Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти
Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти" (див. розділ "Новини")      

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Спецрада, аспірантура, докторантура

 Увага!

У розділі "Електронна бібліотека" - "Дисертації здобувачів", "Автореферати дисертацій здобувачів" представлено роботи, які виностяться на розгляд Спеціалізованої вченої ради Д 26.457.01 
 

Інститут соціальної та політичної психології

НАПН України

оголошує набір до докторантури та аспірантури

 на 2017-2018 навчальний рік

 

Галузь знань: 05 – соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 – психологія (спеціалізації: загальна психологія, історія психології; соціальна психологія; психологія соціальної роботи; політична психологія)

Термін подання документів – з 1 червня по 15 серпня

Вступні іспити – з 17 по 22 серпня

Для вступу до докторантури подаються такі документи:

       заява на ім’я директора Інституту;

       копія паспорта (1-3 стор.);

       особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій       вступник до докторантури працює;

       список опублікованих наукових праць;

       засвідчена копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;

       розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

       витяг із рішення бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні;

       медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/у;

       копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

       дві фотокартки (3х4; 2х3);

Для вступу до аспірантури подаються документи:

       заява на ім’я директора Інституту;

       копія паспорта (1-3 стор.);

       особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій       вступник до аспірантури навчається або працює;

       дві фотокартки (3х4; 2х3);

       список опублікованих наукових праць; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);

       дослідницька пропозиція з обраної спеціальності (додаткове випробування в разі необхідності);

       медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/у;

       засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу з додатком;

       рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

       копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

       довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

       міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В1-В2 (за наявності.

З правилами прийому можна ознайомитися за телефонами:  (044)-425-68-26,

 050-787-64-30, а також на сайті Інституту в розділі «Електронна бібліотека» (http://ispp.org.ua bibl_25.htm).

Адреса Інституту: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15.

 

 


Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.457.01
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Титаренко Тетяна Михайлівна (голова ради), доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту (19.00.01).

Найдьонова Любов Антонівна (заступник голови ради), доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту з наукової роботи (19.00.11).

Жадан Ірина Василівна (учений секретар ради), кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту (19.00.11).

Батраченко Іван Георгійович, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (19.00.11)

Бевз Галина Михайлівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (19.00.05).

Блинова Олена Євгенівна, доктор психологічних наук, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету (19.00.05).

Васильченко Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології політико-правових відносин Інституту (19.00.05).

Васютинський Вадим Олександрович, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології мас та спільнот Інституту (19.00.11).

Горностай Павло Петрович, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту (19.00.05).

Данилюк Іван Васильович, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології, завідувач кафедри загальної психології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (19.00.01).

Жорнова Ольга Іллівна, доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту (19.00.05).

Карпенко Зіновія Степанівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри  педагогічної і  вікової психології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) (19.00.01).

Кочубейник Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії психології спілкування Інституту (19.00.01).

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології Київського університету ім. Бориса Грінченка (19.00.11).

Петрунько Ольга Володимирівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри психології ВНЗ «Університет економіки і права «Крок»  (19.00.11).

Полунін Олексій Васильович, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри психології факультету фінансів та банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету (19.00.01).

Суший Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту (19.00.05)

Татенко Віталій Олександрович, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту (19.00.01).

Хазратова Нігора Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка» (19.00.11).

 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Міністерством освіти і науки України надано Ліцензію на провадження освітньої діяльності в галузі знань  "соціальні та поведінкові науки (05)" за спеціальністю психологія (053) (наказ № 856 від 19.07.2016, http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-07-20/5769/nmon_ 856.pdf).

Спеціальності, за якими оголошується прийом на навчання:

19.00.01 – загальна психологія;    історія психології;

19.00.05 – соціальна психологія;  психологія соціальної роботи;

10.00.11 – політична психологія. 

 
 

 

 


 

Події
Головна подія
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України