Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин

Чорна Лідія Георгіївна

В. о. завідувача лабораторії, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

 

Сайтhttp://gorn.kiev.ua/group/

e-mail: ChornaLidiya@ispp.org.ua

 

 

Співробітники лабораторії:

Горностай Павло Петрович – доктор психологічних наук, професор – головний науковий співробітник

Коробанова Ольга Леонідівна – кандидат психологічних наук – науковий співробітник

Вус Віктор Ілларіонович – кандидат психологічних наук – науковий співробітник

Плетка Ольга Тарасівна – молодший науковий співробітник

 

Про лабораторію:

Лабораторія була створена у 2006 році. Її співробітники розпочали працювати над темою «Особливості групової динаміки в умовах реформування загальноосвітньої школи» (2006-2008). Науковий керівник: Горностай П. П. Виконавці: Вознесенська О. Л., Чорна Л. Г., Грибенко І. В., Никоненко Л. В., Плетка О. Т.

У 2009–2013 рр. лабораторія виконувала тему «Особливості становлення групової ідентичності в освітніх та соціальних середовищах». Науковий керівник: Горностай П. П. Виконавці: Циганенко Г. В., Чорна Л. Г., Грибенко І. В., Плетка О. Т., Покладова В. В., Скрипнік О. В.

У 2014–2017 рр. колектив лабораторії працював над темою НДР «Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу». Науковий керівник: Горностай П. П. Виконавці: Горбунова В. В., Дорожкін В. Р., Циганенко Г. В., Коробанова О. Л., Чорна Л. Г., Грибенко І. В., Плетка О. Т., Покладова В. В., Скрипнік О. В.

З 2018 р. колектив лабораторії працює над темою НДР «Психологічні феномени групової взаємодії в складних соціальних ситуаціях» (2018–2020 рр.). Науковий керівник: Чорна Л. Г. Виконавці: Горностай П. П., Циганенко Г. В., Коробанова О. Л., Вус В. І., Плетка О. Т.
Актуальність теми визначається гострою суспільною потребою в розробленні соціально прийнятних засобів долання негативних соціальних ситуацій, зумовлених соціальною напруженістю, протистоянням, конфліктами та високим рівнем міжгрупової недовіри між представниками різних соціальних груп, важкістю знаходження порозуміння між ними.
Метою дослідження є виокремлення, класифікація та розкриття психологічної природи феноменів проблемної внутрішньогрупової та міжгрупової взаємодії в складних соціальних ситуаціях.

Тематика наукового дослідження
[згорнути]
Видання:

Консультативная психология: Теория и практика проблемного подхода

Горностай П. П. Консультативная психология: Теория и практика проблемного подхода. – Киев : Ника-Центр, 2018. – 400 с

[згорнути]
Методи групової роботи в системі освіти : Методичні рекомендації
  • Методи групової роботи в системі освіти : Методичні рекомендації / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – К. : Міленіум, 2017. – 64 с.

[згорнути]
Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі : Навчально-методичний комплекс спецкурсу для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти
  • Психолого-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі : Навчально-методичний комплекс спецкурсу для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – К. : Міленіум, 2017. – 48 с.

[згорнути]

[згорнути]
Підготовлено до друку
[згорнути]
Практичний досвід співробітників
[згорнути]
Пропонуємо послуги
[згорнути]