Лабораторія соціальної психології особистості

Дворник Марина Сергіївна

В.о. завідувача лабораторії, кандидат психологічних наук

 

Сайт: http://personlab.ucoz.ua/

facebook: https://www.facebook.com/personlab/

email: MarynaDvornyk@ispp.org.ua

 

 

 

Співробітники лабораторії:

Титаренко Тетяна Михайлівна член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор – головний науковий співробітник

Лазоренко Борис Петрович – кандидат філософських наук, доцент – провідний науковий співробітник

Климчук Віталій Олександрович –  доктор психологічних наук, доцент – провідний науковий співробітник

Ларіна Тетяна Олексіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник – старший науковий співробітник лабораторії

Кляпець Ольга Яківна – кандидат психологічних наук – старший науковий співробітник

Любімова (Чаусова) Юлія Анатоліївна –  кандидат психологічних наук – науковий співробітник

Гундертайло Юлія Данилівна – молодший науковий співробітник

Мирончак Катерина Володимирівна – молодший науковий співробітник

Савінов Володимир Вікторович – молодший науковий співробітник

Про лабораторію:

Лабораторія соціальної психології особистості – структурний підрозділ Інституту соціальної та політичної психології http://ispp.org.ua/ Національної академії педагогічічних наук України http://naps.gov.ua/.

Лабораторію було створено у 1994 році.

З цього часу науковим колективом під керівництвом члена-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, професора Тетяни Михайлівни Титаренко  розроблялися наступні фундаментальні науково-дослідні теми: “Механізми гармонізації особистісного розвитку та методи психологічної допомоги в критичних життєвих ситуаціях” (1994–1998 рр.); “Соціально-психологічні передумови та детермінанти особистісного вибору” (1999–2002 рр.); “Життєві домагання як соціально-психологічний механізм самоздійснення особистості” (2003–2006 рр.); “Життєві завдання як передумова особистісного самоздійснення в соціумі” (2007–2010 рр.).

На базі лабораторії виконувались наступні прикладні науково-дослідні роботи: “Науково-методичні засади добору, прогностичної оцінки ефективності, систематизації та застосування засобів профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу серед неповнолітніх і молоді” на виконання національної програми “Діти України” (керівник – Лазоренко Б. П.); “Дослідження соціальних установок молоді щодо здорового способу життя” на виконання національної програми “Здоров’я нації” (керівник – Титаренко Т. М.); “Профілактика порушень соціально-психологічної адаптації молодих людей та їхніх батьків до гострого та хронічного стресу” на виконання міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” (керівник – Титаренко Т. М.); “Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій” на виконання міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” (керівник – Титаренко Т. М.); “Науково-методичні засади соціально-психологічної допомоги сім’ї” на виконання міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” (керівник – Кляпець О. Я.).

З 2011 року колектив лабораторії працює над темою “Соціально-психологічні практики особистісного життєконструювання у сучасному світі” (2011–2015 рр.).

Тематика наукового дослідження
[згорнути]
Видання:

Малхазов О. Р. Експериментальна психологія : практичний посібник

 Посібник написаний у стилі «відкривай, читай, застосовуй». Лаконічно і доступно викладено основні вимоги до організації та проведення експерименту, представлено сучасні засоби реєстрації показників, методи дослідження та обробки отриманих даних, основи психологічної інтерпретації та представлення результатів.

         Переважна більшість статистичних програм (SPSSCTATISTIKA та ін.) розраховані на великі масиви даних і не містять можливості покрокового відстежування логіки обробки. Водночас аналіз проміжних результатів дає чимало інформації, важливої для розуміння сутності досліджуваних явищ.

         Покроковий опис експериментальних процедур, представлений у посібнику, детальний опис алгоритмів їх застосування, що супроводжується поясненнями та  конкретними прикладами інтерпретації, допоможе практичним психологам якісно проводити індивідуальні обстеження, обирати засоби і вибудовувати реабілітаційні процеси із залученням технологій, адекватних проблемній ситуації.

         Для практикуючих психологів, студентів, магістрів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів, соціальних працівників та всіх хто цікавиться застосуванням наукових знань у практиці.

[згорнути]
Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій : практичний посібник

У посібнику висвітлюються результати дослідження соціально-психологічної реабілітації особистості, що переживає наслідки травматичних подій. Розроблено технологічний підхід до відновлення особистості, розглянуто ресурси, індикатори і критерії психологічного здоров’я особистості та етапи, технології і техніки реабілітації. Запропоновано способи організації комплексної психологічної підтримки особистості у надзвичайній ситуації. Визначено можливості реінтеграції проблемної особистості у суспільство, засоби відновлення зв’язків із сімейним оточенням, шляхи вирішення актуальних життєвих завдань. Висвітлено структуру ресурсів життєздатності особистості та обґрунтовано доцільність застосування технологій їх відновлення. Визначено потенціал мобільних застосунків як інструменту регуляції психологічного стану користувачів та запропоновано алгоритми їх використання в якості психологічної допомоги та самодопомоги. З’ясовано різновиди психологічних втрат військових та визначено можливості використання ресурсу самоефективності при їх переживанні. Представлено технології подолання відчуження в учасників бойових дій. Обґрунтовано умови підвищення продуктивності соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб та розроблено арт-технології роботи з ними.

Посібник адресовано практичним, клінічним, військовим психологам, реабілітологам, соціальним і медичним працівникам, студентам і викладачам психологічних спеціальностей.

[згорнути]
Любімова Ю. А. Сімейний наратив: мереживо особистих історій : монографія

Любімова Ю. А. Сімейний наратив: мереживо особистих історій : [моногр.] / Ю. А. Любімова. – К. : Міленіум, 2015. – 194 с. – 12,5 др. арк.

У монографії розкрито особливості подружнього життєконструювання за допомогою наративу в сім’ях на початкових етапах спільного життя. Сімейний наратив розглянуто як своєрідне мереживо особистих історій чоловіка і жінки, перетин ідей, поглядів, переконань тощо, які інтегруються, трансформуються, змінюють напрямок розвитку, розходяться й зближуються знов, і таким чином відбувається процес конструювання подружнього життя. Представлено типологію сімейних наративів: домінування-підпорядкування, автономії, співпраці, турботи, злиття. Встановлено, що залежно від типу сімейного наративу формуються відповідні особливості подружніх стосунків. З’ясовано відмінності в сімейному життєконструюванні пар, що належать до різних типів сім’ї, за терміном спільного життя, наявністю або відсутністю дітей у сім’ї. На основі якісного підходу проаналізовано особливості ставлення до подружнього життя в різних типах сімей. Запропоновано тренінгову програму і практичні рекомендації для допомоги молодим людям у підготовці до подружнього життя та оптимізації стосунків у молодих сім’ях.

Ця книга може знайти свого читача серед студентів, аспірантів, науковців-психологів та психологів-практиків, соціальних працівників, стати в пригоді сімейним парам, які починають спільний життєвий шлях, а також усім, кого цікавлять наративні засоби побудови подружніх стосунків.

[згорнути]

[згорнути]
Підготовлено до друку
[згорнути]
Практичний досвід співробітників
[згорнути]
Пропонуємо послуги
[згорнути]