Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

VIІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»

27-29 травня 2016 року

Запрошуємо взяти участь у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення».
Конференція відбудеться 27-29 травня 2016 р. в приміщенні Мелітопольського державного педагогічного університету за адресою: 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. К. Маркса, 19

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

Інститут соціальної та політичної

 психології НАПН України

Мелітопольський  державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького

Мелітопольський інститут екології

та соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

ВГО «Арт-терапевтична асоціація»

 

VIІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  

«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»


27-29 травня 2016 року

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної  конференції  з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення»

Мета конференції:

  - об’єднання творчих зусиль науковців, викладачів, практичних психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, реабілітологів представників громадських організацій для осмислення та узагальнення професійного досвіду в соціальній сфері;

-          поєднання теорії і практики у діяльності фахівців соціальної спрямованості на сучасному етапі розвитку суспільства.

Учасники конференції:

до участі в конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, представники громадських об’єднань, фахівці  соціальної сфери: соціологи, психологи, соціальні педагоги, соціальні працівники, реабілітологи.

Конференція  відбудеться 27-29травня 2016 р. в приміщенні  Мелітопольського державного педагогічного університету за адресою: 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. К. Маркса, 19.

Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутне таксі «Ц.ринок» до кінцевої зупинки

Режим роботи:

27 травня – заїзд, пленарне та секційні засідання, екскурсія на Кам’яну Могилу (геологічна пам’ятка) та майстер-класи на її території;

28 травня  - тренінг-марафон (представлені: психодрама, арт-терапія, гештальт-терапія та ін.); закриття конференції;

29 травня – екскурсійний день (заповідні місця Запорізького краю) – оплачується окремо.

Початок роботи конференції 27 травня 2016 р. о 10 год. Реєстрація учасників – о 9 год. на першому поверсі  Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти МДПУ ім. Богдана Хмельницького.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ: 

1.      Соціальна робота – теорія і практика:

 -       теоретичні засади підготовки фахівців соціальної сфери;

-          специфіка допомоги різним категоріям клієнтів.

2.      Соціальна психологія – сучасний вимір професіоналізму:

-          методологічні основи соціально-психологічного втручання в соціальній сфері;

-          мала соціальна група: структурні і динамічні параметри, груповий процес.

 

3.      Соціальна педагогіка – сьогодення та перспективи:

-          інноваційні технології в роботі соціального педагога;

-          критерії якості професійної підготовки соціального педагога.

-           

4.      Реабілітація  (соціальна, психологічна і фізична) – потреби та можливості:

-          досвід поєднання і функціонування різновидів реабілітації;

-          реабілітаційні заходи щодо ВПО та ветеранів АТО;

 

У межах кожного тематичного напрямку розглядаються також питання:

-          специфіка професійної діяльності фахівця соціальної сфери;

-          потреби суспільства й фахова діяльність.

 

Для публікації в матеріалах конференції подаються або стаття, або тези.

Вимоги до змісту і технічного оформлення тексту статті у збірник матеріалів конференції

Мова статті – українська. Загальний обсяг 10–12 сторінок. Структура статті повинна відповідати вимогам щодо фахових наукових видань України, мати анотації українською, російською та англійською мовами (переклад прізвища автора, назви статті та текст до 100 слів ) і ключові слова зазначеними мовами (до 10 слів).

Матеріали подаються в друкованому (підписаному автором) та електронному (лист у форматі MS Word 97/2000 на адресу olgapletka@mail.ru) варіантах:

– тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5, вирівнювання – по ширині;

– верхнє, нижнє і праве поля – 2,0см, ліве – 2,5см,  відступ на абзац – 1,25см;

– на початку в лівому верхньому кутку - УДК, у правому верхньому кутку - прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене звання (маленькими буквами, жирним шрифтом Arial 14-го розміру);  нижче – назва організації (ВНЗ) (без скорочень) та місто; нижче, через інтервал, посередині великими літерами – назва статті (маленькими буквами, жирним шрифтом 14-го розміру Arial); нижче, через два інтервали, друкується текст у Times New Roman;

– схеми і діаграми виконуються в редакторі Word;

– список літератури є обов’язковим і додається після статті, джерела зазначають у порядку цитування та за сучасними вимогами;

– посилання на кожне літературне джерело є обов’язковим і наводиться у квадратних дужках, де зазначаються номер джерела і через кому сторінка, наприклад [6, с. 49].

 

Автори відповідають за зміст і достовірність поданих матеріалів. Термін подачі статей до 02 травня 2016 року.

Умови участі:

Організаційний внесок за участь у конференції (27-28 травня) - 300 грн.

(29 травня – екскурсійний день, оплачується окремо), заочна форма участі (матеріали конференції, сертифікат та їх пересилка) – 150 грн. Спеціальні умови участі для окремих категорій (при наявності відповідних документів):

 - для учасників попередніх конференцій – 250 грн.

- для членів ВГО «Арт-терапевтична асоціація» і студентам очного відділення 200 грн,

- для волонтерів, вимушених переселенців та ветеранів АТО 150 грн.

Є можливість оплати поденно.

Умови заочної участі:

 - тільки публікація – оплачується за кількістю сторінок;

 - публікація, внесення у програму конференції, надання сертифікату, поштові послуги (пересилка матеріалів) – вартість публікації + 50% оргвнеску (150 грн).

29 травня оплачується окремо  залежно від вартості екскурсійного пакету.

Можливі варіанти проживання: гуртожиток (від 100 грн.), винаймання подобово квартири (від 120 грн.) або готелю (від 180грн.).

         Оргвнесок можна сплатити беспосередньо на конференції.

     У разі попередньої сплати оргвнеску  просимо надіслати кошти поштовим переказом  Плетці Ользі Тарасівні на адресу: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Шановні колеги – учасники конференції!  

Прошу звернути Вашу увагу на те, що можливість подавати заявки, вносити зміни у програму конференції є до 10 травня 2016 року. Після зазначеного терміну такої можливості не буде.

 

Додаткова інформація:

https://www.facebook.com/groups/383956691651255/

 

Заявка на участь у роботі конференції подається без скорочень у електронному варіанті за адресою: https://docs.google.com/forms/d/1frh7xo-

K2WiIc7LM4faB0JuKabygtcNR_kajATXJgWY/viewform

 

Організаційний комітет конференції буде щиро вдячний за оперативність, розуміння та попередню реєстрацію.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю

«Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення»

(Мелітополь, травень 2016)

Прізвище  _______________________________

Ім’я   ___________________________________

По батькові  _____________________________

Науковий ступінь  ________________________

Вчене звання_____________________________

Місце роботи (організація) _________________

Посада  _________________________________

Адреса для листування ____________________

________________________________________

Телефон / факс дом. _______________________

Телефон / факс служб. _____________________

Ел. пошта:

Форма участі: 

-           доклад на пленарному засіданні (до 15 хв.);

-           повідомлення на секції (до 10 хв.);

-          участь без доповіді та публікації;

-          участь тільки публікацією;

-           демонстрація майстер-класу (2 год.),

назва ________________________________

________________________________________

Назва доповіді (виступу)

________________________________________

________________________________________

Напрям (секція) __________________________

Потреба в житлі:      1 Так 1 Ні

(уточнити по тел. можливість бронювання житла)

Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез)

Мова тез – українська або російська. Загальний обсяг тез    не більше 3 стор.

Матеріали подаються в друкованому та електронному варіантах на диску у форматі MS Word 97/2000 або на електронну пошту:

– тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5;

– усі поля на сторінці по 2 см, відступ на абзац 1,25 см;

– на початку в лівому верхньому куті - УДК, у правому куті - прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю, напівжирним курсивом Arial); нижче – назва організації (ВНЗ) (без скорочень) та місто; нижче через інтервал у центрі – назва статті або доповіді (маленькими буквами, жирним шрифтом 14-го розміру Arial); нижче, через два інтервали, друкується текст у Times New Roman;

– ілюстрації мають бути виконані з використанням стандартних  програм пакету MS Office (Word, Excel, Power Point), вставлені у текст як малюнок та згруповані (поміщати в разі крайньої потреби);

– список літератури є обов’язковим і додається після тез, джерела зазначають у порядку цитування(4–5 джерел);

– посилання на кожне літературне джерело є обов’язковим і наводиться у квадратних дужках.

Вартість публікації: 40 гривень за 1 сторінку тексту. Термін подачі тез до 2 травня 2016 р.

 Контактна особа: Плетка Ольга Тарасівна, р. тел.: (044) 425-24-08;

м.тел.: (098) 425-16-09

Електронна адреса для спілкування: olgapletka@mail.ru

Умови участі в конференції

1.      Електронна реєстрація https://docs.google.com/forms/d/1frh7xo-K2WiIc7LM4faB0JuKabygtcNR_kajATXJgWY/viewform

2.      Один друкований екземпляр статті або тез (підписаний автором або авторами).

3.      Лист з текстом статті або тез (назва файлу – прізвище першого автора українською) надсилається на адресу: olgapletka@mail.ru.

4.      Поштова квитанція про оплату

(40 грн. за повну або неповну сторінку) - до 10 травня 2016 року

         Для участі у конференції просимо до

10 травня 2016 року надіслати заявку та кошти Плетці Ользі Тарасівні на адресу: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 15. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

        Усі матеріали, надіслані та оплачені в зазначений термін (тези і статті для друку в матеріалах конференції), публікуються до початку конференції.

        Відібрані оргкомітетом статті будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Наукові студії з соціальної та політичної психології».

Учасники конференції отримують сертифікати участі.

Організаційний внесок за участь у конференції становить 300 грн. – для по­кри­ття затрат, пов’язаних з інформаційно-організаційним забезпечен­ням.

Ви­тра­ти на відрядження за рахунок сторони, що відряджає.  


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України