Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

Hacked By B4B4NN #Mezopotamia_Team Gr33tZ: = = Aihan Mzure - SerwaN Mzure - ifactoryx - NeT.Defacer - BaTMaNLe72 - MuhmadEmad - Asakir - Rizgar Halshoy - Hawleri_hacker - Nali_HaXR  

./C0nT3cT  


 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ЛАБОРАТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Завідувач лабораторії:
Титаренко

Титаренко Тетяна Михайлівна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор

Співробітники лабораторії:

Лазоренко Борис Петрович – провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук, доцент
Климчук Віталій Олександрович – провідний науковий співробітник, кандидат психологічних наук, докторант лабораторії
Ларіна Тетяна Олексіївна – старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
Кляпець Ольга Яківна – старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
Посохова Віра Валеріївна – науковий співробітник, кандидат психологічних наук
Любімова (Чаусова) Юлія Анатоліївна – науковий співробітник, кандидат психологічних наук
Гундертайло Юлія Данилівна – молодший науковий співробітник
Мирончак Катерина Володимирівна – молодший науковий співробітник
Савінов Володимир Вікторович – молодший науковий співробітник

 
Тема дослідження лабораторії:
“Соціально-психологічні практики особистісного життєконструювання у сучасному світі” (2011–2015 рр.)
Лабораторія має постійно оновлювану публічну сторінку в соціальній мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/personlab Всіх запрошуємо приєднуватись, слідкувати за новинами та спілкуватись на нашій сторінці!

Лабораторію було створено у 1994 році. З цього часу науковим колективом під керівництвом Титаренко Т. М. розроблялися наступні фундаментальні науково-дослідні теми: “Механізми гармонізації особистісного розвитку та методи психологічної допомоги в критичних життєвих ситуаціях” (1994–1998 рр.); “Соціально-психологічні передумови та детермінанти особистісного вибору” (1999–2002 рр.); “Життєві домагання як соціально-психологічний механізм самоздійснення особистості” (2003–2006 рр.); “Життєві завдання як передумова особистісного самоздійснення в соціумі” (2007–2010 рр.).

На базі лабораторії виконувались наступні прикладні науково-дослідні роботи: “Науково-методичні засади добору, прогностичної оцінки ефективності, систематизації та застосування засобів профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу серед неповнолітніх і молоді” на виконання національної програми “Діти України” (керівник – Лазоренко Б. П.); “Дослідження соціальних установок молоді щодо здорового способу життя” на виконання національної програми “Здоров’я нації” (керівник – Титаренко Т. М.); “Профілактика порушень соціально-психологічної адаптації молодих людей та їхніх батьків до гострого та хронічного стресу” на виконання міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” (керівник – Титаренко Т. М.); “Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій” на виконання міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” (керівник – Титаренко Т. М.); “Науково-методичні засади соціально-психологічної допомоги сім’ї” на виконання міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” (керівник – Кляпець О. Я.).

 З 2011 року колектив лабораторії працює над темою “Соціально-психологічні практики особистісного життєконструювання у сучасному світі” (2011–2015 рр.).

 В лабораторії здійснюється наукове керівництво аспірантами та докторантами. За час існування лабораторії було підготовлено та захищено 22 дисертації за спеціальностями 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи та 19.00.01 – загальна психологія, історія психології:

на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук:

1. Заграй Л. Д. “Соціально-психологічні механізми конструювання гендерного досвіду особистості у молодіжних субкультурах”, 2013.

2.     Ставицька С. О. “Генеза духовної самосвідомості юнацтва”, 2012.

3.     Полунін О. В. “Психологічні механізми часової організації життєвого досвіду особистості”, 2012.

4.     Кочубейник О. М. “Автентичність особистості в інтерсуб’єктивному просторі”, 2011.

5.     Горностай П. П. “Психологія рольової самореалізації особистості”, 2010.

на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук:

6.     Дворник М. С. “Соціально-психологічні практики відтермінування в конструюванні особистістю власного майбутнього”, 2014.

7.     Чаусова Ю. А. “Сімейний наратив як соціально-психологічний засіб конструювання подружніх стосунків”, 2013.

8.     Яворський М. В. “Ґенеза довірчих стосунків у молодіжному інтернет-середовищі”, 2013.

9.     Гавриленко Я. А. “Соціально-психологічні чинники міжособистісної залежності в ранній юності”, 2011.

10.       Копотун М. М. “Соціально-психологічні чинники життєвого цілепокладання студентської молоді”, 2009.

11.       Черемних К. О. “Мотиваційно-смислове структурування майбутнього як механізм наративної ідентичності студентської молоді”, 2008.

12.   Кологривова Е. І. “Дослідження впливу особистісних прагнень на переживання молодою людиною суб’єктивного благополуччя”, 2008.

13.       Долгих Л. М. “Вплив статеворольових стереотипів на кар’єрні домагання молоді”, 2007.

14.    Посохова В. В. “Соціально-психологічні особливості формування життєвих планів інтернет-залежною молоддю”, 2006.

15.       Кляпець О. Я. “Психологічні чинники вибору молодою людиною цивільного шлюбу”, 2004.

16.       Ларіна Т. О. “Соціально-психологічні передумови аутоагресивної поведінки молоді”, 2004.

17.       Боднар М. Б. “Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді”, 2004.

18.       Любченко О. О. “Вплив методів православної автотрансформації на особистісне зростання”, 2004.

19.       Тіхонова М. І. “Психологічні фактори емоційної дезадаптації молодших школярів”, 2003.

20.       Тодорів Л. Д. “Психологічні умови формування життєвих перспектив у ранній юності (когнітивний аспект)”, 2000.

21.       Сухоленова О. Г. “Формування адекватного образу “Я” у дівчат із неповної сім’ї”, 2000.

22.  Шабарова З. А. “Особенности психологического времени у лиц с различными способами самоопределения”, 1990.

 

Список основних публікацій співробітників лабораторії

монографії, підручники, посібники, навчальні програми:

Титаренко Т. М. Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності : монографія / Т. М. Титаренко, О. М. Кочубейник, К. О. Черемних ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2014. – 206 с.

Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості : навч. посіб. / Т. М. Титаренко. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2013. – 372 с.

Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : [наук. моногр.] / [Т. М. Титаренко, О. Г. Злобіна, Л. А. Лєпіхова та ін] ; за наук. ред. Т. М. Титаренко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 c.

Профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій : навч. посіб. / Національна академія педагогічних наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2011. – 272 с.

Титаренко Т. М. Испытание кризисом. Одиссея преодоления : [моногр.] / Т. М. Титаренко. – 2-е изд. – М. : Когито-центр, 2010. – 303 с.

Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування : програма навч. курсу / Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2010. – 64 с.

Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу : методичні рекомендації / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2010. – 84 с.

Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека: [навч. посіб.] / Т. М. Титаренко, Т. О. Ларіна. – К.: Марич, 2009. – 76 с. – (Серія “Бібліотечка соціального працівника”).

Методики вивчення повсякденного стресу і способів розв’язання кризових життєвих ситуацій / О. Я. Кляпець, Б. П. Лазоренко, Л. А. Лєпіхова, В. В. Савінов ; за ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2009. – 120 с.

Моніторинг порушень адаптації до стресів і криз : Інформ. бюл. Грудень ’ 2009 / за ред. Т. М. Титаренко; упоряд. О. Т. Баришполець. – К. : Міленіум, 2009. – 78 с.

Кляпець О. Я. Підготовка молоді до подружнього життя : метод. рекомендації / О. Я. Кляпець, Т. О. Ларіна. – К. : Міленіум, 2009. – 104 с.

Титаренко Т. М. Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин : [наук.-метод. посіб.] / Т. М. Титаренко, О. Я. Кляпець. – К. : Міленіум, 2007. – 142 с.

Лазоренко Б. П. Проблемна молодь: шляхи самоздійснення : [моногр.] / Б. П. Лазоренко. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 274 с.

 

статті у фахових виданнях:

Титаренко Т. М. Самодопомога у посттравматичній ситуації: практики автобіографування / Т. М. Титаренко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ : Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2014. – Вип. 19. – Ч. 2. – 253 с. – С. 30–36.

Титаренко Т. М. Особистісне самоконструювання: циклічно-поступальна динаміка / Т. М. Титаренко // Психологія і особистість. – 2013. – № 1(3). – С. 85–96.

Титаренко Т. М. Соціально-психологічні практики особистості: варіанти життєконструювання / Т. М. Титаренко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Серія: “Психологічні науки” / наук. ред. М. О. Носко. – 2012. – Вип. 103, т. 2. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – 228 с. – С. 143–146.

Титаренко Т. М. Гендерні практики життєконструювання у сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] / Т. М. Титаренко // Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив : зб. ст. методол. семінару НАПН України (Київ, 3 квітня 2013 р.). – С. 109–119. – Режим доступу : http://www.ispp.org.ua/files/1369216397.pdf.

Титаренко Т. М. Роль установки в осуществлении практик жизнеконструирования / Т. М. Титаренко, З. К. Ваханиа // Georgian Psychological Journal. – 2013. – С. 122–131.

Титаренко Т. М. Особистісні практики конструювання життя / Т. М. Титаренко // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. наук. статей / Київський міжнародний університет, Ін-т соц. та політ психол. НАПН України. Серія : “Психологічні науки: проблеми і здобутки”; вип. 4. – К. : КиМУ, 2013. – 262 с. – С. 226–238.

Титаренко Т. М. Конструювання життєвого шляху: практики автобіографування / Т. М. Титаренко // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми та перспективи розвитку: ювілейний науково-методичний збірник / за ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова та ін. – Запоріжжя : Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2013. – 648 с. – С. 278–288.

Титаренко Т. М. Контури особистості в постнекласичній парадигмі / Т. М. Титаренко // Людина в сучасному світі : в 3-х кн., кн. 2. Психолого-антропологічний контекст : колект. моногр. / [А. О. Вовк, О. В. Волошок, І. І. Галецька та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 602 с. – С. 11–27.

Титаренко Т. М. Жизнеконструирование в психотерапии. Кто конструктор? / Т. М. Титаренко // Журнал практического психолога (специальный выпуск: Восточно-Европейский Гештальт Институт). – М., 2011. – № 3. – С. 74–83.

Лазоренко Б. П. Кризова практика особистісного життєконструювання проблемної молоді / Б. П. Лазоренко // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. наук. статей / Київський міжнародний університет, Ін-т соц. та політ психол. НАПН України. Серія : “Психологічні науки: проблеми і здобутки”; вип. 4. – К. : КиМУ, 2013. – 262 с. – С. 133–144.

Лазоренко Б. П. Театр спонтанності як практика особистісного життєконструювання / Б. П. Лазоренко // Простір арт-терапії : [зб. наук. cт.]. – Вип. 2(14). – К. : ГО “Арт-терапевтична асоціація”, 2013. – С. 68–75.

Лазоренко Б. П. Асоціальні практики життєконструювання проблемної молоді в інформаційному суспільстві / Б. П. Лазоренко // Наук. студ. із соц. та політ. психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології ; [ред. рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. 33(36). – 348 с. – С. 307–315.

Лазоренко Б. П. Взаємозв’язок несвідомого і свідомого в практиках особистісного життєконструювання проблемної молоді / Б. П. Лазоренко // Психологічні перспективи : зб. наук. ст. / НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Золоті ворота, 2012. – 348 с. – (Спецвип.: “Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери”). – С. 290–296.

Лазоренко Б. П. Особистісні практики просоціального життєконструювання в субкультурах української проблемної молоді / Б. П. Лазоренко // Психологічні перспективи : зб. наук. ст. / НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Золоті ворота, 2011. – 260 с. – (Спецвип.: “Психологія соціальної роботи”). – С. 37–43.

Klymchuk V. Shifting the motivational discourse by means of positum-approach and psychodrama / Vitalii Klymchuk // Indian Journal of Positive Psychology. – 2014. – Vol. 5(4). – P. 525527.

Klymchuk V. Motivational dimensions of life events’ perception: Toward an individual motivational mapping on self-determination theory basis / Vitaly Klymchuk // Education Science and Psychology. – 2014. – № 2(28). – P. 78–92.

Климчук В. А. Дискурс социального конструкционизма в современной зарубежной психологии мотивации / В. А. Климчук // Вопросы психологии. – 2014. – № 2. – С. 143151.

Климчук В. О. Мотиваційні конфлікти особистості: модель психологічної допомоги / Віталій Климчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 8. – С. 17–21.

Климчук В. О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: дискурс соціального конструкціонізму / Віталій Климчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 2. – С. 63–68.

Ларіна Т. О. Особистісні стабілізаційні практики життєконструювання: наративний аналіз / Т. О. Ларіна // Психологічні перспективи. – К.–Луцьк, 2014. – Вип. 24. – 364 с. – С. 184–194.

Ларіна Т. О. Ризикування як соціально-психологічна практика життєконструювання особистості / Т. О. Ларіна // Наук. студ. із соц. та політ. психол. : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [ред. рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. 32(35). – 396 с. – С 121–128.

Ларіна Т. О. Практики керування ризиками: реалії сучасності / Т. О. Ларіна // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2013. – Т. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 8 ; ч. 1. – 624 с. – С. 568–574.

Кляпець О. Я. Дискримінація альтернативних форм конструювання сім’ї в сучасному українському суспільстві / О. Я. Кляпець // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. наук. праць. – Вип. 6. – К., 2014. – C. 75–91.

Кляпець О. Я. Оптимізація конструювання особистістю власного сімейного життя в наративній психології [Електронний ресурс] / О. Я. Кляпець // Актуальні проблеми сучасної соціальної психології : матер. міжнар. інтернет-конф. (20.03.2014 – 25.03.2014), форум (секція) “Сімейні відносини і виховання”. – Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2014. – Режим доступу : http://conference.pu.if.ua/forum/files/20-25032014/klyapets.pdf.

Посохова В. В. Стилі он-лайн спілкування Інтернет-користувачів в повсякденній мережній діяльності / В. В. Посохова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць / МОН України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля ; [голова ред. колегії: д. психол. н., проф. Н. Є Завацька]. – Луганськ : НОУЛІДЖ, 2013. – № 3(32). – 322 с. – С. 202–206.

Посохова В. В. Специфіка життєконструювання користувачів за допомогою сервісів інтернет-мережі [Електронний ресурс] / В. В. Посохова // Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив : зб. ст. методол. семінару НАПН України (Київ, 3 квітня 2013 р.). – С. 274–284. – Режим доступу : http://www.ispp.org.ua/files/1369216397.pdf.

Посохова В. В. Практики Інтернет-комунікації в рамках повсякденності / В. В. Посохова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2013. – Т. 11; вип. 7; ч. 2. – С. 253–259.

Посохова В. В. Вплив Інтернет-залежності на життєконструювання особистості // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Проблеми кіберагресії. – К. : Промдрук, 2012. – Т. 1. – 244 с. – С. 218–224.

Чаусова Ю. А. Медіапродукція як фактор конструювання уявлень членів подружжя про шлюб [Електронний ресурс] / Ю. А. Чаусова // Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив : зб. ст. методол. семінару НАПН України (Київ, 3 квітня 2013 р.). – С. 198–209. – Режим доступу : http://www.ispp.org.ua/files/1369216397.pdf.

Чаусова Ю. А. Сімейний наратив як соціально-психологічний засіб конструювання подружніх стосунків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата психол. наук: спец. 19.00.05 “Соціальна психологія; психологія соціальної роботи” / Ю. А. Чаусова. – К., 2013. – 18 с.

Чаусова Ю. А. Особливості сімейного життєконструювання в цивільних взаєминах та офіційному шлюбі / Ю. А. Чаусова // Психологія особистості : наук. журнал. – Ів.-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. – № 1(4). – 324 с. – С. 289–298.

Чаусова Ю. А. Типологія сімейних наративів пар із цивільним та офіційним статусом шлюбу / Ю. А. Чаусова // Наук. студ. із соц. та політ. психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології ; [ред. рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. 32(35). – 396 с. – С. 112–120.

Гундертайло Ю. Д. Жіночі практики: культурна реабілітація / Ю. Д. Гундертайло // Наук. студ. із соц. та політ. психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології ; [ред. рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. 33(36). – 348 с. – С. 330–336.

Гундертайло Ю. Д. Арт-терапія як постнекласична практика повсякденності / Ю. Д. Гундертайло // Творча розмаїтість простору арт-терапії : зб. наук. ст. / УМО. – К. : Золоті ворота, 2012. – Вип. 1(11). – 138 с. – С. 24–28.

Мирончак К. В. Вплив чиннику усвідомлення смерті на побудову особистістю свого життєвого сценарію / К. В. Мирончак // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2014. – Вип. 5(42). – 360 с. – С. 285–290.

Мирончак К. В. Концептуалізація поняття смерті в міфологічній свідомості / К. В. Мирончак // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Додаток 2 до вип. 31 : Тематичний випуск “Проблеми емпіричних досліджень у психології” : матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (до 200-річчя дня народження С. А. К’єркегора), Київ, 12–13 грудня 2013 р. / відп. ред. д. психол. наук, проф. І. П. Маноха. – К. : Гнозис, 2013. – Вип. 7. – 554 с. – С. 361–370.

Мирончак К. В. Психологічний вплив страху смерті на особистість / К. В. Мирончак // Наук. вісник Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Серія психологічна. – 2012. – Вип. 2(2). – С. 361–370.

Мирончак К. В. Психологічний вплив страху смерті на особистість / К. В. Мирончак // Наук. вісник Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ. – Серія психологічна. – 2012. – Вип. 2(2). – С. 361–370.

Савінов В. В. Вуличний плейбек-театр у політично забарвлених умовах: аналіз експериментальних перформансів / В. В. Савінов // Простір арт-терапії: ресурси зцілення : матер. ХІ міжнар. між дисциплін. наук.-практ. конф. (Київ, 3–4 квітня 2014 р.) / за наук. ред. А. П. Чуприкова, Л. А. Найдьонової, О. А. Бреусенка-Кузнєцова, О. Л. Вознесенської, О. М. Скнар. – К. : Золоті ворота, 2014. – 198 с. – С. 87–91.

Савінов В. В. Нарис про плейбек-театр як засіб арт-терапії / В. В. Савінов // Простір арт-терапії: досвід становлення : матер. Х Ювілейної міжнар. між дисциплін. наук.-практ. конф. (Київ, 28 лютого – 2 березня 2013 р.) / за наук. ред. А. П. Чуприкова, Л. А. Найдьонової, О. А. Бреусенка-Кузнєцова, О. Л. Вознесенської, О. М. Скнар. – К. : Золоті ворота, 2013. – 206 с. – С. 90–92.

Савинов В. В. Развивающая практика плейбек-театра / В. В. Савинов // Территория детской психотерапии. Дискурс разных школ : матер. второй и третьей науч.-практ. конф. ПАДАП (Киев, 2011–2012 рр.). – К. : ПАДАП, 2013. – 156 с. – С. 122–125.

Савинов В. В. О роли кондактора в плейбек-интервью / В. В. Савинов // Психодрама и современная психотерапия. – 2012. – № 1–2. – 160 с. – С. 126–129.

Савінов В. В. Театр Playback як засіб розвитку особистості / В. В. Савінов // Простір арт-терапії: міф, метафора, символ : матер. V міждисциплін. наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Простір арт-терапії: міф, метафора, символ” (м. Київ, 28 лютого – 1 березня 2008 р.) / за наук. ред. А. П. Чуприкова та ін. – К. : Міленіум, 2008. – 102 с. – С. 95–96.

 

Співробітники лабораторії підтримують зв’язки з громадськими організаціями та беруть безпосередню участь в їх діяльності. До них належать: Всеукраїнська благодійна організація “Час життя плюс” (участь у проведенні досліджень, надання консультативної психологічної допомоги); Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа ЛЖВС” (участь у проведенні досліджень, надання консультативної психологічної допомоги); Благодійна організація “Допоможи життю” (участь у проведенні досліджень, надання консультативної психологічної допомоги); Асоціація організацій і ініціатив позитивних чоловіків України (проведення тренінгів щодо розробки пакетів соціальних послуг та дорожньої карти залучення ВІЛ-позитивних ЧСЧ в проекти догляду і підтримки ЛЖВС (людей, що живуть з ВІЛ/СНІД). Розробка програми позитивної профілактики ВІЛ/СНІД та інших негативних явищ у середовищі ЧСЧ в Україні); Громадська організація “Українська спілка психотерапевтів” (керівництво секцією Гештальт-терапії Київської філії); Всеукраїнська громадська організація “Арт-терапевтична асоціація” (керівництво Відділенням плейбек-театру) та ін.

 

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України