Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти
ГРОМАДСЬКА ДУМКА ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНІ НАМІРИ УКРАЇНЦІВ НА ПОЧАТКУ НОВОГО ПОЛІТИЧНОГО СЕЗОНУ (див. розділ "Електронна бібліотека - Інформаційні бюлетені")      

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Круглий стіл «Взаємодія в малих групах: травма як чинник розвитку»

17 травня 2016 р.

Запрошуємо всіх бажаючих до участі в роботі круглого столу «Взаємодія в малих групах: травма як чинник розвитку».
Відкриття заходу - 17 травня 2016 р. о 12.00.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин

17 травня 2016 р. о 12.00

в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

відбудеться круглий стіл та тему:

«Взаємодія в малих групах: травма як чинник розвитку»

 

Проблеми малих груп є одними з центральних у сучасній соціальній психології. Мала група – це сукупність людей, між якими існують певні зв’язки (вони кількісно і якісно дуже різноманітні). Це дуже важливий об’єкт у соціальній психології. Мала група, з одного боку, є елементарною одиницею практично всіх більш складних соціальних систем, а з іншого – є середовищем, у якому безпосередньо живе та діє індивід, де формується його особистість, без якої неможливий процес соціалізації. Вона є спільнотою, в якій людина перебуває протягом усього життя.

Соціально-психологічні закономірності, що лежать в основі процесів взаємодії в малих групах, є дуже важливими, що зумовлює високу актуальність даної проблематики. Від ефективності групової взаємодії залежить не лише соціально-психологічний клімат, а й ефективність функціонування груп різної величини та природи, а також повноцінна самореалізація особистості як члена малої групи.

На круглому столі пропонується обговорити ці проблеми в контексті психології травми. Сучасна Україна переживає психологічну травматизацію на всіх рівнях від особистості до суспільства в цілому. Мала група – це той осередок, де відображаються всі травми суспільства, і одночасно – це місце де можна зцілювати наслідки цих травм.

На круглому столі будуть обговорюватися такі проблемні питання:

 

– Поняття групової взаємодії та її види;

– Співвідношення понять «групова взаємодія» та «групова динаміка»;

– Спільне та відмінне у взаємодії в малих, середніх та великих групах;

– Групова взаємодія як чинник розвитку групи;

– Еволюція малої групи та травми її розвитку;

– Робота з травмами в малих психотерапевтичних групах;

– Мала група та колективні травми суспільства

 

На круглий стіл запрошуються всі бажаючі

 

Для участі в круглому столі просимо до 10 травня 2016 р. надіслати заявку (форма додається) на електронну адресу : pavelgorn13@gmail.com.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Керівник проекту – директор ІСПП НАПН України, член-кореспондент НАПН України М.М.Слюсаревський.

Керівник круглого столу – завідувач лабораторії ІСПП НАПН України д. психол. н., проф. П.П.Горностай.

 

Заявка на участь у круглому столі

Взаємодія в малих групах: травма як чинник розвитку

17 травня 2016 р.

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________

 

Назва доповіді _________________________________________________

 

Місце роботи: організація, підрозділ _______________________________

 

Посада, науковий ступінь, наукове звання __________________________

 

e-mail _________________________________________________________

 

Контактний телефон ____________________________________________

 

Поштова адреса з індексом ______________________________________

 

================

Контактний телефон:

+380672355349 Горностай Павло Петрович

 

Fax: +380444254556

 

E-mail: pavelgorn13@gmail.com

          admin@ispp.org.ua

 


 

Події
Головна подія
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України