Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти
     

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

IV міжнародний науково-практичний семінар «Психологія політичного та економічного самовизначення»

20 травня 2016 року

Запрошуємо психологів, економістів, політологів взяти участь у роботі IV міжнародного науково-практичного семінару «Психологія політичного та економічного самовизначення» (20 травня 2016 року, м. Київ, Україна)ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ
LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU & EPIA (РУМУНІЯ)
CISES s.r.l. & PSIOP (ІТАЛІЯ)
FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA (МОЛДОВА)
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES (СЕРБІЯ)
UNIVERSITY OF PELOPONNESE (ГРЕЦІЯ)
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN (ПОЛЬЩА)
LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES (ЛІТВА)
 
IVміжнародний науково-практичний семінар
«ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ»
 
20 травня 2016 року,
м. Київ, Україна
 
На базі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 20 травня 2016 року відбудеться IV Міжнародний науково-практичний семінар з політичної та економічної психології «Психологія політичного та економічного самовизначення».
У роботі семінару візьмуть участь провідні фахівці у сфері соціальної, політичної та економічної психології України (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України), Румунії (Lucian Blaga University of Sibiu), Італії (Cisess.r.l., Institute of psychotherapy, interventionon organizational disease and valorization of the person), Молдови (Міжнародний незалежний університет Республіці Молдова), Сербії (Institute of Social Sciences), Греції (University of Peloponnese), Польщі (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Литви (Lithuanian University of Educational Scienses) та інших ВУЗів і наукових інститутів.
 
Запрошуємо психологів, економістів, політологів взяти участь у роботі семінару.
 
У роботі семінару планується висвітлення наступних напрямків політичної та економічної психології:
 
·         Психологічні особливості економічної політики держави;
·         Громадська думка за політичних та економічних питань;
·         Психологічні особливості ставлення до грошей, доходів і заощаджень;
·         Психолого-економічні аспекти діяльності організацій;
·         Психологія підприємництва;
·         Громадянська активність та громадянська освіта;
·         Політична та економічна свідомість та соціалізація;
·         Психологія споживчої поведінки;
·         Психологія багатства та бідності;
·         Парадигма соціальних репрезентацій в політичної та економічної психології;
·         Педагогічні основи розвитку політичної та економічної свідомості;
·         Психологічне благополуччя як чинник економічного розвитку.
  
Робоча мова семінару: англійська.
Форма участі у семінарі: очна та заочна.
База проведення семінару: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.
 
 
Для участі в семінарі необхідно до 1 квітня 2016 року подати в Оргкомітет за електронною адресою dnipropsy@yahoo.com:
1. заявку на кожного учасника;
2. матеріали доповіді (тези англійською мовою) в електронному вигляді;
(Назва файлів: Ivanova_tezy; Ivanova_zayavka).
 
За матеріалами семінару буде опубліковано збірник тез англійською мовою.
 
Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до збірника тез:
Тези теоретичних досліджень повинні включати такі блоки: 1) introduction, 2) objectives, 3) results, 4) conclusions.
Тези емпіричних досліджень повинні включати: 1) introduction, 2) objectives, 3) method and procedure, 4) results, 5) conclusions.
Назви та смислові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним шрифтом. Перед текстом тез потрібно вказати: назву, ініціали, прізвище автора, наукове звання, ступінь, посаду, установу.
Обсяг тез–близько 1200 слів. Електронна версія тез: формат *. doc та *. docx, шрифтTimesNewRoman, 14 кегль, 1,5 інтервал, поля з усіх боків 2 см.
Студенти можуть подавати тези тільки у співавторстві з викладачами.
 
Оргкомітет залишає за собою право відмовити в публікації матеріалів, які не відповідають зазначеним вимогам, написаних не науковою англійською мовою або поданих пізніше зазначеного терміну.
 
Організаційний внесок 20 євро включає публікацію та пересилку збірника тез поштою. Оргкомітет може вислати макет на електронну пошту в pdf* форматі.
Проїзд, проживання, харчування учасники сплачують самостійно.
 
Інформація для контактів:
 
Бондаревська Ірина Олегівна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних технології Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Тел.: +38 067 714 0886
 
 
ЗАЯВКА
(заповнюється англійською мовою)
на участь у IV Міжнародномунауково-практичномусемінарі
«Психологіяполітичного та економічногосамовизначення»
ПІБ
 
Науковий ступінь
 
Вчене звання
 
Посада
 
Установа (місце роботи)
 
Назва доповіді
 
Поштова адреса
 
Телефон
 
e-mail
 
Форма участі (очна / заочна)
 
 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України