Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Круглий стіл «Взаємодія в малих групах: травма як чинник розвитку»

17 травня 2016 р.

Запрошуємо всіх бажаючих до участі в роботі круглого столу «Взаємодія в малих групах: травма як чинник розвитку».
Відкриття заходу - 17 травня 2016 р. о 12.00.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин

17 травня 2016 р. о 12.00

в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

відбудеться круглий стіл та тему:

«Взаємодія в малих групах: травма як чинник розвитку»

 

Проблеми малих груп є одними з центральних у сучасній соціальній психології. Мала група – це сукупність людей, між якими існують певні зв’язки (вони кількісно і якісно дуже різноманітні). Це дуже важливий об’єкт у соціальній психології. Мала група, з одного боку, є елементарною одиницею практично всіх більш складних соціальних систем, а з іншого – є середовищем, у якому безпосередньо живе та діє індивід, де формується його особистість, без якої неможливий процес соціалізації. Вона є спільнотою, в якій людина перебуває протягом усього життя.

Соціально-психологічні закономірності, що лежать в основі процесів взаємодії в малих групах, є дуже важливими, що зумовлює високу актуальність даної проблематики. Від ефективності групової взаємодії залежить не лише соціально-психологічний клімат, а й ефективність функціонування груп різної величини та природи, а також повноцінна самореалізація особистості як члена малої групи.

На круглому столі пропонується обговорити ці проблеми в контексті психології травми. Сучасна Україна переживає психологічну травматизацію на всіх рівнях від особистості до суспільства в цілому. Мала група – це той осередок, де відображаються всі травми суспільства, і одночасно – це місце де можна зцілювати наслідки цих травм.

На круглому столі будуть обговорюватися такі проблемні питання:

 

– Поняття групової взаємодії та її види;

– Співвідношення понять «групова взаємодія» та «групова динаміка»;

– Спільне та відмінне у взаємодії в малих, середніх та великих групах;

– Групова взаємодія як чинник розвитку групи;

– Еволюція малої групи та травми її розвитку;

– Робота з травмами в малих психотерапевтичних групах;

– Мала група та колективні травми суспільства

 

На круглий стіл запрошуються всі бажаючі

 

Для участі в круглому столі просимо до 10 травня 2016 р. надіслати заявку (форма додається) на електронну адресу : pavelgorn13@gmail.com.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Керівник проекту – директор ІСПП НАПН України, член-кореспондент НАПН України М.М.Слюсаревський.

Керівник круглого столу – завідувач лабораторії ІСПП НАПН України д. психол. н., проф. П.П.Горностай.

 

Заявка на участь у круглому столі

Взаємодія в малих групах: травма як чинник розвитку

17 травня 2016 р.

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________

 

Назва доповіді _________________________________________________

 

Місце роботи: організація, підрозділ _______________________________

 

Посада, науковий ступінь, наукове звання __________________________

 

e-mail _________________________________________________________

 

Контактний телефон ____________________________________________

 

Поштова адреса з індексом ______________________________________

 

================

Контактний телефон:

+380672355349 Горностай Павло Петрович

 

Fax: +380444254556

 

E-mail: pavelgorn13@gmail.com

          admin@ispp.org.ua

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України