Психологічні науки: проблеми і здобутки

Збірник наукових праць «Психологічні науки: проблеми і здобутки»

Посилання до випусків журналу: НБУВ

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN)2522-4093

DOI

Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 17011-5781 ПР від 19.07.2010

Фахова реєстрація у ДАК Українипостанова Президії ВАК України № 4-05/7 від 03.06.2004 р.постанова Президії ВАК України № 1-05/8від 22.12.2010 р.

Рік заснування2004, до 2010 виходив під назвою “Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки”

ЗасновникІнститут соціальної та політичної психології НАПН України, приватний вищий навчальний заклад “Київський міжнародний університет”

Періодичність – 2 рази на рік

Мова видання – українська

Адреса редакціївул. Львівська, 49, Київ, Україна, 03179

Контакти – Тел. +38 (044) 424-64-88, email: info@kymu.edu.ua

 

Цілі та проблематика видання

Висвітлення актуальних проблем та результатів теоретико-методологічних та експериментально-пошукових досліджень у різних галузях психологічної науки та психологічної практики

[згорнути]
Процес рецензування
[згорнути]
Інформація для авторів
[згорнути]
Головний редактор

Татенко В. О.

[згорнути]
Заступники головного редактора

Абрамян Н. Д.

[згорнути]
Склад редакційної колегії

Горностай П. П., Данилюк І. В., Карамушка Л. М., Кочубейник О. М., Лушин П. В, Помиткіна Л. В., Суший О. В.,   Титаренко Т. М.

[згорнути]
Сайт

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pnpz/index.html

[згорнути]
Представлення видання у міжнародних наукометричних базах даних

[згорнути]
Свідоцтво

 

 

 

 

 

 

 

 

[згорнути]