Прес-реліз

ПСИХОЛОГІЧНА НАУКА –

НА СТОРОЖІ ІНТЕРЕСІВ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

 

25 років Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

 

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України створений у 1994 р. як Науково-практичний центр політичної психології. У жовтні 1996 р. набув статусу Інституту. Єдина в Україні наукова установа такого профілю.

 

Шість основних фактів про Інститут:

1. Відповідно до викликів сьогодення Інститут спрямовує свою науково-дослідну і науково-організаційну роботу на оновлення теоретичних засад і методичного інструментарію соціально-психологічної науки, пошук шляхів якомога повнішого задоволення нею суспільних запитів; на протидію негативним психічним явищам, спричиненим зовнішньою воєнною агресією проти України; формування позитивної громадської думки щодо освітніх реформ, упровадження в освітній процес психологічно обґрунтованих інновацій, зокрема пов’язаних з потребою кардинального підвищення рівня медіаграмотності  дітей та молоді і суспільства в цілому.

Має 8 основних підрозділів – наукових лабораторій, де працюють 74 науковці, серед яких 5 член-кореспондентів НАПН України, 13 докторів і 39 кандидатів наук.

2.Учені Інституту складають ядро заснованої академіком В. А. Роменцем наукової школи психології вчинку, примножують надбання української школи переконувальної комунікації, що має більш як тридцятирічні традиції. За час існування установи склалися і здобули визнання також наукові школи соціально-психологічного мислення (М. М.Слюсаревський), психології особистісного життєтворення (Т. М. Титаренко),  інтеракційно-дискурсивної психології влади і спільнот (В. О. Васютинський), рольової теорії особистості (П. П. Горностай), медіапсихології (Л. А. Найдьонова).

У доробку Інституту 6700 публікацій, у тому числі 124 монографії, 108 підручників і навчальних посібників, 5 з яких відзначено дипломами лауреатів, 9 – золотими медалями міжнародних та всеукраїнських освітянських виставок, 26 – дипломами переможців щорічного академічного конкурсу наукових праць.

Інститут видає 5 фахових журналів і збірників наукових праць –  самостійно або разом із співзасновниками та співвидавцями.

Учені Інституту здійснили першопрохідницький внесок у розвиток в Україні медіаосвітнього та арттерапевтичного рухів, мають наукові контакти з ученими 32 країн світу (від Польщі до Індонезії) та беруть участь у реалізації низки міжнародних наукових проектів.

3. Інститут здійснює всеукраїнські експерименти в галузі освіти згідно з Програмою спільної діяльності МОН України та НАПН України, якими охоплено 224 заклади загальної середньої освіти в усіх регіонах країни.

4. Інститут є наразі єдиним в Україні науковим центром, який не лише вивчає громадську думку, а й розробляє наукову тематику з проблем її цілеспрямованого формування (за допомогою експериментальних методів). В активі Інституту – кількасот усеукраїнських репрезентативних опитувань, за даними яких підготовлено 440 інформаційно-аналітичних матеріалів, поданих до центральних органів державної влади. Інститут плідно співпрацює з Офісом Президента України, Верховною Радою України, Конституційним судом України, Міністерством освіти і науки України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, іншими центральними органами державної влади, а також із сектором безпеки та оборони, передусім з Національною гвардією України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

5. У 2014 році,  відразу після Революції Гідності, на базі Інституту було зорганізовано Методичний реабілітаційний центр, який здійснював професійну підтримку фахівців (практичних психологів, соціальних працівників, шкільних психологів), котрі працюють з постраждалими в зоні АТО/ООС, проводив виїзні консультації для поранених, індивідуальну та групову роботу із сім’ями загиблих і тих, хто воює, внутрішньо переміщеними особами та їхніми дітьми. Нині цей волонтерський підрозділ реорганізовано у Навчально-методичний центр психологічних інновацій (очолює Наталія Дідик), який спеціалізується на:

·                    психологічній реабілітації та психосоціальній підтримці учасників бойових дій, членів їхніх сімей та осіб, що постраждали внаслідок війни на Сході України;

·                    запобіганні підлітковим суїцидам у закладах освіти, що включає серію навчальних курсів для психологів системи освіти «Підлітковий суїцид: як запобігти» та організаційно-методичну роботу спільно з Інститутами післядипломної педагогічної освіти;

·                    просвітницьких лекціях та семінарах із циклу «Наука для всіх».

6. Інститут має значний потенціал наукової молоді. Раду молодих вчених Інституту очолює лауреатка премії Президента України для молодих вчених Ірина Губеладзе, вона ж є головою Ради молодих вчених НАПН України. В Інституті працюють наймолодша в НАПН України завідувачка лабораторії Марина Дворник, яка разом з Юлією Чаплинською є стипендіаткою Кабінету Міністрів України, та інші талановиті молоді науковці. В аспірантурі, яка здійснила вже 21 випуск, нині навчається 26 осіб. Понад 20 років функціонує в Інституті й докторантура.