Лабораторія психології політичної поведінки молоді

Ірина Василівна Жадан

Завідувач лабораторії, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

 

Сайтhttp://ispp1994.wixsite.com/labpolitpov/about-us

e-mail: ZhadanI.@ispp.org.ua

 

 

 

Співробітники лабораторії:

Позняк Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник – старший науковий співробітник лабораторії

Скнар Оксана Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співро­біт­ник – старший науковий співробітник лабораторії

Сидоркіна Марина Юріївна – кандидат психологічних наук – науковий співробітник

Остапенко Ірина Віталіївна – кандидат психологічних наук – науковий співробітник

Краснякова Алла Олексіївна – науковий співробітник

 

 

Про лабораторію:

Лабораторія психології політичної поведінки молоді була створена в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України в 1995 році.

Керівник: Жадан Ірина Василівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

Кількісний і якісний склад: У складі лабораторії працюють  6 науковців, серед них 5 кандидатів наук .

Теми, які розроблялися в лабораторії:

 • Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної  картини політичної  світу студентської молоді  (2011–2015рр.);

 • Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти (2007–2010 рр.);

 • Суспільствознавча освіта як чинник формування соціальних уявлень молоді в суспільстві, що трансформується (2004–2006 рр.);

 • Психологічні засади побудови змісту політичної освіти підростаючого покоління (2000–2003рр.);

 • Науково-методичні основи моніторингу життєвих планів і професійних інтересів студентів педагогічних закладів освіти та молодих вчителів (1998р);

 • Соціально-психологічні особливості формування політичної культури учнів і студентів в умовах гуманізації освіти (1995–1997 рр., 1999р.).

Тематика наукового дослідження

 1. Соціально-психологічні чинники розвитку громадянської компетентності студентської молоді (2019 – 2021 рр.)
 2. Трансформація комунікативних практик як чинник громадянської та національної самоідентифікації молоді різних регіонів України (2016 – 2018 рр.).
 3. Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної картини світу студентської молоді (2011 – 2015 рр.).
 4. Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти (2007 – 2010 рр.)
 5. Суспільствознавча освіта як чинник формування соціальних уявлень молоді в суспільстві, що трансформується (2004 – 2006 рр.)

[згорнути]
Видання:

1.   Політична картина світу студентської молоді: психологічні проблеми формування : монографія / В. Д. Бондаренко, І. В. Жадан, С. І. Позняк та ін. – К. : Міленіум, 2017. – 264 с.

 1. Скнар О. М. Потенціал проективних методик у формуванні політичної картини світу молоді : посібник / О. М. Скнар. – К. : Міленіум, 2017. – 96 с.
 2. Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу : [монографія] /
  за наук. ред.  Л. О. Кияшко.  – К. : Міленіум, 2014. – 316 с.
 3. Позняк С. І. Ресурси громадянськості: соціально-психоло-гічна складова : методичні рекомендації / С. І. Позняк. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 136 с.
 4. Сидоркіна М. Ю. Творча взаємодія як засіб гармонізації сімейних стосунків : методичні рекомендації / М. Ю. Сидор-кіна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013.
 5. Соціальне научання: механізми розвитку політичних став-лень молоді : науково-методичний посібник / [І. В. Жадан, І. А. Дідук, С. І. Позняк та ін.]; за наук. ред. І. В. Жадан. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
 6. Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи форму-вання : [колективна монографія] / за ред. І. В. Жадан. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 218 с.
 7. Політична освіта в сучасній школі: психологічна модель: науково-методичний посібник / за ред. І. В. Жадан. – К., 2006. – 139 с.

[згорнути]
Підготовлено до друку

– монографію «Механізми громадянської і національної самоідентифікації: трансформації комунікативних практик»
– методичний посібник «Стратегії та технології активізації самоідентифікування молоді»
для викладачів закладів вищої освіти, студентів, науковців-психологів, фахівців у галузі освіти та неурядових громадських організацій просвітницького спрямування

[згорнути]
Практичний досвід співробітників

 •  вивчення процесів і закономірностей функціонування політичної поведінки молоді
 •  створення методичного інструментарію для аналізу стану і тенденцій розвитку політичної поведінки молоді
 •  розробка навчальних програм, майстер-класів, соціально-психологічних тренінгів

[згорнути]
Пропонуємо послуги

 •  масові та групові соціально-психологічні опитування
 • експертна оцінка
 • фокус-групи і соціально-психологічні тренінги

[згорнути]
Міжнародна діяльність

 •  проект Erasmus+““Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України” /DocHub/, (Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions / DocHub), номер Грантової угоди – 2016–3092/001-001 (Жадан І.В., Позняк С.І.)
 •  членство у редакційній колегії журналу “Journal of Social Science Education” (Позняк С.І.)

[згорнути]