Міжнародна конференція докторантів, студентів і молодих науковців на тему: Quo vadis Україна? Парадигми, концепції, візії…

Український Дім у Варшаві (Фонд «НашВибір»); Варшава, вул. Заменхофа 1
Мови конференції: українська, польська, англійська.

Пропоновані області для обговорення:
1) Візії держави в українській політичній думці
Українська держава, її структура, законодавство, внутрішня і зовнішня політика були і
залишаються предметом гострих дискусій. Темами, що обговорюватимуться на панелі,
будуть візії і проекти будівництва та реформування української держави, створені
протягом минулого століття.
2) Вибори: виклики та можливості
Згідно з теорією залежності від шляху (path dependency theory), первинний вибір
напрямку розвитку країни визначає її подальшу долю. Кожна політична спільнота
стоїть перед дилемою різних виборів – цивілізаційних, політичних та світоглядних, які
призводять до конкретних наслідків та відповідальності. На цій панелі спробуємо
обговорити суть виборів, які Україна зробила за минуле століття.
3) Україна vis-a-vis Європа. Західний вимір зовнішньої політики України
Панель буде спробою розробки концепції “західної політики України”, яка в широкому
сенсі представить питання відносин України з західними країнами. У широкому
історичному контексті обговорюватимуться відносини України з Польщею,
Німеччиною та, в більш широкому сенсі, з європейською спільнотою.
4) Україна versus Росія. Східний вимір зовнішньої політики України
Предметами обговорення на панелі будуть відносини між Україною та Росією та
пострадянськими країнами для розуміння східного виміру української зовнішньої
політики.
5) Пострадянська трансформація: влада, культура, ідентичність
Панель буде присвячена пострадянській трансформації України як незалежної
держави, трансформації української культури як відповіді на різні соціальні виклики,
зміну українського суспільства та формування нової ідентичності в умовах
незалежності. Панель має на меті обговорити останні зміни, які зараз відбуваються в
Україні, проаналізувати їх та піддати ретельній оцінці.
6) Громадянське суспільство
Розвиток громадянського суспільства є одним з найважливіших аспектів розвитку
української держави. На цій панелі увага буде приділена соціальній та політичній
партиципації, формуванню громадянської свідомості, розвитку нових ініціатив.
Заявку на виступ та анотацію доповіді просимо надіслати до 10 квітня 2019 р. на
e-mail : koloucrainica@gmail.com

В заявці потрібно подати:

● ім’я та прізвище
● адресу електронної пошти і номер телефону,
● університет/інститут/кафедра
● спеціальність і рік навчання
● мова виступу

● тема виступу (українською або польською та англійською мовами)
● ключові слова (українською або польською та англійською мовами)
● абстракт (українською або польською та англійською мовами)
● тези виступу та висновки (до 500 слів)
● чи потрібне (і яке) обладнання для виступу
● у разі необхідності вкажіть, що вам потрібне запрошення для візу / перетину
кордону з біометричним паспортом
Про результати набору заявок повідомимо електронною поштою до 15 квітня 2019 р.
Вибрані статті будуть опубліковані в збірнику статей в електронній формі.

[згорнути]