  у %

 • Володимир Зеленський…………………….. 56,4
 • Петро Порошенко……………………………… 13,9
 • важко відповісти……………………………….. 29,7

 

У регіональному розрізі:

  Макрорегіони
Захід­ний Центра­ль­ний Схід­ний Півде­нний
Володимир Зеленський 41,9 53,8 64,9 73,9
Петро Порошенко 23,3 13,5 10,7 3,7
важко відповісти 34,8 32,7 24,4 22,4

 

Серед прихильників  кандидатів у президенти:

Прихильники
В. Зеленського
Прихильники
П. Порошенка
Володимир Зеленський 84,4 17,7
Петро Порошенко 2,3 48,6
важко відповісти 13,3 33,7

 

За типом поселення:

Місто СМТ Село
Володимир Зеленський 59,5 49,3 54,2
Петро Порошенко 12,5 14,4 15,9
важко відповісти 28,0 36,3 29,9

 

У віковому розрізі:

  18–29 років 30–55 років 56 років
і більше
Володимир Зеленський 69,8 55,7 48,6
Петро Порошенко 8,4 15,2 15,7
важко відповісти 21,8 29,2 35,6

 

За статтю:

Чоловіки Жінки
Володимир Зеленський 53,6 58,4
Петро Порошенко 15,5 12,6
важко відповісти 30,9 29,0

 

За рівнем освіти:

 

Повна вища Незакінчена вища, середня спеціальна Повна середня Неповна середня
Володимир Зеленський 53,6 63,1 59,5 43,3
Петро Порошенко 19,4 9,9 12,6 16,0
важко відповісти 27,0 27,0 27,9 40,7

 

 

Розподіл відповідей на запитання Чи впевнені Ви в тому, що другий тур виборів Президента України пройде чесно і його результати не будуть сфальсифіковані?”,  у %

 

цілком упевнений 9,0 38,4
скоріше впевнений, ніж не впевнений 29,4
скоріше не впевнений, ніж упевнений 26,1 45,1
зовсім не впевнений 19,0
важко відповісти 16,5  

 

У регіональному розрізі:

  Макрорегіони
Захід­ний Центра­ль­ний Схід­ний Півде­нний
упевнений  (цілком упевнений + скоріше впев­нений, ніж не впевнений) 45,0 45,0 22,5 41,0
не впевнений (скоріше не впевнений, ніж упевнений + зовсім не впевнений) 36,4 38,4 61,6 44,7
важко відповісти 18,6 16,5 15,9 14,2

 

Серед прихильників  кандидатів у президенти:

Прихильники
В. Зеленського
Прихильники
П. Порошенка
упевнений  (цілком упевнений + скоріше впев­нений, ніж не впевнений) 35,8 65,5
не впевнений (скоріше не впевнений, ніж упевнений + зовсім не впевнений) 49,2 23,7
важко відповісти 14,9 10,8

 

За типом поселення:

Місто СМТ Село
упевнений  (цілком упевнений + скоріше впев­нений, ніж не впевнений) 36,8 37,0 41,7
не впевнений (скоріше не впевнений, ніж упевнений + зовсім не впевнений) 50,2 44,5 36,9
важко відповісти 13,0 18,5 21,4

 

 

У віковому розрізі:

  18–29 років 30–55 років 56 років
і більше
упевнений  (цілком упевнений + скоріше впев­нений, ніж не впевнений) 41,0 39,9 34,9
не впевнений (скоріше не впевнений, ніж упевнений + зовсім не впевнений) 41,3 45,8 46,5
важко відповісти 17,8 14,3 18,7

 

За статтю:

Чоловіки Жінки
упевнений  (цілком упевнений + скоріше впев­нений, ніж не впевнений) 37,5 39,1
не впевнений (скоріше не впевнений, ніж упевнений + зовсім не впевнений) 47,3 43,2
важко відповісти 15,2 17,6

 

 

За рівнем освіти:

 

Повна вища Незакінчена вища, середня спеціальна Повна середня Неповна середня
упевнений  (цілком упевнений + скоріше впев­нений, ніж не впевнений) 48,9 39,9 33,7 35,0
не впевнений (скоріше не впевнений, ніж упевнений + зовсім не впевнений) 40,5 44,0 47,1 46,4
важко відповісти 10,5 16,2 19,1 18,6

 

 

 

Розподіл відповідей на запитанняЯк Ви вважаєте, чи відповідають народному волевиявленню оприлюднені результати першого туру президентських виборів”,  у %

 • цілком відповідають………………………………………………………………………….. 21,3
 • більшою мірою відповідають, ніж не відповідають………………………… 43,0
 • більшою мірою не відповідають, ніж відповідають………………………… 15,3
 • зовсім не відповідають………………………………………………………………………. 5,4
 • важко сказати…………………………………………………………………………………….. 15,1

 

У регіональному розрізі:

  Макрорегіони
Захід­ний Центра­ль­ний Схід­ний Півде­нний
цілком відповідають 21,4 26,6 11,2 27,6
більшою мірою відповідають,
ніж не відповідають
42,1 37,9 46,5 53,7
більшою мірою не відповідають,
ніж відповідають
18,8 10,1 24,6 3,7
зовсім не відповідають 5,6 6,0 4,9 3,7
важко сказати 12,0 19,5 12,8 11,2

 

Серед прихильників  кандидатів у президенти:

Прихильники
В. Зеленського П. Порошенка Ю. Тимошенко Ю. Бойка А. Гриценка І. Смешка О. Ляшка О. Вілкула Р. Кошулинського
цілком відповідають 36,2 29,5 10,1 10,8 19,8 16,9 6,7 13,2 20,0
більшою мірою відповідають, ніж не відповідають 48,0 47,0 33,3 47,7 51,0 50,6 30,0 34,2 60,0
більшою мірою не відпові­дають, ніж відповідають 4,7 7,8 27,1 23,4 18,8 18,0 30,0 36,8 6,7
зовсім не відповідають 2,9 4,2 8,5 5,4 2,1 5,6 0,0 7,9 6,7
важко сказати 8,2 11,4 20,9 12,6 8,3 9,0 33,3 7,9 6,7

 

У віковому розрізі:

  18–29 років 30–55 років 56 років
і більше
цілком відповідають 24,7 23,1 16,7
більшою мірою відповідають,
ніж не відповідають
44,5 42,9 42,1
більшою мірою не відповідають,
ніж відповідають
10,3 17,5 15,8
зовсім не відповідають 5,7 4,0 6,9
важко сказати 14,8 12,5 18,5

 

Розподіл відповідей на запитання “Як Ви думаєте, чи порушувалося виборче законодавство під час першого туру президентських виборів, і якщо так, то чи позначилися ці порушення на результатах голосування?”,  у %

 • переконаний, що виборче законодавство порушувалось
  і це суттєво спотворило результати голосування………………………………… 16,8
 • думаю, порушення виборчого законодавства були, однак
  вони навряд чи суттєво змінили результати голосування…………………… 47,8
 • вважаю, що виборче законодавство під час першого
  туру президентських виборів практично не порушувалось………………… 19,8
 • важко відповісти……………………………………………………………………………………. 15,6

 

У регіональному розрізі:

  Макрорегіони
Захід­ний Центра­ль­ний Схід­ний Півде­нний
переконаний, що виборче законо­давство порушувалось і це суттєво спотворило результати голосування 10,8 15,0 27,1 10,4
думаю, порушення виборчого законодавства були, однак вони навряд чи суттєво змінили результати голосування 48,0 43,5 48,9 59,7
вважаю, що виборче законодавство під час першого туру президентських виборів практично не порушувалось 25,3 23,6 10,9 17,2
важко відповісти 16,0 18,0 13,1 12,7

 

Серед прихильників  кандидатів у президенти:

 

Прихильники
В. Зеленського П. Порошенка Ю. Тимошенко Ю. Бойка А. Гриценка І. Смешка О. Ляшка О. Вілкула Р. Кошулинського
переконаний, що виборче законодавство порушувалось
і це суттєво спотворило результати голосування
13,6 8,4 25,6 22,5 14,6 21,3 20,0 42,1 6,7
думаю, порушення виборчого законодавства були, однак вони навряд чи суттєво змі­нили результати голосування 50,5 45,2 47,3 52,3 57,3 58,4 36,7 44,7 60,0
вважаю, що виборче законо­давство під час першого туру президентських виборів практично не порушувалось 20,4 34,9 13,2 12,6 20,8 12,4 20,0 5,3 26,7
важко відповісти 15,4 11,4 14,0 12,6 7,3 7,9 23,3 7,9 6,7

 

 

У віковому розрізі:

  18–29 років 30–55 років 56 років
і більше
переконаний, що виборче законо­давство порушувалось і це суттєво спотворило результати голосування 15,9 17,0 17,2
думаю, порушення виборчого законодавства були, однак вони навряд чи суттєво змінили результати голосування 45,8 46,2 51,1
вважаю, що виборче законодавство під час першого туру президентських виборів практично не порушувалось 21,6 23,5 13,8
важко відповісти 16,7 13,3 17,9