Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

Hacked By B4B4NN #Mezopotamia_Team Gr33tZ: = = Aihan Mzure - SerwaN Mzure - ifactoryx - NeT.Defacer - BaTMaNLe72 - MuhmadEmad - Asakir - Rizgar Halshoy - Hawleri_hacker - Nali_HaXR  

./C0nT3cT  


 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ЛАБОРАТОРІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Завідувач лабораторії:

Горова Олена Олександрівна, доктор психологічних наук, доцент

Співробітники лабораторії:

Іванченко Світлана Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Каніболоцька Марія Сергіївна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник

Плющ Олександр Миколайович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Хоріна Олена Іванівна, молодший науковий співробітник

Цизман Віра Едуардівна, науковий співробітник

Черниш Людмила Петрівна, науковий співробітникСайт лабораторії:   http://sptechnology.ucoz.ua/

Електронна пошта: sptechnology.lab@gmail.com

Тематика досліджень лабораторії

Лабораторія соціально-психологічних технологій діє як науковий підрозділ Інституту соціальної та політичної психології. Лабораторія була створена у 1993 р. як лабораторія психології політичного іміджмейкінгу, пропаганди та реклами. На даний момент лабораторія налічує у своєму складі 6 співробітників (з них 1 – доктор наук, 3 - кандидати психологічних наук).

Актуальна наукова тема:

Організаційні форми та методичні засоби психотехнологічного супроводу освітніх та суспільних реформ (2016-2018 рр.)

 

Співробітниками лабораторії розроблялися наступні теми:

 • Соціально-психологічні механізми формування консолідованої громадської думки щодо освітніх та суспільних реформ (2013-2015 рр.)
 • Психотехнологічні складові формування у громадській думці позитивного образу освітніх і суспільних інновацій (2008-2012 рр.)
 • Теоретичні та методичні засади прогнозування наслідків інформаційного
  впливу на політичні настанови особистості (2005–2007 рр.)
 • Динаміка громадсько-політичних орієнтацій різних соціально-професійних та вікових груп у перехідному суспільстві (2003 – 2006 рр.)
 • Теоретичні та методичні засади прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови особистості (2005 – 2007 рр.)
 • Моніторинг та поточне прогнозування уявлень населення про стан і  функціонування політичної системи суспільства (1999 - 2002 рр.)
 • Науково-методичні засади вивчення впливу інформації, що містить елементи насильства, жахів та порнографії на дитячу, підліткову та юнацьку психіку (2000 – 2002 рр.)
 • Соціально-психологічні механізми і закономірності сприймання особистості політичного лідера (1997-1999 рр.) – (2003 р.-2004 рр.)
 • Політичне лідерство як об’єкт приладного психологічного дослідження (1993 –1996рр.)

За тематикою лабораторії було захищено 3 кандидатські дисертації:

 

1. Петрунько О.В. Імпліцитні типології політичних лідерів у свідомості електорату України (2000 р.) Науковий керівник Фролов П.Д.

2. Вознесенська О.Л. Соціально-психологічні стереотипи сприймання портретних зображень політично активних суб’єктів (1999 р.) Науковий керівник Маноха І.П.

3. Білоус І.М. Особливості ставлення молодіжної Інтернет-аудиторії до участі у політичному житті (2008 р.) Науковий керівник Петрунько О.В.

 

Докторська дисертація:

 

Петрунько О.В. Соціалізація дитини в агресивному медіасередовищі (2010 р.)

 

Результати досліджень лабораторії не лише висвітлювалися у наукових публікаціях, але й враховувалися при підготовці зауважень та пропозицій до проектів Законів України:
"Про внесення змін до Конституції України", запропонований Президентом України; „Про захист суспільної моралі”; “Про рекламу”; “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту моралі та утвердження гуманістичних цінностей у суспільстві”; а також пропозицій до програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки і матеріалів для щорічних доповідей про стан дитинства в Україні.

 

Список основних публікацій

Монографії

 

1.                  Фролов П.Д. Технології та методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників: [методичний посібник] / П.Д. Фролов; К.: Міленіум, 2008. – 96 с. URL: http://sptechnology.ucoz.ua/load/spisok_publikacij_laboratoriji/p_d_frolov_tekhnologiji_ta_metodiki_prognozuvannja_naslidkiv_informacijnogo_vplivu_na_politichni_nastanovi_starshoklasnikiv_metodichnij_posibnik/2-1-0-2

2.                  Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі - Полтава, ТОВ НВП - 2010 – 480 с. URL: http://sptechnology.ucoz.ua/load/spisok_publikacij_laboratoriji/petrunko_o_v_diti_i_madia_socializacija_v_agresivnom_mediaseredovishhi/2-1-0-5

3.                  Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування: Монографія /за ред. П.Д.Фролова; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К. : Міленіум, 2011. – 304 с. URL: http://sptechnology.ucoz.ua/load/spisok_publikacij_laboratoriji/informacijnij_vpliv_teorija_i_praktika_prognozuvannja_monografija/2-1-0-3

4.                  Соціально-психологічна підтримка освітніх реформ. Методичний посібник. / За ред. П.Д. Фролова Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 88 с.

5.                  Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу: [колективна монографія] / за ред. П. Д. Фролова; Нац. акад.пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 310 с. URL: http://sptechnology.ucoz.ua/maketFrolovPosibnik2013.pdf

6.                  Овчаров А.О. Соціально-психологічні технології: особистісно-зорієнтований підхід: [монографія] /Анатолій Овчаров; Нац. акад.пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. –. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013 – 2013. - 138 с. URL: http://sptechnology.ucoz.ua/ovcharov-maket.pdf

7.                  Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії [методичний посібник] /О.В.Петрунько; Нац. акад.пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 84 с. URL: http://sptechnology.ucoz.ua/Petrunko_Posib_2013.pdf

 

Статті та публікації

 

1.            Брунова-Калісецька І.В. До питання оцінки освітньо-виховних програм миротворчого спрямування // Психологічні науки: проблеми і здобутки / Зб.наук.ст. Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. – Вип. 6. – К.: КиМУ, 2014 С. 19-28.

2.            Захаров К.В. Соціально-психологічні технології в сучасній психології // Вісник Дніпропетровського нац. університету - 2010 - Т. 18 - №9/1 - Вип. 16 – С. 54-61.

3.            Іванченко С.М., Щотка О.П. Соціально-психологічне дослідження проблеми якості вищої освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Психологічні науки» – 2015 – Вип.126 – С.82-86. URL: http://sptechnology.ucoz.ua/publ/ivanchenko_s_m_shhotka_o_p_1_socialno_psikhologichne_doslidzhennja_problemi_jakosti_vishhoji_osviti/1-1-0-23

4.            Іванченко С.М. Методи формування консолідованої громадської думки - Наукові студії з соціальної та політичної психології: Зб. статей. - НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; К.: Міленіум – 2015 – Вип. 35. – С. 281-291. URL: http://sptechnology.ucoz.ua/S_Ivanchenko_NS2015.pdf

5.            Иванченко С.Н. Активные методы в обучении и социально-психологических исследованиях // Современные образовательные технологии, используемые в очном, заочном и дополнительном образовании» [Текст] /сборник – Королев МО: Изд-во «Канцлер», ФТА, 2014. – С.117-123. URL: http://sptechnology.ucoz.ua/publ/aktivnye_metody_v_obuchenii_i_socialno_psikhologicheskikh_issledovanijakh_sovremennye_obrazovatelnye_tekhnologii_ispolzuemye_v_ochnom_zaochno/1-1-0-18

6.            Іванченко С.М. Суспільний дискурс як спосіб організації інформаційного простору та формування громадської думки // Наукові студії з соціальної та політичної психології: Зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2013. – С.236-244. URL: http://sptechnology.ucoz.ua/publ/ivanchenko_s_m_suspilnij_diskurs_jak_sposib_organizaciji_informacijnogo_prostoru_ta_formuvannja_gromadskoji_dumki/1-1-0-20

7.            Іванченко С.М. Шляхи формування консолідованої громадської думки у цільових групах // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України. –К.: Міленіум, 2014. – Вип. 1. (15) – С.267-273. URL: http://sptechnology.ucoz.ua/publ/ivanchenko_s_m_shljakhi_formuvannja_konsolidovanoji_gromadskoji_dumki_u_cilovikh_grupakh/1-1-0-19

8.            Іванченко С.М. Розвиток спроможності громад як соціально-психологічна технологія супроводу суспільних інновацій // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 5. Том 1. Серія: Психологічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2012. – С. 127-129.

9.            Іванченко С.М. Нові теоретичні підходи та активні методи в соціальній психології та суміжних науках // Наукові студії із соціальної та політичної психології. Зб. статей. Вип. 29 (32). ІСПП. К. 2011. С. 27-43.

10.        Іванченко С.М. Критерії оцінки соціально-психологічних технологій формування позитивного образу суспільних інновацій // Соціальна психологія – 2010 - №2 - С.150-159.

11.        Іванченко С.М. Медіа освіта: питання здоров’я та промоції здорового способу життя // Таврійський вісник освіти. Херсон – 2009 - №2 - С. 219-225.

12.        Іванченко С.М. Медіа вплив на поведінку людей: чинники ефективності інформаційних кампаній // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского 2008. Т.21(60). №1. С. 56-60.

13.        Іванченко С.М. Соціально-психологічні технології у сфері громадського здоров’я // Соціальна психологія. 2008. №5. С.142-149.

14.        Каніболоцька М.С. Особливості прояву організаційної культури в стартап-компаніях // Правничий вісник Університету «КРОК» 2016 – №22. – С. 158–162. 

15.        Овчаров А.О. Соціально-психологічні технології як чинник впливу на соціальне середовище // Соціальна психологія – 2008 - №6 - С.34-42.

16.        Овчаров А.О. Психодіагностична технологія визначення напрямку профілізації дітей молодшого шкільного віку // Педагогіка і психологія професійної освіти – Львів, 2009 - №2 - С.151-158.

17.        Овчаров А.О. Особливості соціально-психологічного впливу на громадську думку в освітній сфері // Наука і освіта – Одеса, 2009 - №4 - С.34-39.

18.        Овчаров А.О. Інформаційна вибірковість у контексті індивідуально-орієнтованих способів психологічного впливу //Соціальна психологія - 2010 - №4 - С.86-94.

19.        Петрунько О.В. Освітні інновації в Україні: проблеми впровадження та можливості оптимізації // Електронне наукове фахове видання «Освітологічний дискурс» 2014. – №1 (5). – С. 208-217.

20.        Петрунько О.В. Інтернет як технологія соціалізації дітей і молоді // Педагогіка і психологія - 2010. - №1 - С. 85-95.

21.        Петрунько О.В. Медіасоціалізація, або Соціалізація з медіа замість соціалізації з дорослими // Психологічні перспективи: Спецвипуск – Луцьк, 2010 – С. 103-113.

22.        Петрунько О.В. Множественные защиты социализации в условиях медиасреды / Психология человека в современном мире. – Том 5. – Личность и группа в условиях социальных изменений (Мат. Всероссийской юбилейной научной конф., посвященной 120-летию со дня рождения С.Л.Рубинштейна, 15-16 октября 2009 г.) / Отв. редактор А.Л.Журавлев. – М.: Изд-во „Институт психологии РАН”, 2009. – С. 162-168.

23.        Петрунько О.В. Можливості прогнозування наслідків медіавпливу на політичні настанови реципієнтів в умовах медіакомунікації / Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Збірник наукових праць / За заг. ред. М.М.Слюсаревського. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 7. – С. 50-61.

24.        Петрунько О.В. Особливості соціалізації у нестабільних суспільствах // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка, В.Д.Потапової. – Т. ХV, част. 2. – К., 2008. – С. 117-124.

25.        Петрунько О.В. Агресивне медіасередовище: проблема визначення поняття // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології / Ред. С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. – К., 2008. – Випуск 19 (22). – С. 321-331.

26.        Петрунько О.В. Дитина в Інтернет-просторі: ймовірні наслідки та відповідальність дорослих // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології / Ред. С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 21(24). – С. 112-123.

27.        Петрунько О.В. Соціалізаційний потенціал медіасередовища // Соціальна психологія. – Спеціальний випуск. – 2007. – С. 71-83.

28.        Петрунько О.В. Сучасна дитина у сфері впливу телебачення // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М.Слюсаревського. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 5-6. – С. 203-211.

29.        Петрунько О.В. Захисний потенціал соціалізації в медіа-середовищі // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології / Ред. С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 18 (21). – С. 210-221.

30.        Петрунько О.В. Образи провідних українських політиків у приватних розмовах громадян // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Вип. 10(13) – Київ, 2005 – С. 238–250.

31.        Петрунько О.В. Умови поширення політичних чуток //Практична психологія та соціальна робота – 2004. – №6 – С. 22 – 25.

32.        Петрунько О.В. Агресивне телебачення та його деструктивний потенціал// Освіта і управління – 2004. – №3 - C. 106-117.

33.        Плющ А.Н. Среда, полисубъектная среда, сообщество коллективных субъектов // Рефлексивные процессы и управление, № 1-2, 2015. – С. 67-77.

34.        Плющ А.Н. Моя хата с краю (опыт реконструкции языковой картины мира) // Социологические исследования, № 2, 2016. – С. 136-147.

35.        Плющ А.Н. Механизмы информационного влияния // сборник трудов по материалам международной научно-практической конференции 25 ноября 2015 года, г. Королев, «МГОТУ»/ Под общ. научн. ред. Смирнова В.А. – М.: «Научный конультант», 2016 г. – С. 323-328.

36.        Плющ А.Н. Синергетическая модель организации общества // Социологические исследования, № 10, 2014. – С. 14-22.

37.        Плющ А.Н.  Связь субъективной картины мира с эмиграционными намерениями // Вопросы психологии, 2014. № 6.– С. 52-65. (в соавт.)

38.        Плющ А.Н. Об информационном влиянии политических субъектов на электорат // Соц. исслед. – 2010 - №1 - С. 77-86.

39.        Плющ А.Н. Феноменология политической деятельности с позиции субъектного подхода // Проблеми політичної психології та ії роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За ред. М.М. люсаревського; Упоряд. П.П. Горностай, Л.О. Кияшко, Л.А.Найденьова – К., Міленіум, 2008 – Вип. 7 - С. 123-132.

40.        Плющ А.Н. Особенности мотивации политической деятельности // Психология власти - 2008: Материалы Второй международной конференции. 14-15 января 2008 / Под науч. ред. А.И.Юрьева - СПб., 2008. - С. 212-218.

41.        Плющ А.Н. Дискурсивная практика информационного пространства. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України – Вип. 36: Курасівські читання – 2007: Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – К.: Знання України, 2007 - С. 240-246.

42.        Плющ А.Н. Информационное воздействие на стержневые компоненты системы политических установок / Наукові студії із соціальної та політичної психології, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. – К.: ТОВ ”Міленіум”, 2007. – Вип. 15 (18). – С. 201-211.

43.        Плющ О. М. Трансформація ролі ЗМІ в умовах глобалізації // Соціальна психологія – 2007, спец. випуск – С. 62-71.

44.        Плющ А.Н. Структурация политического пространства и субъектность его участников // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна - №771. Серия: Психология - Харків, ХНУ - 2007 – С. 213-217.

45.        Позняк Д.В. Рефлексивні механізми свідомості виборців: методологія та основні результати дослідження // Проблеми заг. та пед. психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – Т. VI – Вип. 2 – К.: Гнозіс, 2004 – С. 255–261.

46.        Позняк Д.В. Психологічний зміст рефлексивних механізмів свідомості виборців // Практична психологія та соціальна робота – №6 – 2004 – С. 16-18.

47.        Позняк Д.В. Соціально-психологічні механізми політичної свідомості виборців // Соціальна психологія – 2004 – №1 – С. 31–45.

48.        Позняк Д. В. Особливості відображення передвиборної метафори в масовій політичній свідомості // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. Зб. наук. праць – Вип. 4. - К.- 2006 – С. 369-377.

49.        Фролов П.Д. Громадська думка: критерії та моделі консолідації / П.Д. Фролов // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2014.– Вип 34 (37) – С.233-246.

50.        Фролов П.Д. Консолідована громадська думка: спроба операціоналізації поняття / П.Д.Фролов // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 6. – К.: КиМУ. 2014.  С. 262 – 278.

51.        Фролов П.Д. Технологізація управління громадською думкою: соціально-психологічні аспекти / П.Д. Фролов // 10 х 20: збірник наукових праць / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Ліра- К, 2014. – С. 107-117.

52.        Фролов П.Д. Оцінка соціально-економічної ситуації громадянами: регіональні відмінності / П.Д. Фролов // ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі» - К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – 680 с. – С.213-217.

53.        Фролов П.Д. Суб’єктність реципієнта як об’єкт інформаційного впливу // Мат. ІІ Всеукраїнського психол. конгресу, 19-20 квітня 2010 р. – К. - 2010 - Т. ІІ – С. 146-150.

54.        Фролов П.Д. Вплив психотехнологій на трансформацію суб’єктної позиції виборців: від міфів до реальності // Зб. наук. статей Київського міжнародного університету й Інституту соц. та політ. психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки» - Вип. 1. − К.: КиМУ, 2010. – С.202-219.

55.        Фролов П.Д. Основні напрями розроблення соціально-психологічних технологій управління громадською думкою // Наукові студії з політичної психології // Вип. 24 – К., 2010 - С. 273-284.

56.        Фролов П.Д. Проблема не в технологиях и технологах, а в отсутствии в Украине политической элиты // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. Зб. наук. праць − К.: Міленіум, 2010 − Вип. 10 – С. 280-290.

57.        Фролов П.Д. Представления об инновациях в молодежной среде // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. Зб. наук. праць − К.: Міленіум, 2010 − Вип. 10 – С. 180-191.

58.        Фролов П.Д. Політична реклама-2006 в оцінках виборців та експертів// Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб.статей АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології – К.: Міленіум, 2006 – Вип. 13 – С.119–124.

59.        Фролов П.Д., Стадник В.А. Візуальні образи політика як засіб формування його іміджу// Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб.статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології – К.: Міленіум, 2005 – Вип. 12 – С.123-136.

60.        Фролов П.Д. Динаміка суспільно-політичних орієнтацій: проблема єдності // „Політична психологія та її роль у становленні української держави”: Зб. наук. праць. – К.:Міленіум, 2005. – Вип.4. – 500 с. с.326-334.

61.        Фролов П.Д., Слюсаревський М.М., Татенко В.О. Проблема політичного лідерства в Україні в контексті політичної реформи // Маркетинг в Україні - 2004 - №1 - С. 21-23.

62.        Фролов П.Д. Техніка експертного оцінювання потенційного впливу інформації з елементами відверто сексуального змісту, жахів та насильства на дитячу, підліткову та юнацьку психіку // Практична психологія та соціальна робота - 2004 - №6 - С. 39-42.

63.        Хлаповська Т.Г. Феномен ефективного комунікатора // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 18 (21).

64.        Хлаповська Т.Г. Аналіз методичного інструментарію вивчення образів інновацій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М.М. Слюсаревського; упоряд. Л.А. Найдьонова, Г.В.Мироненко.- К.: Міленіум, 2010.- Вип. 10. – С.39-48.

65.        Хлаповська Т.Г. Особистісні характеристики переконливого комунікатора // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Н12 Зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С. Д. Максименко, М. М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 19 (22). – 352 с.

66.        Хлаповська Т.Г. Приваблива жінка очима користувачів сайтів знайомств // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. Статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; - К.: Міленіум, 2014.- Вип. 34 (37). С. 277-288.


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України