Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Круглий стіл "Інноваційний потенціал учнівської та педагогічної спільноти"

26 березня 2012 року 

 
26 березня 2012 року співробітники лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України разом із колегами з кафедри психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка провели на його базі круглий стіл "Інноваційний потенціал учнівської та педагогічної спільноти". У роботі круглого столу взяли участь викладачі, магістранти та студенти Київського університету ім. Бориса Грінченка, науковці лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України,  науково-педагогічні працівники кафедри медичної психології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, представники громадських організацій та освітянської преси.
Із вступним словом до учасників заходу звернувся директор Педагогічного інституту, кандидат психологічних наук В.І.Юрченко, який наголосив на важливості й актуальності обраної для круглого столу теми, після чого розпочалась активна дискусія щодо таких проблем:
1.     Освітні інновації в Україні та проблеми їх упровадження.
2.     Освітні інновації та їх інноваційний потенціал очима студентської молоді.
3.     Інноваційний потенціал та інноваційні ресурси сучасного освітнього простору.
4.     Психолого-педагогічний аспект інноваційних освітніх технологій.
5.     Інклюзивна освіта як інноваційний тренд у сучасному освітньому просторі.
Завідувач лабораторії соціально-психологічних технологій ІСПП, кандидат психологічних наук П.Д.Фролов ознайомив учасників з результатами опитування, згідно з якими майже 55% студентів бачать у викладачах і вчителях тих, хто сприяє впровадженню в Україні різноманітних інновацій. Більшими інноваторами молоді люди вважають хіба що вчених та представників середнього і малого бізнесу. Водночас промовець зазначив, що слід взяти до уваги і результати колег, які свідчать, що в портреті бажаного, ідеального педагога такої риси, як інноваційність, поки що явно бракує, тоді як запит на педагогіку співробітництва виражений досить чітко.
Під час обговорення питань, пов’язаних з просуванням освітніх інновацій, П.Д. Фролов наголосив на відповідальності їх розробників та ініціаторів упровадження за наукову обґрунтованість пропонованих змін, адже інколи фактичні результати не відповідають благородним сподіванням і гарними обіцянкам. На жаль, зауважив доповідач, ентузіасти-інноватори часто більшою мірою дбають про створення привабливого образу інновації, аніж про докази її результативності та безпечності. Недостатня обізнаність журналістів із специфікою дослідницької діяльності також інколи призводить до популяризації доволі сумнівних інновацій.
Виступ старшого наукового співробітника лабораторії А.О.Овчарова «Мобілізаційні ресурси інтерактивного підходу» стосувався необхідності зміщення акценту в навчальному процесі з монологічного та суб’єкт-об’єктного спілкування на діалогічний та суб’єкт-суб’єктний,  урахування впливу зворотного зв’язку на якість сприймання інформації студентами. Важливим чинником підвищення ефективності навчання та мобілізації інноваційного потенціалу суб’єктів освітнього простору є використання всіх наявних каналів передавання та сприймання інформації: аудіальних, візуальних, кінестетичних та віртуальних.
Проблемам, що стосуються використання інноваційного потенціалу та інноваційних ресурсів країни та її освітнього простору, розробки та впровадження інноваційних технологій, які дають можливість: вибудовувати сприятливий інноваційний контекст, формувати позитивний образ освітніх інновацій у свідомості тих, кому ці інновації адресовані, та управляти цим образом, було присвячено виступи старшого наукового співробітника О.М. Плюща та молодших наукових співробітників Г.В. Сергійчука і Т.Г. Хлаповської.
Психолого-педагогічним аспектам упровадження освітніх інновацій присвятили свої виступи співробітники кафедри психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Завідувач кафедри психології доктор психологічних наук О.В.Петрунько означила головні системні проблеми, пов’язані з упровадженням освітніх інновацій в Україні. До системних перешкод в реалізації таких інновацій, на її думку, належать:
1)     системна нестабільність, ознаки якої виявляються в усіх сферах суспільного життя, у тому числі і в освіті;
2)     брак ресурсів;
3)      неузгодженість управлінських рішень.
        Провідний науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України кандидат психологічних наук С.О.Ладивір акцентувала увагу на необхідності посилення інтеграційних процесів у вітчизняному освітньому просторі, визначила психологічні основи такої інтеграції, а також наголосила на ініціюванні відповідальності науково-педагогічної спільноти перед прийдешніми поколіннями.
Викладачі та науковці таркнулися також широкого кола інших проблем. Зокрема, було обговорено такі теми:
інноваційні тренди в сучасному освітньому просторі (С.О.Ладивір, Н.А.Тертична, Ю.В.Петренко);
нові технології навчання і виховання дітей (О.С.Корольова, К.В.Карасьова, Л.І.Соловйова, І.С.Мельник, Л.І.Дерев’янко);
образ сучасного викладача у свідомості майбутніх педагогів (Н.О.Грицюк).
За підсумками роботи круглого столу його учасники ухвалили рішення продовжити дискусію у форматі студентської конференції у травні 2012 року, де можна буде значно більше уваги приділити долученню студентської молоді до інноваційних процесів, що наразі відбуваються у сфері освіти, та оптимізації таким чином їх перебігу.

 

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України