Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

Hacked By B4B4NN #Mezopotamia_Team Gr33tZ: = = Aihan Mzure - SerwaN Mzure - ifactoryx - NeT.Defacer - BaTMaNLe72 - MuhmadEmad - Asakir - Rizgar Halshoy - Hawleri_hacker - Nali_HaXR  

./C0nT3cT  


 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ СПІЛКУВАННЯ

Завідувач лабораторії:

Бевз Галина Михайлівна,доктор психологічних наук, доцент

 Співробітники лабораторії:

Петренко ІринаВолодимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковийспівробітник;

Малєєва Наталія Сергіївна, кандидат психологічних наук; науковийспівробітник;

Довгань Наталія Олександрівнаівна, кандидат психологічних наук, докторант ІСПП НАПН України (науковий консультант – доктор психологічних наук. О.М.Кочубейник);

Івачевська Ольга Валеріївна, молодший науковий співробітник;

Цукур Ольга Григорівна,молодший науковий співробітник

 Тема дослідження лабораторії: 

Тема дослідження лабораторії: «Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів» (2017-2019рр.). Партнери: Інформаційний центр «Майдан моніторинг», «Сумське громадське коло».

 

Історична довідка:

Історична довідка:

У 2000 році в Інституті було створено лабораторію психології політичного вибору. У 2006 р. лабораторію було перейменовано (реорганізовано) у лабораторію фундаментальних і прикладних проблем спілкування. У 2013 р. – перейменовано у лабораторію психології спілкування.

Тематика науково-дослідних робіт (НДР) лабораторії та наукова продукція

Роки

Тема НДР та її виконавці

Наукова продукція

2013-2016

«Соціальні діалоги у вимірах когнітивного спілкування»

Науковий керівник: доктор психологічних наук, О.М.Кочубейник.

Виконавці: І.В.Петренко, Н.О.Довгань, О.Г.Цукур, О.В.Івачевська.

Колективна монографія «Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування» [О.М.Кочубейник, В.М.Духневич, З.Ф.Сіверс, І.В.Петренко, Н.О.Довгань, О.Г.Цукур, О.В.Івачевська]. за наук. ред. О.М.Кочубейник; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : 2016. - 201 с..

Навчальна програма з методичними рекомендаціями: «Когнітивні механізми розвитку соціального діалогу»

2008-2012

«Теоретико-методологічні засади і прикладний потенціал когнітивної психології спілкування»

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор В.П.Казміренко.

Виконавці: В. М. Духневич, О. Ю. Осадько, З. Ф. Сіверс, М. В. Тоба, В. І. Гордієнко, С. В. Дідковський, Є. В. Бєлоножко.

монографія «Засади когнітивної психології спілкування» [В.П.Казмиренко, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько] за наук. ред. В.П.Казмиренка; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 390 с.

методичний посібник «Актуалізація когнітивних процесів у спілкуванні: [В.П.Казмиренко, З.Ф.Сіверс, В. М. Духневич та ін.] ; за ред. В.П.Казмиренка. – К. : Міленіум, 2011. – 268 с.

програма та методичні рекомендації до навчального кусу: «Когнітивна психологія спілкування»

2003-2007

«Соціально-організаційні процеси як чинники психологічної детермінації політичного вибору особистості»

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, В.П.Казміренко.

Виконавці: В.М.Духневич, Г.В.Циганенко, М.В.Тоба, В.І.Гордієнко, Л.А.Царюк, С.М.Глазунова

Колективна монографія «Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості» за ред. В.П.Казміренка. – К. : Міленіум, 2008. – 360 с.

Навчально-методичний посібник «Психологічні особливості та засобом оптимізації політичного самовизначення старшокласників!

Тема дослідження лабораторії у 2017–2019 рр. –  «Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів»

Мета роботи: розробка науково-методичних підходів конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів.

Актуальність теми дослідження визначається нагальною потребою в науковому психологічному осмисленні характеру взаємозв’язку факторів виникнення і особливостей прояву конфліктних процесів у сучасному українському суспільстві, аналізу соціального конфлікту як особливого феномена із врахуванням специфіки його розвитку за умов формування нового соціального поля та розробці на основі теоретичних узагальнень і емпіричних висновків ефективних технологій його врегулювання. Планується дослідити ресурси, що забезпечуватимуть ефективність врегулювання соціальних конфліктів та описати ефекти, які виникатимуть при застосовуванні комунікативних технологій а також розробити програму конструювання ефективних комунікацій як планів послідовних операцій, що визначатимуть особливості використання інформації при врегулюванні соціального конфлікту.

БЕВЗ Галина Михайлівна, доктор психологічних наук (2014р), доцент (2004р.).

Освіта: закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького, педагогічний факультет (1976-1980) за спеціальністю «викладач педагогіки та психології (дошкільної), методист з дошкільного виховання», а у 1996 році - Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез» за спеціальністю «практична психологія».

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні чинники виникнення та розвитку прийомного батьківства» захистила у 2002 році у спеціалізованій вченій раді Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України за спеціальністю - 19.00.05 «соціальна психологія». Докторську дисертацію на тему «Соціально-психологічні та організаційні засади функціонування інституту замісної сім’ї» захистила у спеціалізованій вченій раді ІСПП НАПН України за спеціальністю - 19.00.05 «соціальна психологія; психологія соціальної роботи» (науковий керівник та науковий консультант: Т. В. Говорун, доктор психологічних наук, професор).

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: трудовий стаж включає роботу у закладі дошкільної освіти на посаді вихователя й методиста (1980-1998рр.) та практичного психолога (1996-1998рр.); державного службовця в Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Солом’янського району м. Києва (1998-1999рр.); викладача психологічних дисциплін у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України (1999 – 2017рр. та по цей час за сумісництвом).

Досвід роботи включає участь у міжнародних проектах з питань реалізації соціальної політики щодо сімей та дітей («Трансформація державної опіки в Україні» Українського інституту соціальних досліджень за технічної підтримки ЮНІСЕФ; «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей та дітей» та інші); виконання обов’язків наукового консультанту з питань сімейних форм опіки над дітьми Державного центру соціальних служб для молоді (1999р) та щодо експериментальної діяльності (2009 -2017рр.) по створенню інноваційної моделі «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» на базі спеціалізованої загальноосвітньої щколи-інтернат I-III ступенів (наказ МОН №1152 від 21.12.2009); стажування в Польщі з питань вивчення системи опіки над дітьми в якості стипендіатки Фонду польської науки «Касса ім. Мяновського» (2007р); керування науково-дослідними темами та робота в якості експерта-фахівця з питань розвитку дітей (2008-2013рр), консультанта з організаційної діяльності, психолога-консультанта, сімейного психотерапевта а також ведучого психологічних та тренінгових груп.

Кваліфікаційна підготовка в сфері психологічної допомоги:

  • сертифікований терапевт методу глибинно - психологічно орієнтованої кататимно - імагінативної психотерапії (Київ/Гьоттінген, 2002р.);
  • сертифікований психодрама-терапевта (PIFE, 2011р.);
  • сертифікація за спеціалізацією «інтегрована сімейна терапія» (Московський гештальт-інститут, 2006р);

Практичні компетенції, що засвідчуються сертифікатами участі

1.      в сфері медіації: «Управління конфліктами: базові навички медіатора» (Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції МЮУ; реєстраційний № 871 від 20.04.2011р.); «Основи медіації» - свідоцтво від 24.09.2017р.видано Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка; ГО «Луганський гуманітарний центр»; ВБО «Ініціатива заради життя»); «Школа соціальних посередників» (300 а/г., свідоцтво від 15.02.2018р.); проект «Українська Миротворча школа» за фінансової підтримки USAID); «Медіація в сімейних спорах» (24 а/г); свідоцтво видано 16.02.2018р. ВБО «Ініціатива заради життя»; Ненасильницьке спілкування в освітньому просторі вищої школи» (авторський тернінг Верени Єгер, Швейцарія; 21.02.2016р.); «Школа адвокації та аналізу політики» (МФ «Відродження» та ГО «Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери «СОЦІУМ XXI» 15-17.05.2014р.);

2.      в ситуації переживання травми: програма підготовки психологів «Травма війни» гуманітарного штаба «Поможем» (довідка від 01.03.2015 №0126/15);

Науковий доробок нараховує 120 праць, з яких:

1.    Бевз Г. Комунікативна компетентність як механізм стратегії подолання в контексті професійного та кар’єрного росту // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Дод. 4 до Вип. 31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології.» - К. : Гнозис, 2014 С. 188 – 194

2.    Бевз Г. Інституційний підхід, як можливість розширення сфери психологічних та міждисциплінарних досліджень // Current Problems of Psychiatry Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Lubelskskie Stowarzyszenie Naukowe na Rzecz Rozwoju Psechiatrii Lublin - 2013; 14(4): 210-215

3.    Бевз. Г. Корупція як соціально-психологічне явище // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 6 (20). – С. 154 – 171

4.    Бевз Г. Структура іміджу політичних партій в Україні і його вимірювання // О. С. Горбанюк, Г. М. Бевз, Ю. А. Паскевська, В. О. Куц. Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 154 – 171

5.    Бевз Г. Вікова динаміка семантики уявлень дорослих про дітей та практика замінного догляду за дітьми // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Том 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості: Вип. 12 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Фенікс, 2015. – С. 10- 17

6.    Бевз Г. Молода сім’я та замінний догляд за дітьми: адаптація чи етап життєвого циклу? // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. - К.: "Інформаційно-аналітичне агенство", 2016. - Том. Х. - Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. - Вип. 28. - С. 17-26

7.    Бевз Г. М. Прийомна сім’я: соціально-психологічні виміри. / Г.М.Бевз Монографія. – К. : Вид. Дім «Слово», 2010. – 352 с.

8.    Діти державної опіки : проблеми, розвиток, підтримка ; навчально-методичний посібник в 2-х кн. / [за заг. ред. Г. М. Бевз, М. Й. Боришевського]. – К. : Міленіум, 2005. – 286с.

 

ПЕТРЕНКО Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук (2011р.), старший науковий співробітник лабораторії психології спілкування, захистила дисертацію в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України за темою «Особливості саморегуляції довільної активності у школярів з різною навчальною успішністю» (науковий керівник: М. Т. Дригус, кандидат психолологічних наук, старший науковий співробітник).

Освіта: Національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології і психології (м. Київ, 1992 р.); цільова аспірантура Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, 2000 р.).

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1992-2014 рр. – Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ), науковий співробітник лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати.

1993-1994 рр. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України (м. Київ), молодший науковий співробітник.

З 2014 р. – Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ), старший науковий співробітник лабораторії психології спілкування.

Наукові інтереси: психологія особистості, вікова та педагогічна психологія, соціальна психологія, психологія спілкування.

Основні праці:

1.    Петренко І.В. Особливості регулятивної сфери у школярів з різними навчальними досягненнями: посібник // Національна академія педагогічних наук України. Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – 160 с.

2.    Петренко І.В. Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі : монографія  / Г.О. Балл, М.Т. Дригус, Н.І. Мусіяка, І.В. Петренко, І.В. Яворська-Вєтрова // за ред. М.Т. Дригус. – Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2013. – 154 с.

3.    Петренко І.В. Регулятивно-поведінковий підхід до вивчення особистісної ефективності учнів // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 17. – С. 267–277.

4.    Петренко І.В. Психологічні механізми розгортання соціального діалогу в освітньому просторі // Актуальні проблеми психології: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України/ за ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – Т.V. – Вип. 14. – С. 170–176.

5.    Петренко І.В. Діалогічна партиціпація як механізм регуляції комунікативної поведінки особистості у ситуації конфлікту [Електронний ресурс] // Особистість в умовах кризових викликів сучасності: Матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року) / За ред. академіка НАПН України С.Д. Максименка. – К., 2016. – С. 338-343. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/704987/.

6.    Petrenko I.V. Features of functioning social dialogue in an educational space // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.] – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 37 (40). – с.211-218.

7.    Петренко І.В. Особливості конструювання соціально-психологічних технологій у просторі освіти // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць.  Серія «Психологічні науки». Вип. 3. – Т. 2. – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 186-190.

8.    Петренко І.В. Психологічні комунікативні технології розв’язання соціальних конфліктів в освітньому просторі // International scientific-practical conference: «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology» : Conference Proceedings, June 16-17, 2017, Shumen :   Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Education, 2017. – P. 189-192.

 

МАЛЄЄВА Наталія Сергіївна, науковий співробітник, кандидат психологічних наук (2017р.), захистила дисертацію за темою «Комунікативні інтернет-практики залежної від соціальних мереж молоді» (науковий керівник: В. В. Посохова, кандидат психологічних наук).

Освіта: Київський інститут Бориса Грінченка (2006-2011рр), магістр за спеціальністю "Практична психологія; психологія соціальної роботи"; аспірантура ІСПП НАПН України (2013-2016рр.).

Практичні компетенції, що засвідчуються сертифікатами участі:

·      психолог-консультант (сертифікат CE № 2640142 від 15.05.2014р.) виданий згідно затвердженої Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України авторської програми доктора психологічних наук, професора П. П. Горностая «Теорія та практика психологічного консультування».

Наукові інтереси: комунікативні інтернет-практики та психологія поведінки в соціальних мережах, кіберадикція.

Основні публікації:

 Малєєва Н. С. Комунікативні практики узалежнених від соціальних мереж користувачів // Актуальні проблеми психології. Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Ніжин, 2016.

Малєєва Н. С. Комунікативна поведінка залежних від соціальних мереж користувачів // Педагогічний процес: теорія і практика : наук. журн. Київ. пед. ун-ту ім. Б. Грінченка. – К. : Едельвейс, 2016. – Вип. 1 (52).

Малєєва Н. С. Особливості соціальних мереж як засобу комунікації у сучасному суспільстві // Особистість як об’єкт психологічного впливу : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених. – Кривий Ріг : Вид-во ДВНЗ “КНУ”, 2016.

Малєєва Н. С. Соціальні мережі як чинник розвитку кіберадикції // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення : Матеріали VІІ всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Мелітополь, 27-29 травня 2016 р. / упор. Плетка О. Т. – К. : Університет “Україна”, 2016.

Малєєва Н. С. Комунікативні інтернет-практики в сучасному суспільстві // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : зб. наук. праць Ін-ту обдарованої дитини НАПН України. – К., 2015. – Вип. 1. – 0,5 друк. Арк..

Малєєва Н. С. Соціальні мережі як середовище розгортання комунікативних практик // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ, 2014. – Том. 11. – Вип. 13. – С. 325-332.

 

ДОВГАНЬ Наталія Олександрівна, кандидат психологічних наук (2014 р.), докторант ІСПП НАПН України (науковий консультант: доктор психологічних наук О. М. Кочубейник); захистила кандидатську дисертацію за темою «Розвиток психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з одарованими дітьми» (19.00.07. педагогічна та вікова психологія; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; науковий керівник: О. І. Бондарчук, доктор психологічних наук, професор

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2017 р. вересень – по цей час докторант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

2015 – 2017 рр. науковий співробітник лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

2010 – по цей час (за сумісництвом) – доцент кафедри «Соціальної роботи та педагогіки» Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

2001 – по цей час (за сумісництвом) – практикуючий психолог-консультант системи навчально-виховного закладу освіти школи-ліцею «Обдарування» Київської Академії наук

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: науково-дослідна робота; викладач дисциплін з психології та соціальної роботи в міжнародній магістерській програмі "Соціальна робота" «Університету «Україна» (Україна) та Шяуляйського університету (Литва); психологконсультант з питань розвитку природного потенціалу дітей від 2,5 до 17 років та організації соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти.

Практичні компетенції, що засвідчуються сертифікатами участі

2015 рік 2016 рік. Курси підвищення кваліфікації в області психології за програмою «Психіатрична пропедевтика». Всеукраїнський інститут інтегративної психології і психотерапії, м. Київ (сертифікат ПсПр8-2016).

– стажування в якості викладача у межах спільної магістерської програми «Університет «Україна» Шяуляйський університет (Литва) за спеціальністю «Соціальна робота». (сертифікат SGNSS-13, 2015р)

– стажування за курсом психологічного консультування в модальності «Етичний персоналізм». сертифікат виданий Професійною психотерапевтичною лігою спільно з Міжуніверситетським центром консультативної психології проф.. О. Ф. Бондаренка)

Наукові інтереси: сфера соціальної роботи та психології; розвиток обдарованих дітей, психологія міжпоколінної взаємодії. 

Основні праці

Основні публікації:

1. Довгань Н. О. Технологія діалогізації міжпоколінних відносин / Н. О. Довгань // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 4. – С. 93–104

2. Dovgan NUnderstanding in the inter-generational space: dialogization of relations / NDovgan // Проблеми політичної психології / Наукові студії Взаєморозуміння у міжпоколінному просторі : діалогізація відносин (стосунків) / Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соц. і політ. психології, 2016. – Вип. 37 (40). – С. 245 – 255

3. Довгань Н. О. Основи аналізу системи соціально-психологічного простору поколінь / Н. О. Довгань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та полі­тичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 139 – 151

4. Довгань Н. О. Покоління як соціально-психологічний феномен / Н. О. Довгань // Vzdelávanie a spoločnosť medzinárodný nekonferenčný zborník. –Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta, 2016. –  C. 495 – 503

 

ІВАЧЕВСЬКА Ольга Валеріївна, молодший науковий співробітник лабораторії спілкування.

 Освіта: у 2010 році закінчила з відзнакою Національний авіаційний університет за спеціальністю «Психологія»; у 2014 рр. - аспірантуру Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Тема дисертаційного дослідження: «Особливості репродуктивної мотивації молодих жінок» (науковий керівник: кандидат психологічних наук В.В.Жовтянська)

 Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2011 р. - по теперішній час - молодший науковий співробітник ІСПП НАПН України

2009 р. - завідувачка науково-методичної лабораторії психогігієни та психопрофілактики в особливих умовах діяльності при кафедрі авіаційної психології Національного авіаційного університету.

 Кваліфікаційна підготовка в сфері психологічної допомоги:

·        сертифікований гештальт-терапевт і супервізор (УСПП, 2015р.);

·        спеціаліст з сімейної терапії: інтегрований гештальт-підхід (УСПП, 2014р.; Білоруська Асоціація психотерапевтів, Мінськ, 2014р.);

 Професійні інтереси: психологія особистості, психологія конфлікту, спілкування та сімейна психологія, терапевтичні практики (гештальт-терапія, арт-терапія, психодрама, системна сімейна терапія, транзактний аналіз та когнітивно-поведінкова терапія).

 Основні публікації:

1. Івачевська О. В. Соціальний діалог у політичній сфері: ризики неуспішної комунікації / О. В. Івачевська // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць. / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова,  Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін. ]. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 401 – 412. – 0,6.

2. Івачевська О. В. Основні репродуктивні мотиви молодих жінок в Україні / О. В. Івачевська // Науковий журнал «Молодий вчений». №3 (43), березень. – Херсон : «Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 250 – 255. – 0,8. – Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Reserch Bible, Index Copernicus.

3. Івачевська О. В. Особливості репродуктивної мотивації молодих жінок: психологічний аспект / О. В. Івачевська // Херсонський науковий вісник.  – 2017. – №5 – 0,6. – Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

4. Івачевська О. В. Сімейні соціальні конфлікти: теоретична модель / О. В. Івачевська // Проблеми політичної психології. : зб. наук. праць Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К. : Міленіум, 2017. – 0,5.

5. Івачевська О. В. Проективні методи дослідження репродуктивних мотивів молодих жінок / О. В. Івачевська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки», 20–21 жовтня 2017 року, м. Люблін. – 0,3.

 

Цукур Ольга Григорівна, молодший науковий співробітник лабораторії психології спілкування

Освіта: у 2003 році закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет ім. М. П Драгоманова (соціально – гуманітарний факультет). Отримала кваліфікацію - соціальний педагог і практичний психолог; аспірантура ІСПП НАПН України. Тема дисертаційного дослідження: «Особливості конструювання православної ідентичності у релігійному досвіді особистості» (науковий керівник: доктор психологічних наук О. М. Кочубейник);

 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2013р. по це час - молодший науковий співробітник лабораторії  психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;

2009-2013 рр. - навчання в аспірантурі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

2006-2009 рр. – старший викладач кафедри соціальної роботи і педагогіки Інституту соціальних технологій Університету «Україна» (2005-2008 рр. - старший викладач кафедри психології  за внутрішнім сумісництвом);

2004-2006 рр. – асистент кафедри соціальної роботи (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).

 

Наукові інтереси: комунікативне суспільство, дискурсивна психологія, психологія спілкування.

 

Основні праці:

1.    Цукур О.Г. Проповідницький дискурс: підходи до визначення поняття / О.Г. Цукур // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 6. – К.: КиМУ, 2014. – С. 277-292

2.    Цукур О.Г. Довіра як складова віри у релігійному досвіді особистості / О.Г. Цукур // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.   Шевченка [Текст]. Вип. 121. Т. ІІ / Чернігівський національний педагогічний університет Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 193-197

3.    Цукур О.Г. Ресурси критичного дискурс-аналізу як методу дослідження інституційних основ православної ідентичності / О.Г. Цукур // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.]. – К.: Міленіум, 2015.  – Вип. 35 (38). - С. 292-301

4.    Цукур О.Г. Конструювання релігійного переживання: сакралізована інтерпретація повсякденності / О.Г. Цукур // Психологічні перспективи. Міжнародний науковий рецензований періодичний журнал. – 2015. – Вип. 25. – С. 268-280

5.    Цукур О.Г. The application of content analysis for the textual construction of Orthodox identity / О.Г. Цукур // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.]. – К.: Міленіум, 2016.  – Вип. 38 (41). - С. 73-82


      В лабораторії здійснюється наукове керівництво аспірантами. Згідно з тематикою науково-дослідних робіт лабораторії були підготовлені та захищені кандидатські та докторські дисертації:

Капідінова Сусанна Бекірівна «Толерантність як чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи (2015р.). Науковий керівник-В. П Казміренко, доктор психологічних наук, професор.

Павлік Юлія Григорівна «Наративні моделі конструювання особистістю усвідомлення тілесності» за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія; історія психології (2014р). Науковий керівник - О. М. Кочубейник, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник.

Ліщинська Олена Альбертівна «Соціально-психологічні механізми культової психічної залежності особистості в деструктивних тоталітарних організаціях» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи (2010 р.). Науковий консультант – В. П Казміренко, доктор психологічних наук, професор.

.

 

 

 

 

 

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України