Лабораторія психології мас та спільнот

Коробка Лариса Миколаївна

Завідувач лабораторії, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

 

e-mail: spilnota@ispp.org.ua

facebook: https://www.facebook.com/SpilnotaISPP/

 

 

 

Співробітники лабораторії:

Васютинський Вадим Олександрович  доктор психологічних наук, професор – головний науковий співробітник

Блинова Олена Євгенівна  доктор психологічних наук, професор – провідний науковий співробітник

Мяленко Вікторія Володимирівна кандидат психологічних наук – старший науковий співробітник

Губеладзе Ірина Гурамівна кандидат психологічних наук – старший науковий співробітник

Голота Анастасія Сергіївна –   кандидат психологічних наук -науковий співробітник

Гусєв Ігор Миколайович  кандидат психологічних наук – науковий співробітник

Вінков Веніамін Юрійович молодший науковий співробітник

Про лабораторію:

Науковий підрозділ створено 1994 року як лабораторію психології мас та організацій Науково-практичного центру політичної психології АПН України.

Тематика наукового дослідження

«Науково-методичні основи аналізу і прогнозу соціально-психологічних тенденцій у суспільно-політичному житті України» (1994-1996 рр.)

«Психосоціальні детермінанти та механізми розвитку суспільних структур» (1999-2003 рр.),

«Соціально-психологічні характеристики педагогічної спільноти як суб’єкта організаційних та самоорганізаційних процесів у суспільстві» (2004-2006 рр.).

«Соціально-психологічні чинники інтеграції російськомовної спільноти в сучасне українське суспільство» (2006-2010 рр.)

«Соціально-психологічні чинники подолання бідності як стилю життя» (2011-2015 рр.)

[згорнути]
Видання:

Публікації

Васютинський В.О. Психологічні виміри спільноти: монографія. – К. : Золоті ворота, 2010.

Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз: монографія / за ред. В. О. Васютинського; НАПН України, Ін-т соціальної та політ. псих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.

Підвищення престижності україномовного спілкування в студентському середовищі : досвід, проблеми : зб. науково-методичних матеріалів / НАПН, Ін-т соціальної та політ. псих. ; за ред. В. О. Васютинського. – К. : Міленіум, 2010.

 

 

 

 

Соціальна психологія бідності : монографія / за ред. В. О. Васютинського ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016.

Васютинський В. О. Психологічна правда про індивідуалізм і колективізм : монографія / В. О. Васютинський ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016.

Губеладзе І. Г. Сільська молодь у місті: пошук ідентичності / І. Г. Губеладзе. – К. : Міленіум, 2015.

Мяленко В. В. Психологія професійної самореалізації молоді : монографія / В. В. Мяленко ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016.

Програма соціально-психологічного тренінгу з подолання негативних наслідків належності до неефективних субкультур: метод. рек. /Т. І. Бєлавіна, В. О. Васютинський, В. Ю. Вінков та ін. ; за ред. Васютинського ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2016.

[згорнути]

[згорнути]
Підготовлено до друку
[згорнути]
Практичний досвід співробітників
[згорнути]
Пропонуємо послуги

–             масові та групові соціально-психологічні опитування

–             експертна оцінка та прогнозування громадсько-політичних явищ

–             рецензування наукових та науково-популярних текстів

–             фокус-групи і соціально-психологічні тренінги з різних проблем суспільного життя

–             консультативна та психотерапевтична допомога

[згорнути]
Міжнародні проекти

–                         «Роль релігії в збереженні стабільності в пострадянських країнах», корпорація RAND (США) (The Role of Religion in the Stability of the Former Soviet Republics) (Васютинський В.О.)

–                        «Світове дослідження впливу цифрових технологій», Університет Мессі (Нова Зеландія), Віденський університет (Австрія) (Digital Influence Survey. The study, “Worldwide Digital Influence Survey”, Massey University and University of Vienna) (Васютинський В.О.)

–                        Європейський форум Альбах «Нове просвітлення», м. Альпбах (Австрія) (European Forum Alpbach «New Enlightenment») (Гусєв І.М.)

–                         наукові міжнародні (багатосторонні) об’єднання – Польська асоціація соціальної психології, членство в редколегії збірника “Проблеми політичної психології ”, журналів “Journal of Social and Political Psychology” (США), “Psychologia Społeczna” (Польща) (Васютинський В.О.)

[згорнути]