Наукові студії із соціальної та політичної психології

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) 2309-8287

DOI

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ № 22197-12097 ПР від 08.07.2016 р..

Фахова реєстрація у ДАК України – Рішення Атестаційної колегії МОН України від 29.09.2016 р., Наказ МОН України №1222 від 07.10.2016 р.

Рік заснування1995

ЗасновникІнститут соціальної та політичної психології НАПН України

Періодичність – 2 рази на рік

Мова виданняЗмішаними мовами: українська, польська, англійська

Адреса редакції04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15

Контакти – Тел. 044-425-24-08, email: info@ispp.org.ua

 

Цілі та проблематика видання

Актуальні проблеми соціальної та політичної психології, трансформації українського суспільства, освіти і виховання у соціальному та політичному вимірах; медіапсихологія та медіаосвіта

[згорнути]
Процес рецензування
[згорнути]
Інформація для авторів
[згорнути]
Головний редактор

Титаренко Т. М

[згорнути]
Заступники головного редактора

Коробка Л. М.

[згорнути]
Склад редакційної колегії

Редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова, м. Київ), В. Г. Кремень (м. Київ), С. Д. Максименко (м. Київ), Р. Клуве (м. Гамбург, ФРН), Л. Е. Орбан-Лембрик (м. Івано-Франківськ), Т.С.Яценко (м. Ялта)

Редакційна колегія: О. Є. Блинова, О. М. Васильченко, В. В. Горбунова, П. П. Горностай,
З. С. Карпенко, Л. А. Найдьонова – доктори психол. наук; В. В. Жовтянська – кандидат психол. наук

[згорнути]
Сайт

http://sssppj.org

[згорнути]
Представлення видання у міжнародних наукометричних базах даних

[згорнути]
Свідоцтво

 

 

 

 

 

 

 

 

[згорнути]