Лабораторія психології масової комунікації та медіа-освіти

Найдьонова Любов Антонівна

Завідувач лабораторії, член-кориспондент НАПН України, доктор психологічних наук

 

Сайт: http://mediaosvita.org.ua/pro-nas/

e-mail: @ispp.org.ua

 

 

 

 

Співробітники лабораторії:

Череповська Наталія Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник – старший науковий співробітник лабораторії.

Вознесенська ОленаЛеонідівна  кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник – старший науковий співробітник лабораторії.

Бондаревська Іринакандидат психологічних наук, доцент – старший науковий співробітник лабораторії.

Чаплінська Юлія Сергіївна кандидат психологічних наук, магістр фізичної реабілітації, старший науковий співробітник – старший науковий співробітник лабораторії,

Дідик Наталія Федорівна – магістр біології, практичний психолог в закладах освіти – науковий співробітник лабораторії.

Дятел Надія Леонідівна – магістр психології – молодший науковий співробітник лабораторії.

Обухова Наталія Олександрівна –  магістр практичної психології -молодший науковий співробітник лабораторії.

Про лабораторію:

Лабораторію створено 2006 року як перший в Україні науковий підрозділ, що має за мету відстеження рівня медіакультури шкільної молоді та дорослого населення, осмислення методологічних і методичних підходів до розгортання медіаосвіти в педагогічній практиці.

Робота наукового підрозділу спирається на теоретико-методологічну базу та багаторічний досвід досліджень інформаційного простору України, що проводились Інститутом соціальної та політичної психології з 1994 р. під керівництвом чл.-кор. НАПН України М.М. Слюсаревського.

Колектив лабораторії досліджує соціально-психологічні аспекти масової комунікації та організації медіаосвіти молоді, формування у неї психологічної стійкості до соціально шкідливої інформації, готовності до ефективної взаємодії з інформаційним простором.

Тематика наукового дослідження

  • 2006–2008 рр.– «Соціально-психологічні засади формування медіакультури особистості»
  • 2009–2013 рр.– «Соціально-психологічні аспекти взаємодії інформаційного та освітнього просторів України»
  • 2014-2016 рр.– «Соціально-психологічні та психолого-педагогічні умови організації медіаосвіти молоді»

[згорнути]
Видання:

Проблеми політичної психології

Досліджуються психологічні аспекти актуальної суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема питання загальнонаціональної консолідації, розбудови громадянського суспільства, євроінтеграції та демократизації, соціальних процесів, що відбуваються в умовах зовнішньої воєнної агресії проти України. Аналізуються психологічні чинники формування та вияву громадянської ідентичності, політико-правової компетентності, патріотичних почуттів та ціннісних вимірів політичної свідомості українців.

[згорнути]
В процесі редагування...

……

[згорнути]
Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти

«Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти» [Електронний ресур] / Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 20–21 червня 2017 р.) // mediaosvita.org.ua.– 2017 – Режим доступу до ресурсу: http://mediaosvita.org.ua/book/materialy-vseukrayinskoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi-mediatravma-v-umovah-informatsijnoyi-vijny-psyhologichnyj-ta-pedagogichnyj-aspekty/

[згорнути]

[згорнути]
Підготовлено до друку
[згорнути]
Практичний досвід співробітників
[згорнути]
Пропонуємо послуги
[згорнути]