Лабораторія психології спілкування

Бевз Галина Михайлівна

Завідувач лабораторії, доктор психологічних наук, професор

 

Сайтhttp://labpsycom.usite.pro/load

e-mail: galina.bevz@ispp.org.ua

 

 

 

 

Співробітники лабораторії:

Бевз Галина Михайлівна – доктор психологічних наук, професор (https://scholar.google.com.ua/citations?user=gG5SFi8AAAAJ&hl=uk);

Петренко Ірина Володимирівнакандидат психологічних наук, старший науковий співробітник; (https://scholar.google.com.ua/citations?user=cHdlj0kAAAAJ&hl=uk);

Кравчук Світлана Леонтіївна – кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник; (https://scholar.google.ru/citations?user=-Y6aPNYAAAAJ&hl=ru);

Довгань Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник; (https://scholar.google.com.ua/citations?user=EAVRuz0AAAAJ&hl=ru);

Чуніхіна Світлана Леонідівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник; (https://scholar.google.com.ua/citations?user=DZPSDMoAAAAJ&hl=ru)

Юрченко Віктор Іванович – кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник; (https://scholar.google.com.ua/citations?user=kbPyXRcAAAAJ&hl=uk);

Малєєва Наталія Сергіївнакандидат психологічних наук, науковий співробітник; (https://scholar.google.com.ua/citations?user=npq4m0kAAAAJ&hl=uk);

Гриценок Людмила Іванівна – науковий співробітник; (https://scholar.google.com.ua/citations?user=sIGbpqEAAAAJ&hl=uk);

Цукур Ольга Григорівнамолодший науковий співробітник;

(https://scholar.google.com.ua/citations?user=hPXo_tQAAAAJ&hl=uk)

Черниш Людмила Петрівнанауковий співробітник.

====

Петренко Ірина Володимирівнакандидат психологічних наук, старший науковий співробітник;

Кравчук Світлана Леонтіївна – кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник;

Довгань Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник;

Чуніхіна Світлана Леонідівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник;

Юрченко Віктор Іванович – кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник;

Малєєва Наталія Сергіївнакандидат психологічних наук, науковий співробітник;

Гриценок Людмила Іванівна – науковий співробітник;

Цукур Ольга Григорівнамолодший науковий співробітник;

Черниш Людмила Петрівнанауковий співробітник.

Про лабораторію:

Рік заснування лабораторії – 2000.

Створена як лабораторія психології політичного вибору, що у 2006 році трансформувалася у лабораторію фундаментальних і прикладних проблем спілкування, а у 2013 році – лабораторію психології спілкування.

Діяльність лабораторії направлена на вивчення психології спілкування людей у різних сферах активностей, як основи просоціальності та мирної людської взаємодії.

Тематика наукового дослідження
[згорнути]
Видання:

Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування

Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування : [монографія] / [О. М. Кочубейник, Н. О. Довгань, В. М. Духневич, О. В. Івачевська, І. В. Петренко, З. Ф. Сіверс, О. Г. Цукур] ; за наук. ред. О. М. Кочубейник; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький, 2018. – 232 с.
Режим доступу: http://labpsycom.usite.pro/load http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lpc/

 

 

 

 

 

 

[згорнути]
Рефлексивні основи соціально-психологічного супроводу модернізаційних процесів в освіті : методичні рекомендації

Хоріна О. І. Рефлексивні основи соціально-психологічного супроводу модернізаційних процесів в освіті : методичні рекомендації / О. І. Хоріна ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 48 c.

Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711898

 

 

 

 

 

 

[згорнути]
Социально-психологические механизмы информационного влияния : монография

Плющ А. Н. Социально-психологические механизмы информационного влияния : монография / А. Н. Плющ. – Нежин : Видавництво Аспект-Поліграф, 2017. – 244 с.

Петренко І. В. Особливості регулятивної сфери у школярів з різними навчальними досягненнями: посібник / І. В. Петренко ; Національна академія педагогічних наук України. Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – 160 с.

Режим доступу: http://labpsycom.usite.pro/load;http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/705335

 

 

 

 

 

[згорнути]

[згорнути]
Підготовлено до друку
[згорнути]
Практичний досвід співробітників
[згорнути]
Пропонуємо послуги

Проекти по роботі з сім’ями, дітьми та молоддю
 • Технологія організації цільового комунікативного простору з метою врегулювання соціальних конфліктів в сім’ї: Інтерактивно-діалогічний підхід (для центрів сім’ї, дітей та молоді).
 • Семінар-тренінг «Врегулювання соціальних конфліктів у сім’ї: від теорії до практики» (для сімейних психологів та соціальних працівників).
 • Комунікативний тренінг «СТОП конфлікт: діалогічне спілкування у сімейному просторі» (для повнолітніх).
 • Сімейний психологічний ретрит «Тиша й гладь» (для повнолітніх).
 • Майстер-клас (1,5 год) або група психотерапевтичного спрямування (10 зустрічей, 40 год) «Не_так_а(ий)_Я: ціна та ресурси інакшості у просторі професійних, сімейних та особистих стосунків» (для повнолітніх).
 • Психологічна тренінг-гра з метою формування навичок адекватної поведінки в конфліктних ситуаціях у сім’ї «Між двох вогнів» (групи для підлітків 12-14 та 15-17 років).
 • Комплекс технологій соціально-психологічної діагностики і соціально-психологічного проектування комунікативних процесів у просторі освіти: технологія «Appreciative Inquiry / Парадигма позитивних змін»; технологія «SWOT-аналізу»; технологія «ORID-model / ОРІП-модель».
 • Програма шкільного курсу «Цікаве спілкування» для учнів молодшого і середнього шкільного віку.
 • Методичний інструментарій «Активізація розвитку регулятивної системи у школярів» для учнів молодшого шкільного й раннього підліткового віку.
 • Навчально-методичний комплекс «Соціально-психологічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій».

[згорнути]
Майстер-класи (МК): «Рефлексивні процедури для вирішення завдань освіти», зокрема:
 • Рефлексивна процедура “Табло” (4-5 годин).
 • Рефлексивна процедура “Вікно ДжоГаррі” (1,5-2 години).
 • МК “Погодження інтересів «керівник освітнього закладу – член педагогічного колективу» (2 години).
 • МК “Процедура тристороннього контракту про навчання між адміністрацією навчального закладу, учнями старших класів та батьками учнів” (2 години).
 • МК “Процедура прогностичної рефлексії для роботи з групою людей” (2 години).
 • МК “Рефлексія навчального процесу під час уроку” (2 години).

[згорнути]
Професійна сфера, вивчення громадської думки
 • Технологія когнітивно-зорієнтованого спілкування для врегулювання соціальних конфліктів.
 • Технологія збагачення громадської думки.
 • Метод знаходження консенсусу.
 • Технологія рефлексивного управління образом інновації.

[згорнути]
Пропозиції послуг:
 • масові опитування населення України та мешканців окремих регіонів країни;
 • опитування цільових груп за соціально-демографічними, майновими, професійними чи іншими ознаками;
 • телефонні опитування;
 • кількісні та якісні психологічні дослідження;
 • експертні опитування;
 • глибинні інтерв’ю;
 • фокус-групи;
 • психологічні консультації з питань сімейної комунікації

[згорнути]

[згорнути]