Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Круглий стіл ”Українське націєтворення: між конфліктом і консенсусом”

19 квітня 2018 р.

Запрошуємо до участі у круглому столі "Українське націєтворення: між конфліктом і консенсусом", який відбудеться в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України 19 квітня 2018 р.
за адресою м.Київ, вул. Андріївська, 15, 3 поверх, Актова


Програма заходу


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень

 

 

Шановні колеги!


Інститут соціальної та політичної психології НАПН України продовжує серію круглих столів та семінарів, метою яких є аналіз, прогнозування соціально-психологічних чинників суспільного та державного розвитку України в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів. Впродовж 2014-2016 років в рамках круглого столу «Ситуаційні чинники особистісного та суспільного розвитку» було проведено низку зустрічей представників науково-експертної спільноти. З матеріалами, підготовленими по завершенні цих зустрічей, можна ознайомитись на сайтах ІСПП НАПН України (http://ispp.org.ua/bibl_24.htm) та лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень (http://methodology.ucoz.net/load/materiali_ks/3#).

Запрошуємо до участі у круглому столі «Українське націєтворення: між конфліктом і консенсусом», який відбудеться 19 квітня 2018 р. в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України.

Обране проблемне поле круглого столу зумовлено потребою й пошуком можливостей загальнонаціонального єднання в умовах внутрішньополітичної нестабільності та зовнішніх загроз цілісності України. Круглий стіл може стати дискусійною платформою для обговорення та презентації результатів теоретичних та емпіричних досліджень, спрямованих на пошук можливостей загальнонаціональної консолідації та мінімізації конфліктно-конфронтаційних проявів у суспільстві в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів.

Процес національної консолідації в Україні за роки незалежності не набув системного та цілісного характеру, а був переважно фрагментарним та ситуативним.

З року в рік суспільно-політична ситуація вирізнялася істотним переважанням процесів диференціації над процесами соціальної та політичної інтеграції, домінуванням деконсолідаційних тенденцій над консолідаційними, розбалансованістю ціннісно-нормативної системи та амбівалентністю масової свідомості тощо, які не тільки негативно позначалися на реалізації національних інтересів держави, але й на позасвідомому рівні сприяли накопиченню в надрах українського суспільства конфліктогенного потенціалу.

Нового драматичного наповнення проблема національної консолідації набула на тлі воєнної агресії з боку Росії, анексії Криму та війни на Сході України. Наразі здається, що війна на Сході України може створити передумови для досягнення суспільної злагоди, зміцнити міжгрупову довіру і солідарність і тим полегшити майбутній діалог.

Але як усунути структурні деформації та глибокі поділи, які в Україні завжди існували і які, власне, й уможливили для Росії відносно легку анексію Криму, окупацію Донбасу та охоплення значної частини громадян України антиукраїнською пропагандою, якщо ці структурні деформації та поділи глибоко закорінено у масовій свідомості й стали формулою «думання» нас про самих себе та «діяння», згідно заданої програми?

Тематика круглого столу передбачає обговорення таких питань:

1.    Що є головною причиною української роз’єднаності й вразливості перед зовнішнім тиском та маніпуляціями?

 

2.       Наскільки глибокі зміни в самосвідомості українців на тлі теперішньої ситуації в Україні, наскільки вони ґрунтовні та, так би мовити, незворотні?

 

3.       Націєтворчий процес в Україні: як подолати виклик безсуб’єктності?

4.       Механізми суспільної консолідації в Україні.

 

 


 

 

Для участі в круглому столі просимо до 30 березня 2018 р. надіслати заявку (форма додається) на електронну адресу : labmonitoring1@gmail.com.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Керівник круглого столу – О.В.Суший, д. н. держ. упр., завідувач лабораторії методології психосоціальних і політико психологічних досліджень ІСПП НАПН України.

 

Заявка на участь у круглому столі

«Українське націєтворення: між конфліктом і консенсусом»

19 квітня 2018 р.

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________

 

Назва доповіді______________________________________________________

 

Місце роботи: організація, підрозділ ____________________________________

 

Посада, науковий ступінь, наукове звання ________________________________

 

e-mail ________________________________________________________________

 

Контактний телефон _________________________________________________

 

Поштова адреса з індексом __________________________________________

 

 

==================

Контактна інформація:

 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15.

Лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень: каб. 29.

 

Телефон:   +380 (44) 425 24 08 (приймальня)

Тел./факс: +38(044) 425-45-56 (приймальня)

+380679109926 Суший Олена Володимирівна

 

E-mail: labmonitoring1@gmail.com

              recept@ispp.org.ua

 

Сайт: http://methodology.ucoz.net/

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України