Найдьонова Любов Антонівна

Доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України