Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Круглий стіл ”Українське націєтворення: між конфліктом і консенсусом”

19 квітня 2018 р.

Запрошуємо до участі у круглому столі "Українське націєтворення: між конфліктом і консенсусом", який відбудеться в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України 19 квітня 2018 р.
за адресою м.Київ, вул. Андріївська, 15, 3 поверх, Актова


Загальна інформація


ІНСТИТУТ  СОЦІАЛЬНОЇ  ТА  ПОЛІТИЧНОЇ  ПСИХОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  ПЕДАГОГІЧНИХ  НАУК  УКРАЇНИ

Лабораторія  методології  психосоціальних  та
політико-психологічних  досліджень

 

 

 

П р о г р а м а

круглого столу

українське  націєтворення:

між  конфліктом  і  консенсусом

 

19 квітня 2018 р. 

 

 

 

*           Відкриття.

Вступне слово. Привітання учасників.

Слюсаревський Микола Миколайович
директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України,
член-кореспондент НАПН України

Керівник круглого столу

Суший Олена Володимирівна, д. н. держ. упр.

завідувачка лабораторії методології психосоціальних та політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

*        Націєтворчий процес: теорія і практика

1. Мотивація націєтворення як предмет соціально-психологічного дослідження

Татенко Віталій Олександрович, член-кореспондент НАПН України, д. психол. н., професор

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії психосоціальних і політико-психологічних досліджень

2. Українське націєтворення: між конфліктом і консенсусом

Суший Олена Володимирівна, д.н.держ.упр.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, завідувачка лабораторії психосоціальних і політико-психологічних досліджень

3. Трансформація соціокультурних ідентичностей (2014-2017 рр.)

Римаренко Сергій Юрійович, д. політ. н., професор

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, головний науковий співробітник

4. Соціокультурна гойдалка між «Заходом» і «Сходом»: кінець балансування чи зміщення рівноваги?

Розумний Олексій Максимович, к. політ. н.

Центр Разумкова, експерт політико-правових програм

5. Історична міфотворчість у націєтворенні в пострадянських республіках

Смольніков Юрій Борисович, к. істор. н.

Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету, доцент кафедри історії та документознавства

6. Роль інтелектуалів в процесах Українського націєтворення

Василевська Тетяна Едуардівна, д. н. держ. упр., професор

Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри публічного управління та публічної служби

Загальна дискусія

*        конструкти українського націєтворення: соціально-психологічні аспекти

1. Формування української національної ідентичності: сучасні виклики

Гнатенко Петро Іванович, член-кореспондент НАПН України, д. філос. н., професор

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії психосоціальних і політико-психологічних досліджень

2. Війна у цивільному світі: конфлікт ідентичностей в процесі націєтворення.

Кухарук Ольга Юріївна,

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, молодший науковий співробітник лабораторії психосоціальних і політико-психологічних досліджень

3. Природа, стан і перспективи сучасної української самосвідомості

Афонін Едуард Андрійович, д. соц. н., професор

Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики

4. Українські реалії групових феноменів

Коробанова Ольга Леонідівна, к. психол. н.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин

5. Розкол у країні та родині: перспективи досягнення миру

Губеладзе Ірина Гурамівна, к. психол. н.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, старший науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот

6. Про мову ворожнечі в умовах воєнного конфлікту

Никоненко Людмила Володимирівна

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології політико-правових відносин, молодший науковий співробітник

7. Мовний дискурс як соціально-психологічний чинник суспільного розвитку в Україні

Половинчак Юлія Миколаївна, к. іст. н., с. н. с.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, директор Національної юридичної бібліотеки НБУВ

Загальна дискусія

*        перспективи загальноНаціональної консолідації
в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів

1. Національна консолідація і національна ідея

Кисельов Сергій Олегович, к. філос. н., доцент

Національний університет «Києво-Могилянська академія», завідувач кафедри політології

2. Яка національна ідея України, і чому українці не підтримують національну ідею на виборах?

Горностай Павло Петрович, д. психол. н., с. н. с.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин

3. Негативні чинники електоральної демократії в політичному розвитку сучасної України

Дем’янчук Олександр Петрович, д. політ. н.

Національний університет «Києво-Могилянська академія», професор кафедри політології

Загальна дискусія

*        Чинники та механізми суспільної консолідації

1. Ресурси та загрози групової консолідації в процесі націєтворення

Жовтянська Валерія Вікторівна, к. психол. н., с. н. с.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії психосоціальних і політико-психологічних досліджень

2. Ціннісне підґрунтя довіри як чинника суспільної консолідації

Кожемякіна Оксана Миколаївна, к. філос. н., доцент

Черкаський державний технологічний університет, кафедра філософських і політичних наук

3. Медіаграмотність як чинник суспільної консолідації

Гранчак Тетяна Юріївна, д. соц. ком., с. н. с.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, старший науковий співробітник відділу політологічного аналізу

4. Розвиток культури громадянськості українців як фактор успішного завершення демократичного транзиту

Семенець-Орлова Інна Андріївна, к. політ. н.

Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету, доцент кафедри соціології та політології

5. Соціально-психологічні особливості суб’єктності педагогів
(за результатами роботи з учасниками Всеукраїнського експерименту «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій»)

Хоріна Олена Іванівна

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, молодший науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних технологій

Загальна дискусія

Розклад  роботи  КС

*           09.15 – 09.45  Реєстрація учасників круглого столу

*           10.00 – 10.15  Відкриття круглого столу

*           10.15 – 11.45  Панель 1: Націєтворчий процес: теорія і практика

*           11.45 – 13.15  Панель 2: Конструкти українського націєтворення

*           13.15 – 14.00  Панель 3: Перспективи загальнонаціональної консолідації в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів

*           14.00 – 15.00  Панель 4: Чинники та механізми суспільної консолідації

Регламент: доповіді – 10-15 хв.; виступи – 5 хв.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Круглий стіл відбудеться за адресою:

м. Київ, вул. Андріївська, 15, 3 поверх, Актова зала.

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України