IV міжінститутський семінар «Кіберсоціалізація в умовах пандемії»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у IV міжінститутському семінарі «Кіберсоціалізація в умовах пандемії», який проводиться  в рамках IV Інтернет-конференції «Розвиток медіапсихології та медіаосвіти вУкраїні».

Дата проведення: 05 листопада 2020 р. о 15:00 на платформі Zoom

Організатори: Інститут соціальної та політичної психології спільно з Інститутом журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, факультетом соціології і права КПІ імені Ігоря Сікорського, Інститутом журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою політичної психології та міжнародних відносин факультету психології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Основною метою семінару є створення міждисциплінарного простору для розмови, та різностороннього вивчення кіберпрактик в умовах пандемії. Планується розгляд як потенційних ризиків даного середовища, так і ресурсів створення соціального капіталу для розв’язання проблем сьогодення.

Напрями семінару:

  • філософське осмислення феномену кіберсоціалізації в умовах глобальних змін;
  • тенденції змін у кіберпрактиках останнього десятиліття;
  • соціальні комунікації в умовах пандемії;
  • COVID-19 у віртуальній та доданій реальності: геймифікація,

роботизація, парасоціальні стосунки;

  • вікові особливості кіберпрактик в умовах дистанційної освіти;
  • нейропсихологія та психофізіологічні аспекти кіберсоціалізації і реабілітації;
  • інфодемія, COVID –стигматизація, кібербулінг та інші інтернет-ризики;
  • інформаційна безпека в кіберпросторі

Інші тематичні інновації вітаються.

Теми виступів приймаються до 1 листопада

Для участі зареєструйтеся за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX3-_CRCdiLBSSwepjsx_p620oJ79PkyH9E7Ll-7StObuJbA/viewform?fbclid=IwAR1qLeVLSJUqVhOErIW_y2A6QbEIeTPSKbBu5STwG8CsP-1yo6BsUGgpi9s

Усім зареєстрованим учасникам буде надіслано посилання з доступом до віртуальної платформи семінару до 4 листопада.

Участь у семінарі безкоштовна

З питань участі у семінарі звертатися за контактами: 067 656 48 18 (Наталія Умеренкова) або на mediapsylab2017@gmail.com

Планується публікація електронної збірки тез, яка буде розміщена на сайті лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти http://mediaosvita.org.ua/biblioteka/

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез до 3-х сторінок, формату А4.

Шрифт Times New Roman 14 пт.

Стиль «Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині.

Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104×170) мм, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт.

Посилання на літературу в квадратних дужках, список за алфавітом.

Елементи заголовку: у першому рядку зліва – ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання; наступний абзац – навчальний заклад, місто; наступний абзац – назва (по центру).

Тези надсилати до 1 листопада 2020 р.

Формат назви тез: Іванов_А.А._назва_тези.doc (Іванов_А.А._назва_тези.docx)

На електронну пошту: mediapsylab2017@gmail.com

Із обов’язковим зазначенням назви: семінар з кіберсоціалізації 2020.

Автори відповідають за зміст і достовірність поданих матеріалів

Тези публікуються в авторській редакції, тому прохання, з поваги до організаторів та учасників семінару, використати стандартне оформлення.