Проблеми політичної психології

Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) 2411-1449

DOI

Свідоцтво про державну реєстраціюКВ № 22185-12085 ПР від 24.06.2016 р.

Фахова реєстрація у ДАК України Постанова Президії ВАК України № 1–05/7 від 04.07.2006 р.; рішення Атестаційної колегії МОН України від 29 вересня 2016 року; наказ МОН України № 1222 від 07.10.2016 р.

Рік заснування1995, перереєстрований у 2016 р.

ЗасновникІнститут соціальної та політичної психології НАПН України Асоціація політичних психологів України

Періодичність – 1 рази на рік

Мова виданняукраїнська, російська, англійська, польська, італійська

Адреса редакції04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15

Контакти – Тел. 044-425-24-08, email: polpsyua@ukr.net

 

Цілі та проблематика видання

Актуальні проблеми політичної психології, психологічні проблеми побудови громадянського суспільства в Україні, політичної соціалізації молоді

[згорнути]
Процес рецензування
[згорнути]
Інформація для авторів
[згорнути]
Головний редактор

Найдьонова Л. А.

[згорнути]
Заступники головного редактора

Чорна Л. Г.

[згорнути]
Склад редакційної колегії

Батраченко І. Г., Васютинський В. О., Полунін О. В., Сєдих К. В., Татенко В. О., Хазратова Н. В.,
Григоровська Л. В., Суший О. В., Бондаревська І. О.

[згорнути]
Сайт

English version

http://www.ispp.org.ua/bibl_5.htm

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppp/index.
html

Home

[згорнути]
Представлення видання у міжнародних наукометричних базах даних

[згорнути]
Свідоцтво

 

 

 

 

 

 

 

 

[згорнути]