Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Методологічний семінар ”Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив”

3 квітня 2013 року

Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України 3 квітня 2013 року в м. Києві (вул. Артема, 52-д, зал засідань) відбудеться методологічний семінар на тему «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив».


Програма заходу


 
Електронний збірник статей учасників методологічного семінару  розміщено в розділі "Електронна бібліотека". Статті публікуються в авторській редакції.
 
 
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України 3 квітня 2013 року в м. Києві (вул. Артема, 52-д, зал засідань) відбудеться методологічний семінар на тему «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив».
Робота семінару відбуватиметься за п’ятьма напрямами (секціями):

Теоретичні і методичні засади вивчення сучасного інформаційного простору та організації медіаосвіти в Україні

Актуальні завдання становлення медіапсихології як наукової дисципліни
та особливості психологічного супроводу медіаосвіти

Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

Інформаційно-комунікаційні технології у професійній освіті молоді

Психолого-педагогічні проблеми становлення особистості і громадянина в умовах інформаційного суспільства

Матеріали семінару будуть опубліковані в науковому виданні «Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук України», а також у наукових фахових журналах та інших виданнях НАПН України.
 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
 
 
 
 
 
 
Кремень Василь Григорович,
президент НАПН України (голова)
Луговий Володимир Іларіонович,
перший віце-президент НАПН України (заступник голови)
Гуржій Андрій Миколайович,
віце-президент НАПН України
Бурда Михайло Іванович,
головний учений секретар НАПН України
Максименко Сергій Дмитрович,
академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології
та дефектології НАПН України
Слюсаревський Микола Миколайович,
директор Інституту соціальної та політичної психології
НАПН України
Гуменюк Ірина Вадимівна,
учений секретар Відділення психології, вікової фізіології
та дефектології НАПН України
Найдьонова Любов Антонівна,
заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Регламент роботи
10.00 – 13.00
Пленарне засідання
 
13.00 – 14.00
Обідня перерва
 
14.00 – 18.00
Секційні засідання
Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.
Виступ на секційному засіданні – до 10 хв.
Обговорення доповідей і виступів – до 5 хв.
Для довідок – до 2 хв.
 
 
Місце проведення пленарного засідання
вул. Артема, 52-Д, актова зала Інституту педагогіки НАПН України
Місце проведення секційних засідань
Секція 1 – конференц-зала Президії НАПН України
Секція 2 – корпус Президії НАПН України, ауд. 409
Секція 3 – корпус Президії НАПН України, ауд. 411
Секція 4 – корпус 3 УМО НАПН України, актова зала
Секція 5 – корпус Президії НАПН України, ауд. 408
П р о е к т

РЕКОМЕНДАЦІЇ
 
методологічного семінару НАПН України
"Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив”
 
 
 
 
 
 
3 квітня 2013 р. у м. Києві Національною академією педагогічних наук України було проведено методологічний семінар, присвячений розгляду широкого кола питань, повязаних зі становленням медіаосвіти в Україні, підготовкою дітей до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним простором.
У роботі методологічного семінару взяли участь дійсні члени і члени-кореспонденти НАПН України, науковці, докторанти та аспіранти установ НАПН України: Інституту психології ім. Г. С. Костюка, Інституту соціальної та політичної психології, Інституту проблем виховання, Інституту вищої освіти, Інституту професійно-технічної освіти, Інституту педагогіки, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, Інституту обдарованої дитини, Інституту спеціальної педагогіки, ДНВЗ “Університет менеджменту освіти”, Львівського НПЦ професійно-технічної освіти, а також Інституту інноваційних технологій
і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. До роботи методологічного семінару активно долучилися представники класичних і педагогічних університетів, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та інших вищих, загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів різних регіонів України: АР Крим, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Херсонської, Хмельницької областей.
На методологічному семінарі розглянуто комплекс проблем, пов’язаних
з розробленням стратегії впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес навчальних закладів усіх рівнів освіти та наукового психолого-педагогічного супроводу медіаосвітніх інновацій. Роботу методологічного семінару було організовано в пленарному режимі та в межах п’яти секцій, що дало змогу зосередитися на таких тематичних напрямах:
теоретичні і методичні засади вивчення сучасного інформаційного простору та організації медіаосвіти в Україні;
актуальні завдання становлення медіапсихології як наукової дисципліни та особливості психологічного супроводу медіаосвіти;
медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;
інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті молоді;
психолого-педагогічні проблеми становлення особистості і громадянина в умовах інформаційного суспільства.
Програму методологічного семінару опубліковано на сайті НАПН України http://naps.gov.ua та сайті Інституту соціальної та політичної психології НАПН України www.ispp.org.ua.
До програми методологічного семінару було включено 106 доповідей. Тематика і зміст представлених для обговорення доповідей свідчать про актуальність порушеної проблеми інтенсифікації розвитку медіаосвіти в Україні. Учасники методологічного семінару відмічають, що темпи і завдання розбудови медіаосвіти на вітчизняних теренах загалом відповідають Концепції впровадження медіаосвіти, схваленій Президією НАПН України 2010 року. Перші результати всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів, що розпочався у 2011–2012 навчальному році, підтверджують високу зацікавленість суб’єктів освітнього процесу в здійсненні різноманітних освітніх інновацій на базі вітчизняної соціально-психологічної моделі медіаосвіти. Почав формуватися медіаосвітній громадський рух у країні, який поєднує систему освіти з ініціативами широкої батьківської громадськості та медіаіндустрії, спрямованими на реалізацію Конвенції ООН щодо прав дитини, зокрема на безпечний інформаційний простір.
Разом з тим спостерігається неправомірне розширення розуміння медіаосвіти, коли під нею розуміють будь-яке використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Учасники методологічного семінару наголошують на необхідності використання загальноприйнятого в світі та сформульованого в документах ЮНЕСКО визначення медіаосвіти як автономної галузі знань у педагогічній теорії та практиці, спрямованої на навчання теорії та практичних умінь оволодіння сучасними мас-медіа, яку слід відрізняти від використання медіа як допоміжних засобів у викладанні інших навчальних дисциплін.
У зв’язку з останніми ініціативами ЮНЕСКО щодо об’єднання питань медіа- та інформаційної грамотності, проведенням Першого глобального форуму з медіа- та інформаційної грамотності (Фес, Морокко, 19–22 червня 2012 р.), конференції ЮНЕСКО з медіа- та інформаційної грамотності в суспільстві знань (Москва, 24–25 червня 2012 р.), постає необхідність розроблення Національної стратегії забезпечення медіа- та інформаційної грамотності в Україні
з урахуванням перспектив розвитку освіти після 2015 р., що визначаються нині міжнародною освітньою спільнотою.
Згідно з Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки одним із пріоритетів проголошено інформатизацію освіти, що покликана забезпечити підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Методологічний семінар НАПН України наголошує на потребі розширити поняття інформатизації освіти, включивши до нього заходи з розвитку медіакультури на всіх рівнях освіти, у тому числі й у дистанційних формах.
З огляду на означений стратегічний напрям учасники методологічного семінару вважають за доцільне створити робочу групу з підготовки проекту Національної стратегії забезпечення медіа- та інформаційної грамотності в Україні і рекомендують:
1. Міністерству освіти і науки України:
1.1. Протягом поточного року розробити систему заходів з підвищення медіаосвітньої компетентності викладачів ВНЗ і ПТНЗ, учителів ЗНЗ, вихователів ДНЗ, у тому числі за допомогою дистанційного навчання.
1.2. Невідкладно вивчити питання щодо включення дисциплін медіаосвітнього профілю (Медіакультура, Медіаосвіта/ медіаграмотність, Медіапсихологія тощо) до навчального плану професійної підготовки студентів різних спеціальностей у межах комунікативних елементів галузевих стандартів освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціаліста (організація особистої діяльності як складової колективної діяльності, вибір стратегії спілкування тощо) і освітньо-професійних програм підготовки спеціаліста (блоків змістових модулів гуманітарної і соціально-економічної підготовки).
1.3. На базі здійснюваного нині всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів започаткувати Перший всеукраїнський медіаосвітній проект, у якому інтегрувались би медіаосвітні інновації, які апробуються на всіх рівнях освіти – від дошкільної до вищої професійної і освіти протягом життя.
1.4. Разом з Президією НАПН України забезпечити завершення згаданого експерименту у визначені терміни, організувати широке громадське обговорення його результатів, розробити з урахуванням підсумків проведеного обговорення проекти Державної концепції і Програми розвитку медіаосвіти в Україні та увійти до Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України з ініціативою їх затвердження.
1.5. Цілеспрямовано впроваджувати медіаосвітні інновації, зокрема ті, ефективність яких перевірено науковцями НАПН України, а також підтримувати активну участь учнів загальноосвітніх шкіл та студентів у спільному пошуку форм і засобів медіаосвіти, які відповідають потребам молодого покоління.
2. Науковим установам НАПН України, науковим колективам інших установ та навчальних закладів:
2.1. Активніше включати до завдань науково-дослідної роботи проблемні питання розвитку медіаосвіти в Україні, зокрема підготовки психолого-педагогічних розробок з інтегрованої в інші дисципліни та неформальної (позакласної, позашкільної) медіаосвіти, вивчення механізмів, закономірностей та умов ефективної взаємодії дитини із сучасним медіапростором, розвитку медіакультури суб’єктів освітнього процесу на всіх рівнях його здійснення.
2.2. Започаткувати фахове інтернет-видання “Медіапсихологія і медіаосвіта”.
 
3. Обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти:
3.1. На систематичній основі забезпечувати підвищення кваліфікації педагогів за медіаосвітнім напрямом.
3.2. Стимулювати розроблення індивідуальних авторських програм на базі існуючих типових програм Медіаосвіта/медіаграмотність та Медіапсихологія, Концептуальної рамки медіаосвіти дітей різного віку.
 
4. Громадським організаціям:
4.1. Утворити Громадську раду з координації медіаосвітнього руху в Україні.
4.2. Сприяти розвитку творчої медіаосвіти, започатковувати фестивалі дитячої та юнацької медіатворчості, створювати медіаклуби, студії та інші форми розбудови спільнот медіаосвітньої практики.
 
5. Студентам, учням, слухачам системи післядипломної освіти:
5.1. Спрямовувати зусилля на усвідомлення власних медійних та інформаційних потреб, побудову паритетної взаємодії з педагогами для розв’язання у співпраці основних завдань забезпечення розвитку медіакультури громадян України, відповідної викликам інформаційного суспільства.
5.2. Долучатися до спільних науково-дослідних робіт з актуальних питань підготовки молоді до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним простором.
 
Рекомендації методологічного семінару НАПН України опублікувати на сайті НАПН України і сприяти їх найширшому розповсюдженню та обговоренню. Пропозиції направляти на адресу seminar@ispp.org.ua.


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України