Методичні рекомендації «Психолого-педагогічні технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх реформ» (2 друк. арк.)

У методичних рекомендаціях висвітлено особливості сучасних психолого-педагогічних технологій супроводу освітніх реформ, які відбуваються в Україні у реальному житті. Висвітлено сутність проблеми супроводу освітніх реформ та особливості психолого-педагогічних технологій для його здійснення. Значну увагу приділено прикладним аспектам використання методів консолідації громадської Читати далі …

Практичний посібник «Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій» (10,0 д. а., 2018 р.)

Актуальність висвітлюваної у посібнику проблематики пов’язана, насамперед, із спробою системного, фундаментального вивчення процесів збереження соціально-адаптивних можливостей людини, оновлення та підвищення життєвої активності в умовах переживання довготривалих травматичних подій. Результати проведеного дослідження створюють теоретико-методологічний та методичний базис для соціально-психологічних інтервенцій, спрямованих Читати далі …

Рукопис методичних рекомендацій «Психологічні засоби колективного подолання наслідків воєнного конфлікту» (2,0 д.а., 2018 р.)

Актуальність висвітлюваної у методичних рекомендацій проблематики пов’язана із потребою розробки соціально-психологічних засобів активізації колективних зусиль із підвищення рівня індивідуальної та колективної адаптації та ефективних стратегій адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту як окремої особи, так і різних спільнот. Застосування Читати далі …

Методичний посібник «Стратегії та технології активізації самоідентифікування молоді» (3,0 д.а., 2018 р.)

У посібнику розкрито особливості активізації самоідентифікування молоді. Проаналізовано актуальні  проблеми  становлення та формування національної та громадянської ідентичності молоді. Визначено основні підходи до вивчення особливостей національної та громадянської ідентичності молоді. Розкрито специфіку використання сучасних методів та методик дослідження особливостей національної та Читати далі …