Заходи ІСПП НАПН України на час карантину і пандемії COVID19

На захисті психологічного здоров’я та благополуччя населення під час пандемії COVID-19

 

З метою захисту психологічного здоров’я та благополуччя населення під час запровадження карантину, зумовленого пандемією COVID-19, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України здійснює низку спеціальних заходів.

По-перше, започатковано інноваційний волонтерський проєкт з надання психологічної допомоги «Онлайн-коло». Проєкт адресовано широким верствам населення, а також фахівцям, які надають допомогу населенню – освітянам, медикам, правоохоронцям, військовим тощо. Проєкт реалізується на базі Навчально-практичного центру психологічних інновацій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України і триватиме впродовж оголошеного в країні карантину. Керівник– Наталія Умеренкова.

Психологічна допомога в рамках проєкту надається за кількома напрямами:

  • науково-практичні вебінари за актуальними темами, що турбують фахівців та населення, зокрема щодо опанування негативних психологічних станів, страху смерті, адаптації до умов самоізоляції, профілактики міжособистісних конфліктів в умовах запроваджених обмежень тощо (координатор напряму – Марина Дворник);
  • групові консультації і групи підтримки в онлайн-режимі для різних категорій населення (координатор напряму – Ірина Губеладзе);
  • індивідуальні онлайн-консультації за запитом громадян (координатор напряму – Людмила Гриценок);
  • групи взаємодопомоги, супервізії, медитації для фахівців (координатори напряму – Ольга Плетка, Юлія Гундертайло, Олена Вознесенська);
  • розробка сайту проєкту, створення та розповсюдження інформаційно-просвітницького контенту щодо збереження психологічного здоров’я і благополуччя населення під час пандемії COVID-19 (координатор напряму – Світлана Чуніхіна).

Науково-організаційну супервізію проєкту, а також координацію зусиль з іншими подібними проєктами для забезпечення доступу більш широких верств населення до якісної психологічної допомоги здійснює заступник директора Інституту з наукової роботи, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України Любов Найдьонова.

По-друге, ініційовано інтеграцію зусиль професійної психологічної спільноти щодо підвищення ефективності дистанційного надання психологічної допомоги і підтримки в умовах пандемії COVID-19. Зокрема спільно з Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України та іншими установами планується започаткувати цикл онлайн-семінарів, круглих столів та інтернет-конференцій за темою «Дистанційна психологічна допомога і підтримка під час карантину і пандемії COVID-19» (куратори напряму – Любов Найдьонова та завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка, доктор психологічних наук, академік НАПН України  Марина Смульсон);

По-третє, посилено співпрацю з медіавиробниками щодо розроблення і поширення виважених, науково обґрунтованих рекомендацій з підтримання психологічного здоров’я і благополуччя для громадян і громад. Зокрема вчені Інституту соціальної та політичної психології істотно активізували науково-просвітницьку роботу зі ЗМІ шляхом надання інтерв’ю, експертних коментарів, публікацій за темами, пов’язаними із психологічним впливом пандемії COVID-19 (куратор напряму – Любов Найдьонова).

По-четверте, в межах виконання планових наукових тем започатковано окремі дослідницькі проєкти, спрямовані на оцінювання та прогнозування соціально-психологічних небезпек в умовах поширення коронавірусу:

  • дослідження психологічних реакцій суб’єктів освітньої діяльності на дистанційну перебудову освітнього процесу, напрямів захисту психологічного здоров’я та збереження людського потенціалу реформування освітньої системи в умовах пандемії. Проєкт започатковано в межах тем “Соціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти” і “Соціально-психологічні чинники розвитку громадянської компетентності студентської молоді” (наукові керівники – Галина Бевз, Ірина Жадан);
  • розроблення та апробація онлайн-інструментів вивчення психологічних наслідків пандемії, зокрема тенденцій емоційного реагування, індивідуальних стратегій поведінки, суб’єктивного оцінювання ризиків та прогнозування подій, особливостей сприймання інформації тощо; підготовка рекомендацій щодо корегування поведінки різних груп населення. Проєкт започатковано у межах теми “Психологічні чинники готовності індивідуальних і колективних суб’єктів до конструктивної поведінки у надзвичайних ситуаціях” (науковий керівник – Віталій Духневич);
  • адаптація до застосування в умовах пандемії новітніх психолого-технологічних інструментів, що розробляються в межах тем “Соціально-психологічний супровід постраждалих від воєнних дій у період переходу до умов мирного життя” (щодо протидії травматизації) та “Технології соціально-психологічної підтримки стигматизовуваних меншин” (щодо зменшення стигматизації заражених коронавірусом) (наукові керівники – Тетяна Титаренко, Лариса Коробка);
  • розробка та поширення практичних рекомендацій щодо протидії інфодемії, зокрема правил сприймання новинної інформації, розвитку критичного мислення тощо. Проєкт започатковано у межах теми “Інноваційні психологічні засоби розвитку медіаосвіти в Україні” (науковий керівник – Любов Найдьонова);
  • підготовка рекомендацій для органів державної влади різного рівня щодо напрямів реагування на нові соціогуманітарні виклики, зумовлені пандемією та ймовірним виникненням пов’язаної з нею глобальної економічної кризи. Проєкт започатковано у межах виконання наукових досліджень “Психологічні підходи до прогнозування соціальних процесів” і “Психологічні феномени групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях” (наукові керівники – Олена Суший, Лідія Чорна).

Упродовж терміну дії карантину та інших запобіжних заходів, пов’язаних з пандемією COVID-19, в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України приділятиметься постійна увага питанням координації наукових досліджень і практичних заходів з метою підвищення гнучкості реагування на поточну ситуацію в країні та забезпечення доступу широких верств населення до якісної психологічної допомоги.