Психологія і суспільство

Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис

Заснований у 2000 році

Виходить чотири рази на рік

Передплатний індекс Укрпошти – 21985

ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)

Свідоцтво про реєстрацію КВ №15617-4089 ПР

Входить до переліку наукових фахових видань України у галузі психологічних наук (Наказ МОН №693 від 10.05.2017)

Індексується Google Scolar, НБУ ім. В. Вернадського

Голова редакційної ради – Крисоватий А.І.

Головний редактор – Фурман А.В.

##common.journalThumbnail.altText##

Завантажити можна за посиланням:

http://psm2000.ucoz.ua/