Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

VIII всеукраїнська науково-практична конференція ”Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери в ситуаціях сьогодення”

18 – 20 травня 2018 року

Запрошуємо до участі у VIII всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери в ситуаціях сьогодення"(16–20 травня 2018 року, м. Мелітополь)


Загальна інформація


До ДНЯ НАУКИ – 2018!

 VІІІ всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери в ситуаціях сьогодення

 18 – 20 травня 2018 року

18 травня

9.00 – 10.00. Реєстрація учасників конференції

10.00. Вітальне слово (ауд. 143)

            Федорова Олена Василівна, к. пед. н., професор, директор Навчально-наукового інституту соціальної педагогіки та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Лисенко Валерій Іванович, д. біол. н., професор, ректор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій ВНЗ “Відкритий  міжнародний університет розвитку людини“ Україна ”

Чорна Лідія Георгіївна, к. психол. н., ст. н. с., в. о. зав. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Сурело Євген Анатолійович, практичний психолог вищої категорії, голова ГО “ Асоціація психологів освіти ”

10. 30 – 12.00. Пленарне засідання (ауд. 143)

Доповіді (до 20 хв.):

Проблеми регуляції професійної діяльності працівників соціальної сфери і психологів у системі реабілітації ветеранів: аналіз громадського обговорення законодавчих ініціатив

Найдьонова Любов Антонівна, д. психол. н., чл.-кор. НАПН України, заст. дир-ра з наук. роботи, зав. лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Групова взаємодія у складних соціальних ситуаціях та завдання психотерапії

Горностай Павло Петрович, д. психол. н., професор, гол. н. с. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Соціальна психологія: проблема фахової компетенції молодих спеціалістів

Кочубейник Ольга Миколаївна, д. психол. н., пр. н. с. лабораторії психології політико-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Психофізичні методи діагностики та корекції психосоматичних розладів у осіб, що працюють в екстремальних ситуаціях

Буцька Лідія Володимирівна,  к. мед. н.,  професор, доктор натуральної медицини (Каліфорнія), зав. каф.фізичної та реабілітаційної медицини “ Міжнародна академія екології та медицини ”, президент ГО “ Екологія та здоров'я ”

Модель формування інклюзивної готовності майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки

Федорова Олена Василівна, к. пед. н., професор, директор Навчально-наукового інституту соціальної педагогіки та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доц. каф. соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

Життєвий простір особистості: соціально-психологічний вимір

Фалько Наталя Миколаївна, к. психол. н., доц. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

12.00 – 13.00. Секційні засідання

Секція 1.СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Керівник секції:Троїцька Т. С., д. філос. н., професор МДПУ ім. Б. Хмельницького

Соціальний конфлікт як соціальний відгук на системну помилку

Бевз Галина Михайлівна, д. психол. н., доцент, завідувач лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Соціальний оптимізм в умовах кіберсоціалізації

Вознесенська Олена Леонідівна,к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН, президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація»

Готовність соціальних  працівників до виконання професійних обов'язків у складних соціальних ситуаціях 

Вус Віктор Іларіонович,к. психол. н.,науковий співробітник лабораторії психології малих груп та між групових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Детермінанти розвитку комунікативних компетентностей фахівців соціальної сфери

Жилінська Анастасія Сергіївна, студентка, Науковий керівник:  Каткова Тетяна Анатоліївна, старший викладач кафедри психології, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, магістр психології

Методологія та методи дослідження ідентифікація людини в період старіння

Кашаєва Анна Михайлівна, студентка Науковий керівник:  Царькова Ольга Вікторівна, д.психол.н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Моральна свідомість особистості як компонент професійної підготовки працівника соціальної сфери

Лисак Карина Олегівна, студентка Науковий керівник: Варіна Ганна Борисівна, ст.викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, магістр психології

 

Секція 2. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ – СУЧАСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Керівник секції:Чорна Л. Г., к. психол. н., ст. н. с., в. о. зав. лабораторії ІСПП України

Вплив процесу спілкування на формування конструктивних міжособистісних відносин у колективі

Басов Владислав Юрійович, студент, наук. керівник: Титаренко Олена Іллівна, ст. викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Робота з додатковими засобами в психодрамі

Белінська Олена Володимирівна, психолог першої кваліфікаційної категорії, член PAFE (Європейської асоціації психодрами), РеспублікаБілорусь

Психологічні технології емоційної стійкості працівників соціальної сфери

Буряк Наталія Миколаївна, студентка, наук. керівник: Гузь Наталія Василівна, к. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Мандало-плетіння як психотерапевтична техніка

Ватутіна Римма Геннадіївна, лікар - психотерапевт, діючий травматерапевт «Ліги Офіцерів», член Української асоціації психотерапевтів, член Київської асоціації психодрами

Особливості використання сучасних арт-терапевтичних технологій в процесі розвитку професійної стійкості майбутнього практичного психолога

Варіна Ганна Борисівна, ст. викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, магістр психології

Детермінанти розвитку адаптаційного потенціалу студентів

Волобуєва Аліна Ігорівна, магістранта, наук. керівник: Шевченко Світлана Віталіївна, к. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Соціалізація підлітків засобами арт-терапії

Дубовік Анна Олегівна, студентка, наук. керівник: Титаренко Олена Іллівна, ст. викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Специфіка відображення гендерних стереотипів у само ставленні жінок

Заколотюк Валерія Геннадіївна, магістранта, наук. керівник:  Царькова Ольга Вікторівна, д. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Архетип в психологічній інтерпретації

Зуєва Надія Сергіївна, студентка, наук. керівник:  Царькова Ольга Вікторівна, д. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Психологічні особливості прояву несвідомого в особистості підлітків

Іванова Марія Юріївна, студентка, наук. керівник: Шевченко Світлана Віталіївна, к. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Особливості роботи психолога в малих тренінгових групах

Іщук Ольга Вікторівна, к. психол. н., доцент кафедри психології Запорізького національного університету, керівник «Центру психологічного здоров’я та психосоціального супроводу», голова Запорізького осередку ГО «DevelopmentFoundation», член Міжнародної асоціації з прикладної психології (InternationalAssociationofAppliedPsychology), член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці

Формування самооцінки у дітей молодшого шкільного віку засобами арт-терапії

Калаянова Дар’я Олександрівна, студентка, наук. керівник: Титаренко Олена Іллівна, ст. викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Психологічні особливості прояву агресивності в особистості підлітків

Коваленко Людмила Юріївна, студентка, наук. керівник:  Каткова Тетяна Анатоліївна, ст. викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, магістр психології

Психологічна безпека особистості як чинник ефективного виконання психологом завдань професійної діяльності

Красікова Анастасія Сергіївна, студентка, наук. керівник: Варіна Ганна Борисівна, ст. викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, магістр психології

Детермінанти формування самоставлення

Куватов Артур Віталійович, студент, наук. керівник: Прокоф’єва Олеся Олексіївна, к. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

 

Секція 3. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА – СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Керівник секції:Приладишева Л. М., к. пед. н., доц., МДПУ ім. Б. Хмельницького

Моделі поведінки дезадаптованих юнаків

Аносова Дар’я Іванівна, магістранта, науковий керівник: Прокоф’єва Олеся Олексіївна, к. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Вплив батьківського ставлення на розвиток маніпулятивних копінг-стратегій поведінки у дітей дошкільного віку

Ахтирська Катерина Романівна,  студентка, наук. керівник: Варіна Ганна Борисівна, ст. викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, магістр психології

Засоби невербального впливу в педагогічній практиці (нейроменеджмент)

Бєлова Оксана Вікторівна, практичний психолог, директор Інституту соматичного коучингу і психомоторної терапії БіоСофт, член Українського Товариства Психотерапевтів та Асоціації Танцювально-Рухових Терапевтів України

Взаємини молодших школярів зі значущими дорослими та однолітками

Богданова Олена Василівна, магістранта, наук. керівник: Прокоф’єва Олеся Олексіївна, к. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Формування емоційної сфери у учнів старших класів

Бушина Єлизавета Олександрівна, студентка, наук. керівник: Прокоф’єва Олеся Олексіївна, к. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Особливості використання арт-терапевтичних технологій в процесі розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку

Ганзіна Яна Дмитрівна, студентка, наук. керівник: Варіна Ганна Борисівна, ст. викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, магістр психології

Психолого-педагогічні умови формування емоційної стійкості студентів

Герасимова Ксенія Василівна, магістранта, наук. керівник: Шевченко Світлана Віталіївна, к. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Самоактуалізація як процес і як результат

Гніпель Дар’я Ігорівна, магістрантка, наук. керівник:  Царькова Ольга Вікторівна, д. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету Детермінанти включення у маніпуляції в якості об’єкта

Грибачова Ганна Олександрівна, студентка, наук. керівник: Прокоф’єва Олеся Олексіївна, к. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Самотворення образу Я дезадаптованих підлітків

Грись Антоніна Михайлівна, д. психол. н., професор, завідувач лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Особливості організації соціальних партнерських відносин між держаними органами соціальної сфери та закладами вищої освіти

Гузь Володимир Васильович, к. пед. н., доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Соціалізація як чинник формування базових компетентностей під час професійного становлення особистості працівників соціальної сфериДжемела Олена Сергіївна, студентка, наук. керівник: Гузь Наталія Василівна, к. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Роль критичного мислення в формуванні комунікативної компетентності працівників соціальної сфери

Дятел Надія Леонідівна,молодший науковий співробітник лабораторії психології масових комунікацій та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Психологічні детермінанти кризи підліткового віку: типологія адаптаційного подолання

ЄремкоКрістіна Олегівна, студентка, наук. керівник: Варіна Ганна Борисівна, ст. викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, магістр психології

Формування творчих здібностей майбутнього вихователя ДНЗ в процесі фахової підготовки як засіб соціальної адаптації до умов закладу вищої освіти

Жейнова Світлана Сергіївна, ст. викл. кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Вплив батьківського ставлення на формування особистості дитини Меркотан Віктор Сергійович, студент, наук. керівник:  Царькова Ольга Вікторівна, д. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Кейс-менеджмент як метод підтримки освітнього розвитку студента в умовах глобалізації

МіровськаМаріола (MirowskaMariola),д. гуман. н. в галузі педагогіки, доцент, керівник департаменту праці соціального та публічного здоров’я Інституту педагогіки Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)

Секція 4.РЕАБІЛІТАЦІЯ (СОЦІАЛЬНА, ПСИХОЛОГІЧНА І ФІЗИЧНА) – ПОТРЕБИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Керівник секції:Буцька Л. В.,  к. мед. н.,  проф., д. натур.мед., зав. каф. МАЕМ

Корекція психосоматичного стану осіб, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій методами психоакупресури та впливу магнітного полі і потоку світла інфрачервоного діапазону

АбдулаєвФархатРустамович, д. мед. н., доцент Міжнародної академії екології і медицини, Буцька Лідія Володимирівна, д. натур. мед., к. мед. н., професор, зав. кафедри соціальної и профілактичної медицини Міжнародної академії екології і медицини, Уніченко Антоніна Василівна, PhD, науковий співробітник ТОВ «НМЦ Медінтех»

Копінг-ресурси професійного здоров’я лікарів психіатрів

Бобошко В’ячеслав Віталійович, лікар психіатр № 42 відділення Дніпропетровської клінічної психіатричної лікарні

Психологічні детермінанти розвитку саногенного потенціалу рятувальників державної служби україни з надзвичайних ситуацій засобами стрес-менеджменту

Бик Наталя Володимирівна, студентка, наук. керівник: Варіна Ганна Борисівна, ст. викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, магістр психології

Роздуми лікаря про існуючі соціально-психологічні особливості розвитку реабілітаційного напрямку як складової громадського здоров'я в Україні на сучасному етапі.

Буцька Лідія Володимирівна,  к. мед. н.,  професор, доктор натуральної медицини (Каліфорнія), зав. каф. фізичної та реабілітаційної медицини “ Міжнародна академія екології та медицини ”, президент ГО “ Екологія та здоров'я ”

Формування соціально-психологічного комфорту у взаємодії членів родин учасників АТО методами арт-терапії

Васлоян Олександра Константинівна, практичний психолог, кризовий психолог Мелітопольського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Психологічні паттерни роботи з батьками, що виховують дітей з інвалідизуючими  захворюваннями

Горб Анастасія Анатоліївна, студентка, наук. керівник: Варіна Ганна Борисівна, ст. викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, магістр психології

Конструктивне самозбереження особистості працівників соціальної сфери: психологічний аспект

Гузь Наталія Василівна, к. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Соціально-психологічний напрям профілактики стресів в професійній діяльності працівників соціальної сфери

Психологічні особливості участі жінок-військовослужбовців у військових діях в АТО

Каптьол Лілія Сергіївна, студентка, наук. керівник: Варіна Ганна Борисівна, ст. викл. кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, магістр психології

Психологічні ресурси долання складних життєвих ситуацій у складі інгруп

Коробанова Ольга Леонідівна, к. психол. н., науковий співробітник лабораторії психології малих груп та між групових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Кущ Олена Юріївна, студентка, наук. керівник: Гузь Наталія Василівна, к. психол. н., доцент кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Соціально-психологічна та фізіологічна реабілітація педагогів, які зазнали впливу синдрому емоційного вигорання

Морозов Олександр Володимирович, д. пед. н., професорІнституту управління освітою Російської академії освіти, головний науковий співробітник лабораторії професійного розвитку керівників освіти Федерального державного бюджетного наукового закладу "Інститут управління освітою Російської академії освіти" (ФГБНУ "ИУО РАО")академік (дійсний член) Міжнародної академії психологічних наук


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України