Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

Hacked By B4B4NN #Mezopotamia_Team Gr33tZ: = = Aihan Mzure - SerwaN Mzure - ifactoryx - NeT.Defacer - BaTMaNLe72 - MuhmadEmad - Asakir - Rizgar Halshoy - Hawleri_hacker - Nali_HaXR  

./C0nT3cT  


 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ МАЛИХ ГРУП ТА МІЖГРУПОВИХ ВІДНОСИН

Завідувач лабораторії:

Горностай
Горностай Павло Петрович, доктор психологічних наук, професор

Офіційний сайт лабораторії: gorn.kiev.ua/group

Сторінка лабораторії на Facebook:

https://www.facebook.com/psychology.of.small.groups?fref=nf

 Співробітники лабораторії:

Циганенко Галина Валентинівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Чорна Лідія Георгіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Коробанова Ольга Леонідівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник

Плетка Ольга Тарасівна, молодший науковий співробітник

 

Тема дослідження лабораторії:
Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу  (2014-2017 рр.)

Лабораторія була створена у 2006 році. Її співробітники розпочали працювати над темою «Особливості групової динаміки в умовах реформування загальноосвітньої школи» (2006-2008). У 2009–2013 рр. лабораторія виконувала тему «Особливості становлення групової ідентичності в освітніх та соціальних середовищах». З 2014 р. колектив лабораторії працює над темою НДР «Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу» (2014–2017 рр.).

 

За час існування лабораторії співробітниками та аспірантами було захищено 5 дисертацій:

на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук:

Горностай П. П. «Психологія рольової самореалізації особистості», 2009 (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

Горбунова В. В. «Психологія командотворення: ціннісно-рольова парадигма», 2014 (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

 на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук:

Ісаєнко О. С. «Агресія в системі комунікації «мати-дитина» як фактор соціальної дезадаптованості молодших школярів», 2007 (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

Чорна Л.Г. «Стратегіальна організація мислення як показник обдарованості», 2010 (спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології).

Ніконова О. Ю. «Соціально-психологічні ознаки співзалежної особистості: гендерний аспект» 2012 (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

Єфимова І. В. «Соціально-психологічні особливості зворотного зв’язку між суб’єктами допологової підготовки», 2016 (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).

 
Список основних публікацій співробітників

Монографії, підручники, посібники:

Горностай П. П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности. – К.: «Интерпресс ЛТД», 2007. – 312 с.

Оптимізація соціально-психологічного клімату групових суб’єктів освітньої діяльності: Методичні рекомендації / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, Л. Г. Чорна та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – К.: 2011. – 80 с.

Семиліт М. В. Проектування життєвого шляху особистості: соціально-психологічний аналіз. Київ: ІСПП, видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – 278 с.

Динамічні процеси в малій групі: соціально-психологічний вимір освітнього середовища : [монографія] / [П. П. Горностай, О. Л. Вознесенська, І. В. Грибенко та ін.]; за ред. П. П. Горностая. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 190 с.

Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід теоретичного та емпіричного дослідження: практичний посібник / за ред. П. П. Горностая. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 106 с.

Психологія групової ідентичності: закономірності становлення : [монографія] / [П. П. Горностай, О. А. Ліщинська, Л. Г. Чорна та ін.] ; за наук. ред. П. П. Горностая. – К. : Міленіум, 2014. – 252 с.

Горбунова В. В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд : монографія / Вікторія Горбунова. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 380 с.

Чорна Л. Г. Рольова ідентичність старшокласників : посібник / Л. Г. Чорна. – К. : Міленіум, 2014. – 128 с.

 

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України